Firma A.T.A. technik s.r.o. slaví letos 15 let od svého založení a během této doby se zařadila mezi nejvýznamnější dodavatele automatických dveří na českém trhu. Přední pozici zaujímá i v oblasti dodávek vratové techniky a celoskleněných stěn a dveří. V uplynulém období jsme měli možnost hovořit nejen o současných aktivitách společnosti A.T.A. technik spol. s r.o. s jejím jednatelem, Ing. Michaelem Jílkem, který nám ochotně na naše otázky odpověděl.

Mohl byste nám sdělit některá zajímavá data z historie Vaší společnosti?
V oblasti automatických dveří spolupracuje A.T.A. technik po celou dobu své činnosti se švýcarsko-německou firmou 'record Türautomation' a výsledkem spolupráce je řada významných realizací. Z poslední doby zejména dodávka 52 ks automatických a manuálně posuvných dveří pro nový terminál Sever 2 na letišti v Praze - Ruzyni.
Od roku 1994 byla prostřednictvím dceřiné společnosti A.T.A. Glas s.r.o. zahájena spolupráce s německou firmou Dorma v oblasti celoskleněných dveří a prosklených stěn. Za zmínku stojí dodávky nejen do obchodních center jako je Vaňkovka Brno, OC Praha 4 - Chodov, KOC Nový Smíchov Praha 5, TESCO Praha - Letňany apod., ale i do administrativních budov, hotelů, obytných center a do oblasti bytové výstavby.
V roce 2000 byla uzavřena smlouva o partnerství s německou firmou Novoferm, která svým uceleným programem pro řešení vratové a garážové techniky uspokojuje prakticky každý požadavek zákazníka.

V čem spočívá hlavní činnost Vaší společnosti?
Základním programem firmy A.T.A. technik zůstávají především dodávky a montáže automatických dveří. V průběhu let byla napsána řada článků v odborných časopisech nejen o firmě A.T.A. technik, ale i o celé řadě významných realizací v oblasti obchodních center a provozoven obchodních řetězců, bank, administrativních budov, hotelů, autosalonů, zdravotnických zařízení apod. Jednalo se vždy o uplatnění moderní sériové techniky nejen v současných objektech, ale i o aplikaci v historických, památkově chráněných objektech a také o speciální řešení např. pro operační sály nemocnic. Součástí dodávek byl vždy rovněž podíl na projektovém a konstrukčním řešení zakázky.
Chystáte pro své zákazníky nějaké novinky a jaké aktivity Vás čekají v nejbližším období?
Firma A.T.A. technik hledá stále další možnosti uplatnění svých výrobků a to nejen v sériových dodávkách, ale především v individuálním řešení vstupních prostor. Do této koncepce zapadá zejména současné uzavření exkluzivní smlouvy o zastupování německé firmy BLASI na českém trhu v oblasti karuselových dveří a speciálních individuálních řešení. Sortiment firmy ­BLASI tak vhodně rozšiřuje současný program firmy A.T.A. technik a společná nabídka těchto firem jistě osloví a zaujme nejen architekty a projektanty, ale i investory a další zákazníky.
Firma BLASI se tak po krátkém působení na českém trhu na počátku 90. let vrací zpět a to s novou filozofií - realizovat společně s firmou A.T.A. technik ty nejsložitější zakázky v oblasti vstupních prostorů, zejména karuselových dveří a speciálních řešení.
BLASI vyvíjí a vyrábí automatické dveře více jak 30 let. S kreativitou, precizností a zkušenostmi a to s architekty, stavebními firmami a investory z celého světa. S vysokými nároky na individuálnost, kvalitu a inovaci. Základem této filozofie je vcítit se do představ zákazníků pro případ, že má vzniknout něco mimořádného, stejně tak jako je nutný vyvážený poměr od vytvářené kreativity po technickou know-how. Obojí právě spojuje firma BLASI s cílem realizovat podobné zakázky společně s firmou A.T.A. technik i na českém trhu.

Jakým způsobem se může architekt, projektant či investor dostat k bližším informacím o programu firmy A.T.A technik?
Podrobnější informace o karuselových dveřích (manuálních, automatických, celoskleněných, s po­honem nahoře nebo v podlaze aj.) a o dalších speciálních řešeních je možno získat na webových stránkách firmy A.T.A. technik www.ata-technik.cz nebo přímo u firmy A.T.A. technik, která připravuje v současné době prospektový materiál, který bude zaslán projektantům a dalším zájemcům.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí

Ondřej Štěpán