Sdílet
 

Známe Stavby roku 2011

Datum vydání: 07.10.2011 | autor:

Cílem soutěže "Stavba roku" je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, od projektového řešení přes hrubou stavbu až po řemeslný detail. Do soutěže se mohly hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohla být přihlášena stavební díla ze všech oborů, dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června 2010 do května letošního roku.

Ocenění Stavba roku 2011 získalo těchto 5 staveb:

Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Výstavab JZ části pražského okruhu v délce 23 km, která se stává ze 3 částí - SOKP 512, SOKP 513, SOKP 514. Jde o dopravní novostavbu, autorem projektu je Pragoprojekt, a.s. a VALBEK, spol. s r.o.,
přihlašovatelem stavby jsou Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska CZ a.s. a STRABAG a.s. a jejím investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dodavatelé stavby: 
 • Sdružení 512:Dálniční stavby Praha, a.s., ved. úč. sdr., Metrostav, a.s., člen sdr., Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství člen sdružení, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., 
 • Sdružení 513: Skanska a.s., vedoucí účastník sdružení, Skanska SK a.s., organizační složka, ALPINE BAU GmbH, organizační složka 
 • Sdružení 514: STRABAG a.s., vedoucí účastník sdružení, HOCHTIEF Construction AG, organizační složka,, BÖGL A KRÝSL k.s. 
Bližší informace o této stavbě a další fotografie najdete ZDE.
Golf Klub Čertovo břemeno (Alenina Lhota 7, Jistebnice)

Objekt je založen na železobetonové desce. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou kombinací železobetonu, oceli a dřeva. Půdorysně podlouhlý jednopodlažní objekt, je zaříznut do terénní vlny, která je ze severní strany součástí jamky č. 18. Jde o novostavbu pro sport a volný čas, jejím autorem je Ing. arch. Stanislav Fiala - Fiala + Němec s.r.o., dodavatelem Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy, přihlašovatelem také  Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy a investorem Golf Čertovo Břemeno s.r.o. 

Bližší informace o této stavbě a další fotografie najdete ZDE.
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (nám. Republiky 999, Trutnov)

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas představuje jedno z nejmodernějších kulturních prostorů v České republice. Od září roku 2010, kdy bylo slavnostně otevřeno, se zde pořádají klasická i alternativní divadelní představení, koncerty širokého žánrového rozpětí, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce. Autory této novostavby jsou AG STUDIO a.s., Ing. arch. Radek Vopalecký, Ing. arch. Luděk Štefek, Ing. Jana Vebrová, Ing. Michal Fousek, doc. Miroslav Melena; dodavatelem BAK stavební společnost, a.s.; přihlašovatelem opět BAK stavební společnost, a.s. a investorem Město Trutnov. 

Bližší informace o této stavbě a další fotografie najdete ZDE.
Krytý plavecký bazén v Litomyšli (U Plovárny 1221, Litomyšl)

Novostavba krytého plaveckého bazénu s tobogánem a výplavovým bazénem pohledově minimalizovaná pomocí terénní modelace v zásadách landscape architecture s parametry energeticky úsporné stavby. Jde o stavbu pro sport a volný čas, jejími autory jsou ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o., Ing.arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing. arch. Radek Štefka; dodavatelem PKS INPOS a.s.; přihlašovatelem také PKS INPOS a.s. a investorem Město Litomyšl. 

Bližší informace o této stavbě a další fotografie najdete ZDE.
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně (Kamenice 5, Brno - Bohunice)

Výukový, věděcký a výzkumný areál fakulty lékařské, přírodovědecké a fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Jde o novostavbu školy, jejími autory jsou A PLUS a.s., Karel Tuza, Jaromír Černý, Ing. arch. Petr Uhlíř, Jiří Babánek, Ing.arch. Pavel Bainar, Jiří Ducháček, Marek Focher, Petr Ondráček; přihlašovatelem stavby je A PLUS a.s. a investorem Masarykova univerzita. 

Dodavatelé stavby:
 • Stavba ILBIT - sdružení společností IMOS Brno a.s. a Metrostav a.s. 
 • Stavba AVVA (Modrá etapa) OHL ŽS a.s. 
 • Stavba AVVA (červená etapa) - infrastruktura IMOS Brno a.s. 
 • Stavba AVVA (žlutí etapa) - fáze D sdružení firem PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. a ESOX spol. s r.o. 
 • Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze F sdružení UNISTAV a.s., IMOS Brno a.s. a PSG - International a.s. 
 • Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze F sdružení UNISTAV a.s., IMOS Brno a.s. a PSG - International a.s. 
Bližší informace o této stavbě a další fotografie najdete ZDE.

