Zateplení ploché střechy může mít i další funkce Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Ploché střechy bytových, ale i rodinných domů a jiných budov vyžadují důkladné vyspádování a odvod srážek, zateplení a účinnou hydroizolaci. Představujeme materiál, který zajistí spádování i zateplení zároveň.

Lehčený beton Ekostyren spáduje i zatepluje

Lehčené betony obsahují speciálně upravenou drť pěnového polystyrenu, která je snadno mísitelná s vodou, cementem a pískem. Lehčený beton si snadno připravíme ručně, v míchačce nebo domíchávači, přičemž může v konkrétních případech plochou střechu nejen vyspádovat, ale i dostatečně tepelně izolovat. Ekostyren je prostě lehčený beton, který hřeje, resp. izoluje teplo. A pokud je přesto tepelně izolační schopnost materiálu pro konkrétní účel nedostatečná, není problém přidat na vyspádovanou plochu ještě další tepelný izolant (např. z  polystyrenových desek).

Lehčený beton lze navíc při rekonstrukcích střech aplikovat přímo na původní hydroizolaci, nemusíme ji proto odstraňovat, čímž ušetříme. Díky nízké hmotnosti lehčeného betonu navíc minimálně zatěžujeme konstrukce budov a získáme dokonalý podklad pod hydroizolaci. Polystyrenbeton však není určen jako nosný prvek, pouze jako prvek výplňový a tepelně izolační. Je však dlužno dodat, že většina plochých střech bytových domů není uvažována jako pochozí.

Vraťme se ke spádování

U novostaveb je to jasné, ale většina vodorovných konstrukcí střech starších bytových domů nemá vytvořené dostatečné spády. Dochází proto ke špatnému odtoku dešťové vody a tvoří se zde často kaluže, které snižují životnost hydroizolací, obzvláště v zimě, kdy voda zamrzá. Vyspádování povrchu ploché střechy je proto klíčové, stejně jako zateplení střechy a aplikace hydroizolační vrstvy. A právě použití materiálu, který vytvoří spád, zároveň má však tepelně izolační schopnosti, se jeví jako ideální řešení.

V případě novostaveb se na betonový základ aplikuje spádová vrstva z Ekostyrenu, ta se nechá vytvrdnout, napenetruje se asfaltovou penetrací a již můžeme aplikovat asfaltové pásy (podkladní pás + modifikovaný pás), případně hydroizolaci ze speciální svařované PVC fólie.

Po spádování a zateplení následuje funkční hydroizolace

Jako hydroizolační vrstvu můžeme použít asfaltové modifikované pásy, případně k tomu určené svařované PVC fólie. Hydroizolaci lze aplikovat přímo na spádovou vrstvu z lehčeného betonu, což je obrovská výhoda. Toto řešení je vhodné pro ploché střechy domů bytových, rodinných, ale i jiných typů budov, pro rekonstrukce i novostavby.

Aplikace lehčeného betonu na podlahu půdy

Ekostyren je vhodný k uložení i na trámové stropy či staré klenby například při realizacích půdních vestaveb, nebo v případě, že chceme pouze zateplit podlahu půdy. I zde minimálně zatíží stavební konstrukce, přičemž vytvoří souvislou, rovnou vrstvu. Tu však nesmíme bodově zatížit, proto je třeba na povrch vytvrzené vrstvy položit roznášecí vrstvu, která umí bodové zatížení roznést na větší plochu. Například OSB desky, případně však i cementový potěr, který je ale těžší. Pod OSB desku lze ještě uložit tepelně izolační vrstvu, která zlepší tepelně izolační schopnosti lehčeného betonu a ještě více sníží kročejový hluk. Ekostyren tedy najde uplatnění i pod střechami šikmými.

Přednosti Ekostyrenu

 • Rychle tuhne (další vrstvu lze aplikovat za 24 hod.)
 • Má až 30 krát lepší tepelně izolační schopnosti než beton
 • Při tloušťce 5 cm sníží hladinu kročejového útlumu o 12 dB (500 kg/m3)
 • Má dobré mechanické vlastnosti při malé objemové hmotnosti
 • Dosahuje nehořlavosti stupeň A1 od 900 kg/m3, nesnadno hořlavý stupeň E do 700 kg/m3
 • Je vysoce elastický, pohlcuje rázy, je netříštivý
 • Odolává hlodavcům a plísním
 • Je hygienicky nezávadný (vhodný i pro interiéry)
 • Přispívá k ekologičnosti staveb
 • Je 12x lehčí než beton (200 až 900 kg/m3), při rekonstrukci není třeba zesilovat základy 
 • Lze jej v konkrétních případech použít jako podkladní vrstvu pod nášlapnou vrstvu, řadí se tak mezi špičku ve své kategorii 
Zdroj: www.ekostyren.cz