Zaostřeno na jedinečnou čedičovou dlažbu Zobrazit fotky zobrazit 15 fotek

Kamenné dlažby z taveného čediče jsou vyráběné roztavením přírodního čediče a jeho odlitím do kovových forem. Získávají tak výtečné vlastnosti, pro které najdou uplatnění i v průmyslových provozech. Ovšem nádherné jsou právě i v interiérech, ale i exteriérech. Tyto podlahy jsou mechanicky i chemicky velmi odolné a jejich vzhled je atraktivní, nevšední.

Povrch dlažby z taveného čediče

Dlažby z taveného čediče mohou mít povrch hladký a nebo protiskluzný. K této dlažbě jsou přitom vyráběné i různé doplňky, například soklové dlaždice, L-kusy a dlaždice atypických tvarů. Barevný odstín těchto dlažeb je dán povahou přírodního materiálu a nelze ho měnit či zbarvit. Doslova každá dlaždice je originál, čili čedičová dlažba je neopakovatelná, unikátní.

Tyto dlažby jsou vyráběné se třemi základními druhy rubové strany:
  • nejpoužívanější je tzv. jemný rastr (značení JR) je používán pro lepení do tmelů nebo malt stejně jako keramická dlažba
  • hrubý rastr (značení R) už není tolik využíván jako v minulosti, kdy se více uplatňovala metoda pokládky tzv. “do živého” to se dlaždice kladly do lože ze zavlhlé betonové směsi přímo při betonování podlah
  • dlaždice hladké, bez rastrování (značení H) jsou využívány zřídka pro speciální druhy lepení kdy je požadována naprosto minimální tloušťka podkladového lepidla

Vlastnosti dlažby z taveného čediče

Vlastnosti čediče - miliony let starého kamene - zušlechtíme právě přetavením. Výrobky tak získají vynikající fyzikální a chemické vlastnosti, které jsou mnohem lepší, než měl původní přírodní čedič. Patří mezi ně tvrdost, pevnost, otěruvzdornost, chemická odolnost, korozivzdornost a nenasákavost.

Čedič je přitom přírodní ekologický materiál, který vůbec není drahý. Získáte dlažbu trvanlivou, o dlouhé životnosti, praktickou a nevšedního vzhledu. Atraktivní, originální vzhled každého kousku této dlažby nabízí analogii se sněhovou vločkou. Čedičové dlaždice se svou originalitou skutečně podobají sněhovým vločkám. Každá je jiná. Ovšem sněhová vločka před očima v okamžiku zmizí, kdežto čedičová dlaždice zůstává nezměněna po desetiletí a slouží svému účelu.

Výrobky z taveného čediče jsou, zejména při lití do kovových forem, hladké, s prakticky nulovou nasákavostí. Pro jejich lepší přilnavost k pojivům jsou na nepracovní straně opatřeny jemnějším nebo hrubším drážkováním a při lití je do tohoto povrchu ještě vtlačován písek, jehož jednotlivá zrna, která jsou v čediči pevně vázána, tento povrch zdrsňují. Zkouškami přilnavostí bylo prokázáno, že takto „pískované” odlitky mají velice dobrou přilnavost k tradičním i moderním syntetickým pojivům.

Využití dlažby z taveného čediče

Kamenné dlažby z taveného čediče dělíme na průmyslové (požadujeme od nich odolnost a trvanlivost), interiérové (očekáváme od nich krásu a nevšední vzhled), protiskluzné (musí být především funkční a praktické), variabilní (originální sestavy a osobitý ráz) a atypické (dlažby, jaké jste si ani nedokázali představit).

Často kladený dotaz je na rozdíl mezi interiérovou a průmyslovou dlažbou

Vyrobená dlažba se (u některých druhů) vytřídí na tyto dvě skupiny interiér/průmysl podle daných estetických pravidel (např. vzhled barevného zabarvení pracovní strany dlaždice). Mezi interiérové jsou zařazeny ty, které jsou podle daných pravidel hezčí.

