Dobrý den.
Dostal jsem nabídku na koupi pozemku, který je zapsán v katastru jako majitel pozemku, ale soused tento pozemek již využívá bez vědomí majitele a bere tento pozemek za svůj. Chci se zeptat jestli je rozumné koupit takovíto pozemek a potom zdělit sousedovi, že hospodaří na mém pozemku a nechat ho odejít třeba po sklizní.

Dobrý den, doporučuji majetkové vztahy vyřešit před samotným převodem vlastnického práva na vaši osobu. Není totiž vyloučeno, že soused užívá pozemek zcela po právu, např. z důvodu vydržení vlastnického práva.

Mgr. Oldřich Platil
právník specializující se na realitní právo
člen dozorčí rady Realitní komory České republiky
Realitní komora České republiky