Sdílet
 

20 let projektů s B-Projekting Zlín

Datum vydání: 25.04.2012 | autor:

Vážení přátelé a obchodní partneři, v tomto roce završuje společnost B-PROJEKTING dvacetileté působení na trzích v České republice, Evropské unii a také v některých lokalitách mimo Evropu. Dovolte nám proto krátké ohlédnutí za tímto časovým úsekem a jeho stručnou charakteristiku od vzniku firmy až po současný stav.

Continental Matador Truck Tires Puchov Continental Matador Truck Tires Puchov
Continental Matador Truck Tires Puchov
Společnost B-PROJEKTING byla založena v r. 1992 vytvořením nového pracovního týmu z původního státního podniku Barumprojekt (z určitého počtu pracovníků jednotlivých profesí). Již při založení byla společnost definována a koncipována jako inženýrská a projektová firma.

Hlavní zaměření společnosti

  • poradenskou činnost v procesu investiční výstavby, feasibility study, preliminary proposal
  • přípravu a vypracování všech druhů dokumentace projektu a to od fáze územního rozhodnutí až do finální fáze dokumentace, dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby
  • inženýrskou činnost v procesu investiční výstavby, přípravu a realizaci projektů spojených s investiční výstavbou
Již od svého vzniku jsme byli svou specializací předurčeni především pro zpracování dokumentace projektů a realizace vč. zajišťování všech potřebných služeb pro vybraná průmyslová odvětví. Jednalo se především o chemický průmysl, gumárenský průmysl, zpracování plastu, výrobu kompozitních materiálů, textilní průmysl, strojírenství vč. všech navazujících segmentů nutných pro kompletaci těchto provozů a to kompletní části energetiky, administrativní části, sanitárních provozů, všech vazeb na pracovní a životní prostředí a také kompletní řešení inženýrských sítí (podzemních a nadzemních).

Pouze v omezeném rozsahu jsme byli vybaveni a připraveni na projekty pro občanskou výstavbu, zejména administrativní budovy, školy, tělocvičny, jídelny a sportovní areály.
PRO DOSAŽENÍ PROSPERITY JSME POSTUPNĚ ZAVEDLI A ZAČALI ÚČINNĚ VYUŽÍVAT VŠECHNY POTŘEBNÉ NÁSTROJE, POSTUPY, STANDARDY A TAKÉ ODPOVÍDAJÍCÍ TECHNOLOGII (HW, SW, IT). JEDNALO SE PŘEDEVŠÍM O NÁSLEDUJÍCÍ:
  • Vybudování systému EMS / QMS pro řízení celého procesu přípravy a realizace projektů spojených s výstavbou
  • Postupné nasazení a upgrading výpočetní techniky a tomu odpovídajícímu softwaru, kde v současné době převládají produkty ACAD a to ve verzích 2010 – 2012, Microstation, SolidWorks, AutoPlant, NavisWorks, Cadmatic, Advance Steel, Revit Architecture 2012
  • nasazení špičkové techniky pro tisk a copy, skenování – černobílé, barevné – od firmy OCE, Ricoh a Xerox
  • Postupné nasazení a využívání systému Microsoft Project při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a také při řízení projektových prací. Tento systém využíváme v současné době ve verzi MS Project 2010 – 2011 a zahrnuje v sobě speciální úpravy týkající se komplexního řešení a řízení procesu investiční výstavby a to vč. optimalizace zdrojů, optimalizace termínů, změnová řízení, vyhodnocení zpoždění a předstihů, určování SPM, měsíční fakturace pro jednotlivé SO (stavební objekty) a provozní soubory (PS). Takto navržený a využívaný systém je velmi účinným pomocníkem při procesu přípravy a realizace každého projektu.
  • Zavedení systému Project Management jako nástroje ve všech fázích přípravy a realizace projektu.
  • Vybudování a řízení personální politiky společnosti.
  • Zavedení systému týmové práce jako jediného správného nástroje při veškeré naší práci.
Barum Continental Otrokovice Barum Continental Otrokovice
Barum Continental Otrokovice
Delimax Hodonín Delimax Hodonín
Delimax Hodonín
V posledních pěti letech jsme velmi účinně a systematicky pracovali na zavedení komplexního řešení a přípravy dokumentace projektu a to využitím systému 3D modeling (stavební část vč. všech profesí, technologická část vč. všech profesí – tj. P & ID, 3D model, arrangement drawings, isometrics, kompletní specifikace celého systému). Pro realizaci projektů tímto systémem využíváme SW AutoPlant, NavisWorks, Cadmatic, Advance Steel, Revit Architecture 2012. Cílem tohoto komplexního řešení je zajištění dokumentace v mnoha částech až na úrovni výrobní dokumentace dodavatele (VDD) a především příprava dokumentů, které následně slouží uživateli (investorovi) pro účinné řízení procesu servisu, údržby a upgradování jednotlivých segmentů systému po celou dobu životnosti provozu, tzn. že připravujeme dokumentaci pro „project life cycle“.

