Potřebuji PENB při prodeji bytu? Ukládá tuto povinnost zákon?

Dle zákona č. 406/2000 sb. §7a odst. 2 vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek ( SVJ ) jsou povinni:
- Zajistit zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
- předložit průkaz nebo ověřenou kopii před uzavřením smluv týkající se koupě budovy nebo ucelené části budovy.
- Předat průkaz při podpisu kupní smlouvy.
- Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech.
- Ze znění zákona tedy vyplývá, že ANO vzhledem k tomu, že prodáváte ucelenou část budovy (bytová jednotka).

Lubomír Doleček, certifikovaný realitní specialista
www.lubomirdolecek.cz
HESTIA Group s.r.o.