Lepení a spárování materiály z řady EUFIX

Kvůli specifickým vlastnostem čedičových dlaždic se doporučuje k jejich lepení a spárování používat materiály z řady EUFIX, které jsou pro tyto dlaždice přímo vyvinuté. Čedičové dlaždice se pokládají běžným způsobem známým ve stavebnictví, je však třeba počítat s větší tloušťkou spojovacího lepidla či tmelu. Před kladením je třeba dlaždice očistit od prachu (např. namočením do vody), po očištění a případně dalším ošetření podkladu se dlaždice kladou do maltového lože, nebo do lože ze zavlhlé betonové směsi. Můžeme je též lepit tmelem stejně jako keramickou dlažbu na připravený, řádně očištěný, vyzrálý a soudržný betonový podklad. Lepidlo musí být rozprostřené po celé ploše podkladu a nanáší se zubovou stěrkou (výška zubu 6 až 8 mm). Pod dlaždicemi nesmí při pokládce zůstávat dutiny. Lepidlo smí vniknout do spár nejvýše 1/3 tloušťky dlaždic. 
Na rozdíl od keramické dlažby není u té čedičové dovoleno nanášet spojovací lepidlo na rub jednotlivých dlaždic. Po dostatečném zatvrdnutí lepidla (nejdříve za 1 až 2 dny) se provádí spárování. Opět se doporučuje použít spárovačku z řady materiálů EUFIX. Doporučená velikost spár mezi pokládanými dlaždicemi je minimálně 3 až 7 mm. Spáry musí být stejnoměrně široké, rovné, přímé a nepropadlé. Spárovací hmota nesmí vystupovat nad povrch podlahy, čili přebytečná hmota se odstraní třeba vlhkou houbičkou.

Vzhledem k jemným povrchovým nerovnostem dlaždic vznikajícím chladnutím taveniny ve formě je třeba dbát naprosté čistoty díla. Zaschlé zbytky by se po zatuhnutí špatně odstraňovaly. Dlažbu je proto třeba omývat ihned po částečném zatuhnutí spár.

Vzhledem k nízké teplotní roztažnosti taveného čediče se též doporučuje dodržet dilatační spáry provedené v betonové základové desce.

Řezání čedičové dlažby

Řezání čedičové dlažby se provádí diamantovými pilami za intenzivního chlazení vodou. Výrobce doporučuje použít diamantové segmentové kotouče určené k řezání tvrdých materiálů (např. k řezání žuly). Nabízí se však ještě jedna možnost – výrobce vám dodá na základě výkresu nebo náčrtu dlažbu nařezanou včetně soklových dlaždic. Použít lze též diamantové korunkové vrtáky a diamantové frézovací nástroje. Běžné zabrušování je možné provádět i karborundem (za sucha i mokra).

Údržba čedičové dlažby

Povrch čedičových dlažeb je bezprašný, k údržbě si proto vystačíme s běžnými i mechanizačními úklidovými prostředky. Dokonce i u dlažeb protiskluzových jsou výstupky konstruovány pro snadné čištění. Čedičové dlažby při čištění odolávají i silným chemickým prostředkům, které se běžně používají při sanitárních úklidech.

Ihned po montáži se přitom doporučuje dlažbu omýt 8% roztokem octu. Další údržba bude spočívat především ve stírání vlhkým hadrem. Lze též přidat do vody polévkovou lžíci stolního oleje, zvýrazní se tak lesk dlaždic.

Tavený čedič a Eucor - způsob výroby

Čedič je ve světě známý jako basalt. Tento přírodní kámen se řadí k materiálům, jejichž životnost překonala nejen tisíciletí. Jeho tvrdost a obtížná obrobitelnost však omezovala jeho větší rozšíření ve stavebnictví. Teprve 20. století přineslo tomuto kameni daleko větší možnost uplatnění v průmyslu a ve stavebnictví rozvojem petrurgie, čili zpracování nekovových rud tavením a odléváním. Zatímco běžný tavený čedič najde uplatnění v interiérech i exteriérech našich domů, takzvaný Eucor je odolný vůči vysokým teplotám a používá se výhradně v průmyslových provozech (např. jako otěruvzdorná vložka chránící potrubí).

Čedič se kontinuálně taví v šachto-vanové peci vytápěné zemním plynem přibližně při 1280 °C. Při 1200 °C se odlévá (tvaruje) do kovových nebo pískových forem, po vyjmutí se ukládá do průběžných chladících tunelových pecí až do vychladnutí po 16 až 21 hodinách, kde rekrystalizuje a získává své užitné vlastnosti.
EUCOR je pro změnu materiál vyráběný tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci při teplotě přesahující 2000 °C a následnou krystalizací vzniklé taveniny. Tavenina je odlévána do pískových forem běžným slévárenským způsobem. Konečným produktem je aluminiumzirkonsilikát, který se skládá z korundu, baddeleyitu a skelné fáze. Eucor má vynikající vlastnosti, především tvrdost, odolnost vůči vysokým teplotám a vysokou chemickou odolnost.
Zdroj: www.eutit.cz