Znáte přednosti hrubé stavby na klíč?

Jaké jsou přednosti hrubé stavby na klíč, co všechno taková stavba obvykle zahrnuje a co již ne? Je obvyklé, aby součástí hrubé stavby byla i realizace základů domu?

Obvykle realizuje základy domu specializovaná firma, přičemž hrubou stavbu domu další subjekt, zatímco firmy, které řeší kompletní stavby na klíč tak činí častou formou subdodávek. Je to pravda a nebo ne? Konkrétně firma Stavební servis Slaba, s.r.o. se specializuje na realizace základů (základových desek) spolu s realizacemi hrubých zděných staveb včetně případné realizace střech. Získáte tak hrubou stavbu domu na klíč na nové základové desce, která je shora chráněna střechou, načež lze přistoupit k realizaci interiérů a nakonec i fasády. Včetně jejího případného zateplení.

Hrubá stavba je vždy první fází výstavby domu, obvykle zahrnuje zaměření nebo vytyčení stavby, terénní, zemní a výkopové práce, přípojky inženýrských sítí, vodorovné rozvody v základech, realizace základů (u rodinných domů většinou základové desky, případně pásy nebo sklep), hydroizolace základů (včetně ochrany před radonem, pokud je to v dané lokalitě třeba), minimálně pak izolace v místech nosného zdiva a příček.
Dále realizace svislých nosných konstrukcí (včetně překladů a věnců), vodorovné nosné konstrukce (stropy, balkóny, lodžie), vnitřní zdivo (nenosné příčky), střešní konstrukce a krytinu (včetně prostupů a atik), ale často i zateplení vodorovných a svislých konstrukcí a instalace výplní stavebních otvorů (okna, dveře, prosklené stěny…). Rozsah dodávek hrubých staveb se liší podle realizačních možností konkrétní firmy, nejčastěji však podle dohodnutých podmínek se stavebníkem.

Ovšem vždy (bez ohledu na to, která firma hrubou stavbu realizuje) tato stavba zahrnuje obvodové i vnitřní nosné stěny, stropy, příčky, případně i komín, pokud je součástí projektu. Čili firma může začít stavět na již připravených a případně i izolovaných základech, načež po dokončení výstavby nastoupí další firma, která postaví střechu a další dodavatelé. Je i toto pravda a nebo ne?
Samotný pojem hrubá stavba totiž vlastně nemá žádnou přesnou definici, která by dokonce byla zakotvena v platných normách. Pokud se naopak řekne stavba na klíč, tam se to sice zdá být poměrně jasné, i když … Někdo si pod tímto pojmem představí i vybavenou koupelnu a kuchyň, realizaci vnitřního krbu apod., jiný holobyt včetně omítek a výmalby, který je připraven na vnitřní dokončovací práce (obklady, vybavení koupelny a kuchyně, podlahy, …). Čili ani zde není zcela jasno a platné normy taktéž přesně nedefinují ani kompletní stavbu domu na klíč. Ta dnes může nakonec být třeba i včetně veškerého vybavení nábytkem, načež vy se pak již jen nastěhujete.
Je totiž třeba sáhnout do historie. Pojem hrubá stavba vznikl v 80. letech 20. století jako důsledek snahy rozdělit proces socialistické výstavby na hlavní a přidruženou výrobu. Hlavní stavební výroba tehdy zastřešovala takzvaně „hrubé“ stavební činnosti (počínaje výkopovými pracemi, přes realizace základů, nosné (svislé i vodorovné) konstrukce a příčky až po krov a zastřešení), zatímco do oblasti přidružené výroby patřily v zásadě „estetické úpravy“ venkovních i vnitřních povrchů a řemeslné práce, které souvisely s dokončením stavby.

V dnešní době takovéto členění v praxi (ale ani teoreticky) již neexistuje a proto je vždy třeba jasně domluvit s konkrétní firmou, co vše bude součástí prováděných prací a v jakém rozsahu bude (samozřejmě včetně termínu) dílo předáno. Komplikace mohou nastat, pokud bude dodavatel řešit subdodávky, jelikož práce na sebe nemusí vhodně navazovat a dojde k prostojům. Ideální je tedy takový rozsah hrubé stavby (pokud použijeme tento termín), který dovede konkrétní firma zajistit pokud možno vlastními silami, tedy vlastními zaměstnanci. Má-li však rozpracováno více staveb, je třeba i vlastní zaměstnance správně koordinovat, řídit.
Lze samozřejmě předpokládat, že pojem hrubá stavba časem zcela zmizí a nahradí jej již pouze smluvně podchycený konkrétní rozsah prací (včetně nákupu potřebného materiálu), kdy stavební dozor včetně stavebníka či investora zkontroluje, zda bylo vše provedeno, jak mělo být a v požadovaném rozsahu. Dosud se však běžně tento pojem vyskytuje i ve smlouvách.

Do procesu navíc vstupuje faktor „svépomocných prací,“ což jsou často právě činnosti spojené s finálními úpravami povrchů a instalacemi. Zde si stavebník buďto vyloženě poradí sám a nebo přizve konkrétní řemeslníky, často i rodinné příslušníky, příbuzné a přátele. Vzniká tak vlastně kompromis mezi drahou výstavbou na klíč a finančními možnostmi stavebníka. Pokud tedy hrubou stavbu na klíč, ale i kompletní stavbu na klíč, je třeba vždy jasně jednat o rozsahu dodávky a podmínkách. Vše musí být bod po bodu zakotveno ve smlouvě a tomu musí odpovídat dohodnutá cena!
Zdroj: www.stavebniservisslaba.cz
Stavební servis Slaba, s.r.o. Poslat poptávku