Znáte aktuální trendy ve střechách?

Trendy se stále mění ve všech oblastech a oborech, módě podléhá kdeco a výjimkou není ani stavebnictví, natož pak střechy, kterými se domy pyšní na dálku, staré i nové. Portál krytiny-strechy.cz proto zmapoval, jak se dosud vyvíjel trh se střešními materiály a jaké trendy jsme mohli zaznamenat ve střešních krytinách v roce 2016.

Vytvořen byl anonymní dotazník, ve kterém mohl každý, kdo chtěl, odpovědět na 7 zásadních otázek. Této ankety se nakonec zúčastnilo okolo osmdesáti firem působících v ČR a zabývajících se střechami. Díky získaným datům a jejich analýza byl poodhalen vývoj českého trhu se střešními materiály. Přibližme si jednotlivé otázky a statistiku odpovědí! Anonymní dotazník dostal název „Trendy ve střechách 2016.“ Firmy přitom mohly zadávat více odpovědí jak 1.

1. Otázka: Jaké střešní krytiny pokrývači a klempíři v roce 2016 nejčastěji pokládali?

Na prvním místě jsou stále pálené krytiny (24%), za nimi krytiny betonové (18%), následují krytiny plechové (13% falcované, 11% plechové tašky, 10% trapézové plechy a 6% plechové šablony). Čili plechové krytiny získaly celkem 40% a pálená krytina spolu s betonovou 42%. Plech tedy zdatně dohání pálenou a betonovou klasiku. Dále následují asfaltové šindele (10%), plastové šablony (4%) a eternit (3%). Ojedinělou odpovědí bylo i provádění technologií jinak aplikovaných na střechy ploché (PVC fólie 2%, případně modifikované asfaltové pásy SBS na ploché střechy).

2. Otázka: Na jaké typy staveb jste nejčastěji v roce 2016 pokládali střešní krytiny?

Nejčastější odpovědí byly rodinné domy (rekonstrukce i novostavby), načež RD získaly celkem 74% (43% opravy a 31% novostavby). Následovaly opravy střech bytových domů (12%), průmyslové objekty (novostavby průmyslových objektů 4% a rekonstrukce průmyslových objektů 4%), opravy historických budov (4%), novostavby bytových domů (1%) a zemědělské budovy (1%).

3. Otázka: Podle jakých kritérií vybírají zákazníci střechu?

Podle pokrývačů a klempířů je pro 34% zákazníků rozhodující cena, pro 25% doporučení řemeslníka, pro 14% vzhled (!), pro 12% reference (!), pro 12% kvalita (!) a pro 4% požadavek památkového ústavu, který je těžko zvratný. Argument ceny a osobního doporučení tedy válcuje ostatní kritéria, byť například kritérium vzhled je překvapivě upozadňován.

4. Otázka: Byl rok 2016 v počtu zakázek lepší než předchozí sezóny v roce 2015?


Polovina dotázaných firem hodnotila sezónu 2016 stejně nebo s mírným (cca 10%) zlepšením, 18% firem mělo více jak o 20% více zakázek, ovšem 12% firem pocítilo naopak pokles o více jak 20%. Celkem tedy 57% firem pocítilo navýšení počtu zakázek a pouze 19% firem pocítilo snížení počtu zakázek.

5. Otázka: Jaký je trend požadavků zákazníků na nákup materiálu?

Téměř 88% zákazníků si nechá střechu realizovat na klíč, z toho 48% zákazníků počítá s takovou realizací již prvoplánově a 34% se nechá přesvědčit. Pouze u 10% jde o částečný nákup materiálu zákazníkem ve své režii a pouze v 8% byl nákup pouze v režii zákazníka.

6. Otázka: V jaké vzdálenosti realizují firmy nebo řemeslníci zakázky od sídla firmy?


Téměř polovina (47% dotázaných firem a řemeslníků) realizuje zakázky do 50km od svého sídla, 23% je ochotno realizovat zakázky po celé ČR, 14% do 100 km, 5% do 200 km a pouze 6% v okolí do 10 km.

7. Otázka: Co nejvíce zatěžuje řemeslníky nebo firmy při práci?


27% získaly překážky způsobené počasím, stejně jako rozpočtování a provádění nabídek (též 27%), 23% firem trápí nejvíce administrativa pro úřady a instituce, 14% špatná platební morálka zákazníků, 7% „celková domluva se zákazníkem,“ čili špatná komunikace. Zajímavé je, že komunikaci s prodejci stavebnin uvedly jako špatnou jen 3% firem!

Zdroj: www.krytiny-strechy.cz, shutterstock.com