Aby do vaší chalupy nezatékalo Zobrazit fotky zobrazit 12 fotek

Chalupy a chaty jsou většinou starší budovy, které vyžadují pravidelnou péči. A nejvíc jim vadí, pokud do nich zatéká shora. Údržba a opravy okapů, oplechování úžlabí, štítu a prostupů střechou jsou velmi častými činnostmi. A co víc, mnohdy je třeba původní klempířinu zcela vyměnit. Tyto práce si mohou chalupáři zajistit svépomocí, ovšem málokterý chalupář je zároveň i zručným klempířem.

Na prvním místě je ochrana stavebních konstrukcí před zatékáním vody

Práce na oplechování střešních konstrukcí a odvádění srážkové vody z nich je jednou velkou skupinou klempířských činností. Zahrnuje vše související s pokrytím střechy plechem a odvodem dešťové vody z budovy, samozřejmě včetně případné plechové střešní krytiny. Ta je velmi oblíbená na střechách větších sklonů ve výše položených oblastech a pokud se podíváte na rekreační chaty vystavěné na lesních pozemcích a na krajích lesů, má většina z nich krytinu právě plechovou, například falcovanou. Ovšem zařadit můžeme do této skupiny klempířských prací i práce a výrobky zajišťující dopravou vzduchu – vzduchotechniku. A patří sem i římsy, ochrana vikýřů a arkýřů, parapety, sněhové zábrany, ale i mřížky proti ptactvu.

Až na okraji klempířských činností se pohybuje výroba plechových výrobků pro domácí užití a užití na zahradě – třeba truhlíky, plechové vany, domovní čísla a písmena, držáky, věšáky, ozdoby střech, větrníky a jiné. Čili předměty a plechové prvky pro okrasu, ale i užitek.

Okapové žlaby, svody, kotlíky a gajgry

Bez okapu si nelze jakoukoli obytnou stavbu takřka představit. Navíc tak můžeme snadno získat srážkovou vodu na zalévání zahrady, pokud vyřešíme vhodný způsob jejího zadržování. A nemusí to zrovna být drahá do země zapuštěná jímka. Může jít o obyčejný dřevěný či plastový sud a jiné nádoby.

Okapy se prodávají jako ucelené systémy, ale lze je vyrobit i na míru tradičním klempířským postupem. Okapy mohou být z pozinkovaného plechu, který je třeba na povrchu rok od nové instalace ošetřit nátěrem, ale i z bezúdržbových materiálů – odolného a oblíbeného titanzinku, patinu získávající mědi, nebo z poplastovaných materiálů, ale i z plastu, nebo ze slitin hliníku.

Před zimou je třeba po opadu listí ze stromů okapový systém vždy řádně vyčistit. Pokud je na budově instalovaný okap, který lze snadno sejmout a ochránit jej tak před poškozením sněhem a ledem, můžeme to na zimu udělat. Na jaře pak vždy kontrolujeme stav okapového systému, který jsme zanechali zimě na pospas, obzvláště v případě, že jsme chatu či chalupu zazimovali a přes zimu nenavštěvovali.

Klempířské lemování

Klempířské lemy ochraňují před pronikáním vody do stavebních konstrukcí prostupy střešním pláštěm: komíny, výlezy, střešní okna a další prvky. Dále chrání úžlabí (styk dvou na sebe kolmých střech) u složitějších střech (minimálně u domů s půdorysem do tvaru L a šikmou střechou) či střech s vikýři nebo arkýři a mohou chránit i místa napojení střešní krytina na domovní štít, i když jsou pro tento účel často použity speciální okrajové tašky.

V úžlabí se plechové pláty přichycují příponkami a vytváří vodě odolnou vanu, po které voda stéká. Komíny se oplechovávají vyspádovanými plechy, které od komínů odvádějí vodu a zabraňují jejímu zatékání. Nad komínem může být navíc plechová stříška. Pro lemování a oplechování je nutný minimální sklon 5% a používá se plech silný minimálně 0,6 mm v závislosti na použitém materiálu.

Plechy

Plechy se používají hladké (vyráběné v tabulích či ve svitcích) a nebo tvarované, kam řadíme šablony, trapézové a vlnité plechy. Tvarované plechy se navíc vyrábějí v podobě a tvarech různých druhů klasických pálených střešních krytin a například v podobě velkoformátových šablon nám umožní extrémně rychlou pokládku, ovšem i maximální odolnost a bezúdržbovost, pokud je materiál poplastován.

Vlastnosti a odolnost plechových materiálů

Tradiční a nejhojněji zastoupený pozinkovaný plech je z dlouhodobého hlediska nejdražším řešením a to především díky cenám nátěrových hmot. Pozinkovaný plech natíráme poprvé půl roku až rok od vystavení klimatickým vlivům – povrch lehce zoxiduje a bude lépe držet nátěr. Nebo použijeme nejprve reaktivní barvu, která povrch mírně naruší a poté až aplikujeme nátěr. Nátěr pak stále opakujeme v intervalech 2 až 5 let. Pozinkování je nejtradičnější povrchovou úpravou ocelového plechu.

Velmi oblíbeným se stal poslední dobou titanzinek, což je slitina zinku, titanu a mědi. Tato slitina si vytváří ochranu před klimatickými vlivy přirozenou cestou pomocí patinace svého povrchu (podobně jako měď). Patinu si vytváří ve třech fázích - nejdřív reaguje zinek se vzdušným kyslíkem a vzniká na povrchu oxid zinku, poté se působením deště vytváří hydroxid zinku, který reaguje se vzdušným oxidem uhličitým a vzniká na povrchu plechu hustá a pevně lnoucí, ovšem i vodou nerozpustná vrstva uhličitanu zinečného, což je právě ona PATINA. A tato patina se na povrchu titanzinkového plechu stále obnovuje. Titanzinkové plechy lze dokonce pořídit už předzvětralé, kdy je patina vyrobena ve výrobním závodě. Odráží se to však ve vyšší ceně.
Měď je velmi oblíbena, ovšem na sezónně obývané chaty a chalupy a na přízemní rodinné domky se nedoporučuje kvůli své výkupní ceně ve sběrnách. Jde o velmi hojně kradený materiál. Měď nerezne, získává časem svou patinu a extrémně dlouho vydrží. Ovšem pokud chcete zalévat srážkovou vodou zahradu, měď na střeše použít nesmíte, oxidy mědi jsou jedovaté. Navíc se měď na starší chalupy většinou ani nehodí a památkáři ji proklínají a považují za zcela nevhodný materiál.

Poplastované plechy dosahují maximální odolnosti vůči klimatickým vlivům, ovšem na starších chalupách je památkáři nevidí rádi, nehodí se tam. Poplastované plechy jsou vždy prodávané jako ucelené střešní a okapové systémy (například Lindab).

Koroze

Korozi bráníme povrchovou ochranou materiálů (pozink ochráníme nátěrem) a poté ochranou před stykem dvou navzájem se elektrochemicky ovlivňujících materiálů (odizolujeme styčné plochy nátěrem, fólií, nebo jinou izolací, prostě vložíme nevodivý materiál).

Zdroj: www.klepro.cz