Dobrý den, z nabídky realitní kanceláře jsme si vybrali rodinný dům, ale následně jsme z listu vlastnictví zjistili, že na domě vázne zástavní právo smluvní. Jak velký to je problém a jaké to má řešení? Manželé Řehákovi

Dobrý den, za prvé je potřeba zjistit, pro jaký subjekt je smluvní zástavní právo zřízeno.
Ve většině případů se jedná o bankovní sektor a v dnešní době se s tímto setkáte poměrně často. V tomto případě je řešení poměrně bezpečné a jednoduché a to takové, že vlastník požádá bankovní ústav o vyčíslení dlužné částky k určitému datu. Na základě tohoto vyčíslení, které obsahuje celkovou dlužnou částku je zároveň závazek banky o výmazu zástavního práva po úhradě celé dlužné částky.
Řešení je následující:
1. Informace o zástavním právu a způsobu úhrady jsou uvedeny v kupní smlouvě.
2. Po podpisu kupních smluv je část kupní ceny použita na úhradu dlužné částky přímo na zvláštní účet banky, který je uveden ve vyčíslení a druhá část odeslána na účet advokátní nebo notářské úschovy a z této úschovy vyplacena až po převodu vlastnické práva a výmazu zástavního práva z listu vlastnictví. Nikdy se nenechte přemluvit k tomu, že druhá část kupní ceny bude vyplacena před výmazem zástavního práva. Jiným případem může být, že je zástavní právo zajištěno ve prospěch nebankovního sektoru nebo jiného subjektu a to třeba soukromé osoby, která vlastníkovi poskytla půjčku.
V tomto případě vždy trvejte na tom, aby zástavní právo bylo odstraněno ještě před podpisem kupní smlouvy nebo kupní cena byla zaslána na účet úschovy a vyplacena až po převodu vlastnického práva a výmazu zástavního práva z listu vlastnictví.
Vyvarujte se situace, kdy byste část kupní ceny odeslali na účet prodávajícího ještě před výmazem zástavního práva. Mějte na paměti, že zástavní právo nebrání převodu nemovitosti, ale jeho výmaz proběhne až na základě úhrady celé dlužné částky na účet věřitele.

Lubomír Doleček – HESTIA Group
HESTIA Group s.r.o.