Další oceněné stavby najdete ZDE.
Vypisovatelé soutěže: NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ; MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY; SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE; ECONOMIA a. s., ČASOPIS STAVITEL

Soutěž organizuje: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže

Partnerská záštita: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Soutěž je vypsána pod záštitou: Předsedy Senátu Parlamentu České republiky; Ministra životního prostředí ČR; Ministra pro místní rozvoj ČR; Ministra kultury ČR; Ministra dopravy ČR; Primátora hlavního města Prahy

Vyhodnocení soutěže je zařazeno do Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.
Porota a hodnocení soutěže: 

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty uděluje rada nominace a tituly a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění. Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií: 
 • úroveň stavby po stránce architektonické, stavitelské a stavebních prací
 • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí
 • celkové prostorové a funkční řešení díla
 • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
 • originalita stavebně-technického řešení, statického návrhu ap.
 • dopravní, energetický nebo vodohospodářský koncept
 • hledisko trvale udržitelného stavění, ekologického hodnocení a celkové energetické úspornosti
 • úroveň investorského záměru
 • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
 • další kritéria

Ceny a ocenění:

Poradce poroty: Porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných staveb může vyžádat odborné posudky od renomovaných odborníků. Porota provede výběr staveb, jejich posouzení a navrhne:

A) Tituly Stavba roku
Na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 15 staveb a vybráno je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných, bez rozlišení pořadí.

B) Zvláštní ceny
Porota může doporučit udělení těchto cen:
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 • Cena Ministra kultury za nejlepší rekonstrukci
 • Cena primátora hlavního města Prahy za stavbu s nejvýraznějším přínosem v rozvoji města
C) Další ceny udělované jménem Státního fondu životního prostředí v ČR,
Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu dopravní infrastruktury

 • Cena časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail, případě
 • Ceny vypisovatelů.
D) Cena veřejnosti
Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže.

E) Stavba roku v zahraničí
Samostatnou kategorii soutěže od letošního roku tvoří soutěž Stavba roku v zahraničí, která je vypisována samostatnými podmínkami.

Historie soutěže

Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku vznikla v roce 1992. Tehdy se Nadace ABF stala právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury a navázala na jeho čtyřiatřicetiletou informační a vzdělávací tradici. Převzala i evropské setkání pro architekturu a stavitelství FOR ARCH, které v krátké době přeměnila na největší pražský veletrh a fórum nových stavebních výrobků a technologií, jejichž počet každoročně překračoval v násobcích inovace let minulých. Soutěž se stala na mnoho let vyvrcholením veletrhu.

Podmínky pro architekturu a stavitelství se počátkem devadesátých let zásadním způsobem změnily. Zanikla většina velkých projektových organizací a zodpovědnost za projekt přešla na autorizované fyzické osoby zastřešené Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Investorská činnost do té doby řízená státním plánem nově přijímá pravidla volného trhu a veřejné zakázky podléhají stále přísnějšímu zadávacímu řízení. Stavební dodavatelské firmy byly zprivatizovány mezi prvními. A právě tehdy vznikla potřeba, formulovaná Nadací ABF a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, hodnotit nejen jednotlivé výrobky či jednotlivé projekty, ale zavést systém hodnocení a následné prezentace celkové kvality stavby, systém jakosti pro dokončené ucelené stavební dílo. Tak vznikla soutěž Stavba roku. Oba její iniciátoři získali pro tento projekt další partnery. Spoluvypisovatelem soutěže se stalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a.s. Organizování soutěže se ujala Nadace ABF.

Soutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. Stavbu může přihlásit kterýkoliv partner realizačního týmu: dodavatel stavby, autor projektového řešení nebo investor. Průběh soutěže je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Ta každoročně schvaluje soutěžní podmínky, vypisuje soutěž, jmenuje porotu, schvaluje její závěry a uděluje ceny. Ukončených patnáct ročníků soutěže znamenalo posouzení přibližně 750 staveb a v každém roce ocenění patnácti staveb nominací na titul a udělení pěti titulů Stavba roku. Vítězné stavby jsou veřejně označovány plaketou a jsou široce publikovány.

Soutěž byla postupně obohacena o zvláštní ceny jednotlivých vypisovatelů a partnerů, které akcentují některou z vlastností posuzovaných návrhů, a porota jejich vypisovatelům pouze doporučuje výběr z posuzovaných staveb. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uděluje cenu stavbě financované ze státního rozpočtu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví oceňuje nejlepší investorský záměr, časopis Stavitel nejlepší stavební detail a Nadace ABF uděluje cenu za inteligentní dům. K nim se časem připojila i cena primátora za přínos pro hlavní město Prahu a cena Státního fondu rozvoje bydlení za podnětnou bytovou stavbu. V patnáctém ročníku bude prvně udělena i cena předsedy Senátu ČR. S posuzovanými stavbami a jejich nominacemi se může seznámit každý na internetové adrese www.stavbaroku.cz a zde svým hlasem v průběhu září rozhodnout o udělení ceny veřejnosti.

Příklad těch, kteří získali ocenění nejvyšší, a mnozí i opakovaně, nechť je inspirací a pobídkou pro další tvůrčí práci architektů, inženýrů a stavbařů. O mnohých národech minulosti víme jenom to, co umíme přečíst ze zbytků jejich staveb. Realizace stavby, účast v tomto procesu, patří mezi ty lidské činnosti, které přinášejí jejím účastníkům naplnění, pocit užitečnosti a štěstí. Pro ty ostatní, pro uživatele dokončených staveb, je tato přehlídka ujištěním, že současná česká architektura a stavitelství přináší naší zemi stavby, které nám i našim potomkům budou dobře sloužit a pomohou při utváření naší identity a naplňování našich představ o harmonickém prostředí domova.

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Známe Stavby roku 2011"

Buďte první a napište komentář k  "Známe Stavby roku 2011"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE