Za kolik se vykupuje fotovoltaická elektřina?

Výkupní ceny pro rok 2010 byly stanovené podle novely zákon č. 180/2005 Sb. z roku 2009. Jelikož však tento zákon umožňoval snížit výkupní cenu maximálně o 5 %, nebyly v roce 2010 využité novelizované hodnoty. Návrh další novely vyhlášky ERÚ byl zveřejněn 13. 9. 2010, měla však pouze informativní charakter – úřad tak sděluje, jaké hodnoty používá ve výpočtech ekonomické návratnosti fotovoltaických elektráren. V novele uvedené hodnoty však jsou již aplikovány právě pro rok 2011 a konkrétní ceny elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů jsou známé již od 8. listopadu 2010. Součástí těchto výkupních cen je právě i dlouho diskutovaná nová výkupní cena za elektřinu z fotovoltaiky.

Výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely, instalovanými od 1.1. 2011 budou v roce 2011 následující:
Instalace s instalovaným výkonem do 30 kWp – 7,5,- Kč/kWh
Instalace s instalovaným výkonem od 30 do 100 kWp – 5,9,- Kč/kWh
Instalace s instalovaným výkonem nad 100 kWp – 5,5,- Kč/kWh

Výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely, instalovanými od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 budou v roce 2011 následující:
Instalace s instalovaným výkonem do 30 kWp – 12,50,- Kč/kWh
Instalace s instalovaným výkonem nad 30kWp – 12,40,- Kč/kWh

Výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely, instalovanými od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 budou v roce 2011 následující:
Instalace s instalovaným výkonem do 30 kWp – 13,42,- Kč/kWh
Instalace s instalovaným výkonem nad 30kWp – 13,32,- Kč/kWh

Výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely, instalovanými od 1.1. 2008 do 31.12. 2008 budou v roce 2011 následující:
Bez ohledu na instalovaný výkon – 14,30,- Kč/kWh

Výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely, instalovanými od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 budou v roce 2011 následující:
Bez ohledu na instalovaný výkon – 14,66,- Kč/kWh

Výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely, instalovanými od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 budou v roce 2011 následující:
Bez ohledu na instalovaný výkon – 6,99,- Kč/kWh

Kompletní přehled výkupních cen za elektřinu vyrobenou z jakéhokoli z obnovitelných zdrojů najdete ZDE.

Fotovoltaika a výhledy do budoucna

Z již uzavřených smluv o připojení fotovoltaických elektráren pro rok 2011 plyne záměr investorů připojit dalších cca 401 MW. Je však pravděpodobné, že mnozí z nich svůj záměr nakonec přehodnotí. Vláda ČR odsouhlasila novelu zákona č.180/2005 Sb. Ta od 1.1. 2011 výrazně omezuje podporu fotovoltaických elektráren s výkonem nad 30 kW.

Reálné odhady jsou tedy střízlivější, předpokládá se připojení elektráren o celkovém maximálním výkonu 308 MW, tedy o 10% nižší. Až do konce roku 2010 se přitom investoři snažili urychlit realizované projekty právě s ohledem na očekávané tvrdé změny legislativy.

Nový rok 2011 navíc nepřežilo ani pětileté osvobození zisků z obnovitelných zdrojů energie od zdanění. A právě na elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami byla uvalena takzvaná srážková daň ve výši 26%, která se dotkne všech větších elektráren s výkonem vyšším jak 30 kW, připojených k odběrné síti v letech 2009 a 2010. Pokud tedy připočteme ještě výrazně nižší výkupní ceny elektřiny – pro elektrárny, které budou připojené až od roku 2011 jsou výkupní ceny takřka katastrofální, jde o velmi razantní zásah státu do výroby elektřiny obnovitelnými zdroji, za kterým lze cítit stopy lobbingu energetických gigantů.

Od jara 2011 už navíc nebude prakticky možné stavět nové fotovoltaické elektrárny na loukách a polích (podle novely zákona o obnovitelných zdrojích).

Suma sumárum lze předpokládat, že propad investic do solárních elektráren ovlivní ekonomiku země. Jen v roce 2010 se rozvoj fotovoltaiky podepsal na HDP 0,4 až 0,7 procenty. Ohroženy jsou i tisíce nově vzniklých pracovních míst a některé investice bank v celkové výši cca 57 miliard. v tomto oboru.

Jak se zdá, jedinou možnou cestou záchrany investic do fotovoltaiky bude snížení prodejních cen zařízení fotovoltaických elektráren. Je však otázkou, zda výrobci a prodejci zareagují dostatečně pružně. 

Fototermika na území ČR

na našem území (mírné klimatické pásmo) využijeme energii slunečního záření velice dobře. Celková doba slunečního svitu, pokud není oblačno, je u nás 1.400 až 1.700 hodin za rok. Na plochu 1 m2 dopadne ročně cca 1.100 kWh energie. Pokud má tedy solární systém dostatečnou účinnost, získáme z poměrně malé plochy fotovoltaických či fototermických panelů poměrně vysoký výkon.

Nejlépe využijeme energii Slunce kombinací více systémů. Řadíme sem aktivní přeměnu solárního záření na teplo pomocí kolektorů vzduchových nebo kapalinových (solární kolektory a veškerá tepelná čerpadla), aktivní přeměna solárního záření na elektrickou energii fotovoltaickými články a solárně termickou pasivní přeměnu slunečního záření na teplo vhodným architektonickým návrhem budovy (princip skleníku). Lze přitom využít i speciální systémy s nízkou účinností - napájení radiomajáků, nabíječky akumulátorů, nabíjení baterií solárních svítilen, …
Pro instalaci fotovoltaických a fototermických panelů je důležitá především orientace vůči světovým stranám (ideálně jih či jihozápad) v kombinaci se sklonem. Levnější jsou instalace zemní než střešní s výjimkou polohovatelných panelů, jejichž konstrukce je natáčí a naklání směrem za Sluncem.