JUDr. Aleš Kout

Ochrana autorských práv, právní služby v oblasti médií, zastupování autorů a výkonných umělců, registrace autorských děl.

Na chobotě 1345/6, Praha, 16300

Gaudens s.r.o.

Provádění veřejných dražeb a činnosti licitátora, individuální výukové programy a konzultace pro realitní kanceláře.

Dušní 906/8, Praha, 11000

JUDr. Alena Jarešová

Advokát = právní služby: zejména - zastupování před soudy, exekutory, katastrálními aj. úřady..., žaloby, elektronické platební rozkazy, zajišťuji vykonatelné notářské nebo exekutorské zápisy o uznání dluhu…, návrhy na soudní výkon rozhodnutí-všechny druhy, na zahájení exekuce, insolvenční návrhy, obrana proti všem takovým návrhům, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, do likvidačního řízení, do dědického řízení...

Polygrafická 262/3, Praha, 10800

Dr. František Nováček - FranCo

Právní a administrativní poradenství v oblasti nemovitostí a stavební činnosti.

Lhotská 2202/30, Praha, 19300

Mgr. Magdalena Skrivankova

Asistovany styk rodičů s dětmi, před a po rozvodové poradenství, týkající se především úpravy výchovy a výživy nezlechtilích dětí.

Kandertova 1425/15, Praha, 18000

Bowis Consulting, s.r.o.

Komplexní podnikové poradenství. Analýzy, expertizy, cash-flow modely. Poradenství při akvizicích a fúzích, MBO, poradenství při prodejích společností. Podnikatelské poradenství. Při ukončení podnikání komplexní likvidační servis.

Ječná 549/5, Praha, 12000

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vznikl

Benešovská 2538/40, Praha-Vinohrady, 10100

Abel Karel Ing.

Stavební inženýring - projednávání a kolaudace staveb, stavební dozor - odborné vedení stavby, poradenství. Autorizovaný inženýr pozemních staveb - člen ČKAIT.

Husníkova 2082/12, Praha 5 - Stodůlky, 158 00

Advokátní kancelář JUDr. Drahomíra Hudečková

Budečská 1028/16, Praha-Vinohrady, 12000

JUDr. Alena Chmelíková

Mírového hnutí 868/20, Praha-Háje, 14900

Vyberte obec