Takto vyvíjející se společnost využívající výše uvedené produkty, systémy a kontrolní mechanismy si postupně vypracovala na trhu práce svou vlastní identitu a pozici, která je v řadě specielních oborů dominantní. Velmi významným faktorem při budování této pozice je a vždy bude pozice na trhu práce, je a vždy bude především seriózní přístup ke všem obchodním partnerům, slušnost, věrohodnost, dodržování všech dohodnutých termínů, platebních podmínek, standardů a zejména kvality. Celému tomuto postupu a přístupu k našim partnerům my říkáme „servis bez hranic“.
DuPont Moravia Holešov DuPont Moravia Holešov
DuPont Moravia Holešov
Významným milníkem v činnostech naší společnosti byla a je spolupráce s firmou DuPont Moravia, DuPont Europe a DuPont USA. Na základě této spolupráce jsme získali formou speciálních školení, tréninků a předáním určitých postupů zcela nové zkušenosti týkající se přípravy a následné realizace projektů. Je nutné konstatovat, že systém firmy DuPont je označován v této oblasti jako jeden z nejlepších na světě. Jednou z rozhodujících součástí tohoto systému je také SHE (safety health and environment). Tento systém je využíván při všech fázích procesu investiční výstavby a zahrnuje velmi složité a sofistikované postupy zajišťující správný proces a průběh realizace každého projektu. Využitím všech segmentů tohoto systému je možno dosáhnout dodržení všech naplánovaných termínů týkajících se realizace projektu, dosažení projektových parametrů, dodržení očekávaných rozpočtových nákladů a zejména zamezení jakýchkoliv nehod a úrazů v průběhu celého procesu výstavby. Pouze ten projekt je možné považovat za úspěšný, který je v hodnocení SHE klasifikován jako projekt bez jakéhokoliv úrazu nebo zranění. Chtěl bych konstatovat, že B-Projekting si postupně osvojil řadu těchto činností a částečně převzal know-how, které v současné době nevlastní žádná jiná firma v České republice. Myslím si proto, že jsme a můžeme být pro řadu existujících i nových zákazníků potencionálními partnery při zlepšování všech forem spolupráce a vedení procesu investiční výstavby na nejvyšší možné úrovni. Nezbytnou částí našich aktivit je také určitá forma podpory zaměstnanců a také účinná a pravidelná spoluúčast na charitě a sponzorování, zvláště tělesně postižených.
Škoda Auto Mladá Boleslav Škoda Auto Mladá Boleslav
Škoda Auto Mladá Boleslav
Vážení přátelé, dovolte mi závěrem vyslovit poděkování všem spolupracovníkům (současným i minulým) za velmi kvalitně odvedenou práci, velké pracovní nasazení, loajalitu a také za schopnost spolupráce při udržování, řekl bych, až nadstandardních vztahů ve firmě. To je základní předpoklad pro současnou činnost, ale také jak předpokládám, pro úspěšnou činnost v dalším období. Pro mě je to jedině možná šance pro správný chod a směrování firmy a to „one company – one way“. S velkým uznáním konstatuji, že tato filozofie byla a je naplňována. V průběhu dvaceti let se nám s pracovním týmem 50 – 60 pracovníků takto efektivně podařilo pracovat.

Stejně chci poděkovat všem obchodním partnerům, investorům, dodavatelům, úřadům a institucím za spolupráci, také za trpělivost a za využívání seriózních postupů a přístupů při přípravě a realizaci projektů. Úspěšný projekt je možno připravit a realizovat pouze při zajištění úspěšné spolupráce všech účastníků výstavby (projektu) a vytvoření tzv. paktu partnerství. Bez naplnění této kruciální dohody nelze jakýkoliv projekt dobře definovat, připravit a následně realizovat. Nestandardní postupy často využívané v procesech spojených s investiční výstavbou neustále přinášejí změny řešení a následně každý takový projekt končí tím, že dojde k prodloužení termínů realizace, nárůstu rozpočtových nákladů, zhoršení technického řešení a snížení kvality celého projektu. Tzn. že jedním z rozhodujících milníků každého projektu je příprava finálního řešení ve stavební, technologické části vč. inženýrských sítí, projednání tohoto řešení a jednoznačné přijetí tzv. „freezing point“. Bez přijetí takového rozhodnutí je velmi problematická realizace projektu a zejména jeho dokončení s využitím standardních postupů a metod. Takový průběh realizace projektu je souhrnem opakujících se změn ,modifikací a dodatků,vytvářejících negativní výstupy pro finální verzi realizovaného projektu.Je to tzv.nikdy nekončící příběh.

Vážení přátelé, ještě jednou vám všem děkuji za příjemnou spolupráci a přízeň během těchto mnoha let a přeji Vám vše dobré, mnoho zdraví, štěstí, spokojenost a také prosperitu a úspěšný rozvoj i v příštím období.

Autor: Milan Skopalík, jednatel / CEO / B-Projekting Zlín
B-Projekting, spol. s r.o.

B-Projekting, spol. s r.o.

Zlín, Louky, Tř. T. Bati 299, 76302
Tel: 577 601 111
Web: http://www.bprojekting.cz
E-mail: skopalik@bprojekting.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

B-Projekting, spol. s r.o.

Zlín, Louky, Tř. T. Bati 299, 76302
Tel: 577 601 111
Web: http://www.bprojekting.cz
E-mail: skopalik@bprojekting.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "20 let projektů s B-Projekting Zlín"

Buďte první a napište komentář k  "20 let projektů s B-Projekting Zlín"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE