Dobrý den, chtěl bych si k RD přistavět garáž do 25 m2. Dle ÚP máme max. zastavěnou plochu pozemku 30%, což je přesně plocha RD a tudíž dle SÚ již nemůžu na pozemek umístit jakoukoliv další stavbu. Dle SZ, par. 79, odst. 2, písm O a dále dle novely zákona č. 196/2018, se pro doplňkové stavby nemusí vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování. Tzn. pokud si postavím na pozemku garáž, která bude splňovat kritéria na doplňkovou stavbu, nemusím žádat o stanovisko orgán ÚP. Nicméně byla by v rozporu s ÚP, jelikož bych překročil zastavěnou plochu pozemku (asi o 4%). Prosím, jak je to tedy správně? Lze garáž realizovat nebo ne? Kdybych se uskromnil a udělal přístřešek o velikosti do 16 m2, což bude drobná stavba, která se nemusí zapisovat do KN, bude to OK? Děkuji.

Ne, nelze - je třeba si dočíst § 79 bod 2 o) dokonce. Pro tyto stavby platí zároveň podmínka aby taková stavba byla v souladu s územně plánovací dokumentací ……a to by nebyla.
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování