Sdílet
 

Životodárná dešťová voda je k nezaplacení

Datum vydání: 24.09.2015 | autor:

Letošní léto nám dalo pořádně za vyučenou. Ten políček a povytažené ucho jsou cítit ještě teď. A když už konečně pořádně zapršelo, díval jsem se z domu na proudy vody stékající do veřejné kanalizace. Přitom byly vyschlé studny, potoky i řečiště. Dokonce i „oficiální“ pramen Vltavy, což nebylo dosud nikdy v historii písemně doloženo. 

Dešťová voda Dešťová voda
Dešťová voda
Napadlo mě, že pokud by se měla takto suchá léta opakovat, budou muset řešit shromažďování dešťové vody i obce, nejen soukromí vlastníci nemovitostí, kteří ji ovšem nejčastěji také pouští ze střech do kanalizace a když už, mají na zahradě pod jedním z okapních svodů sud či barel. Jak jsme čekali na první kapky shůry a pozorovali uschlé trávníky a další rostliny! Opravdu ještě nejsme dostatečně poučeni, že každá kapka dešťové vody je k nezaplacení?

Trocha čísel

Bez vody by nebyl na Zemi život a právě vodnímu obalu země říkáme hydrosféra (soubor všech vod – povrchových, podpovrchových, obsažených v atmosféře a v živých organismech). Celkové zásoby vody na Zemi představují cca 1 385 989 600 km3, z toho však právě sladká voda činí pouze 2,53%. Na zemském povrchu přitom voda stále cirkuluje, je v oběhu (není stacionární),což je způsobeno dopadající sluneční energií a zemskou gravitací. Této cirkulace se účastní 525 tisíc km3 vody ročně. Voda se ze zemského povrchu vypařuje do atmosféry a zde ji unášejí vzdušné proudy v podobě mraků. Při poklesu teploty začne vodní pára v mracích kondenzovat a snáší se zpět na zemský povrch v podobě srážek. Většina jí spadne do oceánů a jen cca 8,3% na pevninu. Rozlišujeme velký a malý koloběh vody, velký funguje mezi oceány a pevninou a malý probíhá pouze nad oceány a pouze nad pevninou. Zajímavý je též fakt, že z veškeré sladké vody je 68,4% vázáno v ledovcích. Čili pro člověka je zde k dispozici především voda, která je vázána ve vodních tocích, v přírodních vodních nádržích (jezerech, bažinách, rašeliništích atd.), v umělých vodních nádržích (přehrady, rybníky) a voda podpovrchová. A nakonec - voda tvoří většinou více jak 50% hmotnosti živých organismů. I vy sami jste převážně z vody!
Nádrž na dešťovou vodu Nádrž na dešťovou vodu
Nádrž na dešťovou vodu
Schéma usazení nádrže na dešťovou vodu Schéma usazení nádrže na dešťovou vodu
Schéma usazení nádrže na dešťovou vodu

Akumulační jímky

Akumulační jímky na dešťovou vodu je nejlepší umístit do země, i když se vyrábí i jímky nadpovrchové. V zemi nás neruší svým vzhledem, nepřekáží, ale též udržují stálou teplotu vody, která se zde nepřehřívá a nemnoží se v ní řasy. Přítoky z okapu jsou navíc vybavené filtrem zachycujícím pevné nečistoty a v jímce je buďto umístěné ponorné čerpadlo, nebo sání automatické vodárny. Pokud je v jímce vody příliš, odtéká přepadem do trativodu.

Plastové akumulační jímky jsou v zemi běžně obetonovávané, pokud jsou však vyrobené z rotačně tvářených plastů, obetonování nevyžadují, jestliže je hladina spodní vody pod úrovní nádrže (kdyby tomu tak nebylo, může dojít k vytlačení jímky ze země právě vodou). Jinak jsou ale v zemi dostatečně stabilní i bez obetonování. Akumulační jímky přitom můžeme propojit do baterie a zvětšit tak akumulovaný objem. Tyto jímky jsou monolitické, vodotěsné, chemicky a mechanicky odolné a dlouhodobě stabilní - použitý materiál nekoroduje, nedrolí se a hladké stěny těchto jímek se snadno čistí. 

Plastové jímky jsou vyráběné technologií umožňující různé výšky a provedení dle požadavků zákazníků. Jednotlivé typy jímek se též liší tvarem spodního a horního dílu. Mezi jejich volitelné příslušenství patří nástavek (komín) o různých výškách, plastové víko o nosnosti 200 kg, betonová roznášecí deska a litinový poklop, stupadla, průchodky a technologie dle konkrétního projektu.

Právě akumulační jímky KJ z rotačně tvářených plastů byly představené na letošním ročníku veletrhu FOR ARCH společností CZ Plast, s.r.o. spolu s jímkami gravitačními, jímkami pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci, revizními a vodoměrnými šachtami z rotačně tvářených plastů. 
Rotační tváření plastů Rotační tváření plastů
Rotační tváření plastů
Rotační tváření plastů Rotační tváření plastů
Rotační tváření plastů

Rotační tváření plastů

Rotační tváření plastů (rotomolding, rotomoulding) umožňuje výrobu palivových nádrží, plastových jímek a kanalizačních šachet o vysoké pevnosti a beze švů. Při této technologii se používá jako základní materiál plastový prášek, který je pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení přetvářen do podoby koncového výrobku. Tento výrobek je vždy dutý, nemá vnitřní pnutí a švy, má novou pravidelnou vnitřní strukturu a tvarovou paměť.

Nejprve je forma plněna plastovým práškem, poté je ohřívána v peci za současného otáčení kolem dvou os a nakonec chlazena proudem vzduchu. Poté je vyjmut hotový výrobek. Lze tak vyrábět i malé výrobní série uzavřených a těsných nádob, od malé velikosti až po výrobky velkých rozměrů (například nádrže o objemech méně než litr až po nádrže o objemech několik desítek tisíc litrů). Sílu stěny přitom mohou mít tyto výrobky až několik cm. Lze definovat i velmi složité tvary a detaily (např. závity, osazení apod.) a lze již při výrobě usazovat výztužné kovové profily (závitové vložky, příruby, speciální vložky pro osazení upevňovacích prvků nebo vypouštěcích zátek).
Zdroj: www.czplast.cz
CZ PLAST, s.r.o.

CZ PLAST, s.r.o.

Kostěnice, Kostěnice, Kostěnice 173, 53002
Tel: 420 466 768 640
Web: http://www.czplast.com
E-mail: obchod@czplast.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

CZ PLAST, s.r.o.

Kostěnice, Kostěnice, Kostěnice 173, 53002
Tel: 420 466 768 640
Web: http://www.czplast.com
E-mail: obchod@czplast.com

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Životodárná dešťová voda je k nezaplacení"

Buďte první a napište komentář k  "Životodárná dešťová voda je k nezaplacení"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE