Znáte jedovaté pokojové rostliny?

Na které jedovaté pokojové rostliny bychom si měli dát pozor? Koupi kterých rostlin je dobré si pořádně rozmyslet, pokud máte doma malé děti a nebo domácí zvířata? Jedovatá může být šťáva z některých pokojových rostlin, květy a plody a dokonce i kořeny, cibule či hlízy. Mohou způsobit vážné zdravotní problémy a některé dokonce i smrt. Šťáva některých rostlin též například může popálit pokožku či poškodit oči.

Největší riziko představují pro malé děti plody některých pokojovek. Děti jsou zvídavé, rády vše ochutnávají. Také však rády utrhnou květ či list. Otrava přitom může způsobit otoky jazyka, úst a sliznic, zvracení, průjem, náhlé pocení a horečku, může být též podrážděna kůže nebo oči, což doprovází svědění, zarudnutí, vyrážky, otoky, a záněty. Dobře si také musíme promyslet ostré hrany listů některých rostlin, ale i nebezpečné trny a též bodliny kaktusů. V tomto případě nám hrozí otrava krve. Z látek, kterými mohou být rostliny nebezpečné, můžeme jmenovat některé alkaloidy, silice, hořčiny a glykosidy. V nebezpečí jsou též domácí zvířata, která ráda okusují či oklovávají mladé výhonky či listy, plody jsou pak nebezpečné hlavně pro papoušky, kanáry, andulky a jiné ptactvo.

Při podezření na otravu je třeba ihned přivolat lékaře, nebo postiženého bleskově odvézt do nemocnice. Je třeba vzít s sebou rostlinu (či její část), kterou poškozený požil. Podáváme též hodně tekutin (nejlépe vodu nebo čaj v malých doušcích, vhodné není mléko, jelikož způsobuje lepší vstřebatelnost jedu ve střevech). V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Až lékař určí, zda vyprázdnit žaludek. Při postižení očí vyplachujeme otevřené oko pod mírným proudem tekoucí vlažné vody. Alespoň po dobu několika minut. Pokožku též oplachujeme pod tekoucí vlažnou vodou. A další rada – nebezpečné rostliny pěstujeme ve výškách a pokud máme doma domácí zvířata, raději na některé druhy rostlin úplně zapomeňme. 

1. Kaládia

Obzvláště kaládium dvoubarevné s pěknou kresbou krásně tvarovaných a vybarvených listů obsahuje vápenaté oxaláty a asparagin. Tyto toxické látky mohou způsobit podráždění pokožky, požití listů způsobí otok sliznic, jazyka, rtů a hrdla. Zhoršují dýchání, řeč a nastává smrt! Při náhodné konzumaci ve větším množství bývá otrava především u zvířat fatální. Při podráždění pokožky je třeba důkladně si umýt postiženou část těla a rychle navštívit lékaře. Při kontaktu s touto rostlinou používáme rukavice.

2. Euphorbia

Euphorbia jsou též nazývána trnovou korunou. Při tvarování a tedy řezu vylučují mléčnou latexovou tekutinu, která je silně jedovatá. Toto mléko též uniká při poranění listů a stonků. Latex způsobuje při kontaktu s pokožkou záněty, vyrážky a puchýře. Velmi nebezpečný je pro oči, kdy způsobuje nepříjemné záněty.

3. Vánoční hvězdy

Způsobují to samé, co euphorbia, nakonec mezi pryšce patří, tento druh se česky jmenuje pryšec nádherný. Především malé děti by se měly vyvarovat byť jen lehkého dotyku listů.

4. Filodendrony a monstery

Filodendrony a monstery jsou toxické pro lidi i zvířata, byť patří mezi nejoblíbenější a nenáročné druhy. Obsahují totiž nerozpustné krystaly šťavelanu vápenatého, který je toxický, ovšem na lidi má pouze mírný účinek. Především dovede podráždit pokožku, způsobí lehký otok jazyka nebo rtů. Velkým nebezpečím jsou však pro zvířata, zvyšují slinění, problémy s polykáním, způsobují otoky, zvracení a křeče.

5. Kaly

Pro lidi i zvířata jsou jedovaté listy i květy kaly. Po požití mohou toxiny způsobit vážné následky. A pozor – kala vylučuje svými listy přebytečnou vodu a ta též obsahuje dráždivé látky, nesmí se tedy dostat ani do kontaktu s kůží, jelikož způsobuje zarudnutí a alergické reakce. Opět jsou důležité dvě rady – nepožívat a používat ochranné prostředky.

6. Hvězdníky

Hvězdníky obsahují toxický alkaloid lykorin, nejvíce ho najdeme v cibulích. Tento alkaloid způsobí podráždění kůže, průjmy, zvracení a zvýšené pocení. Cibule proto při uskladňování dobře označíme a dáme pozor, abychom si je nezaměnili s cibulí kuchyňskou. Bylo by to fatální setkání!

7. Asparágus hustokvětý

Tento druh má jemné jehličkovité listy a je příbuzný chutnému chřestu. Ovšem červené bobulky plodů jsou silně toxické. Držte proto tento asparágus (ale i jiné druhy asparágusu) mimo dosah dětí a zvířat.

8. Šťavely

Šťavely (takzvané jetelíčky) obsahují vysoký podíl šťavelanu vápenatého, jehož větší konzumace může způsobit nevolnost, zvracení, podráždění sliznice zažívacího ústrojí, hypotenzi, křeče a nakonec až cirkulační kolaps. Šťáva navíc vyvolává po kontaktu dermatitidy. U zvířat se po konzumaci objevují deprese, koliky a kóma, které někdy končí i smrtí.

9. Pachypodium

Pachypodium je vytrvalý, dlouhokvětý sukulent. Má však nebezpečné trny, které nás mohou poranit. Navíc je tato rostlina jedovatá, po požití může způsobit bolesti hlavy.

10. Jarní cibuloviny

Jarní cibuloviny jako narcisy, modřence, primulky, tulipány, krokusy a hyacinty obsahují především ve svých cibulích jedovaté látky. Například některé druhy rodu Primula obsahují kontaktní alergen primin, který způsobuje dermatitidy. Po požití jakékoli části této rostliny se pak projeví účinek saponinů. Saponiny dráždí zažívací ústrojí, ve větších dávkách vyvolávají nevolnost a zvracení.

Dalšími jedovatými rostlinami jsou tchynin jazyk, difenbachie, dračinec, potosovec, kroton, klívie, toulec a brambořík. Výčet je tedy opravdu dlouhý. Vlastně je nám nabízeno snad více jedovatých druhů než těch neškodných.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, abecedazahrady.cz, wikipedia.org, shutterstock.com