Expanze automatických dveří a vrat Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek Společnost A.T.A. technik spol. s r.o. už trvale patří k nejvýznamnějším dodavatelům v oblasti automatických dveří a prosklených stěn (založena byla v roce 1991). Na stavebním trhu rovněž zajišťuje dodávky v oborově příbuzné oblasti vratové techniky. Mezi nejdůležitější firmy, se kterými spolupracuje, patří Record Türautomation AG, Dorma a Novoferm. O nejzajímavějších realizacích v regionu jižních Čech se dozvíte víc v následujícím článku.

Vývoj společnosti a její rozvoj byl na stránkách časopisu Stavebnictví a interiér už několikrát popsán. Významným mezníkem byl pro společnost rok 2000, kdy posílila výrazným způsobem svou pozici na trhu vytvořením poboček v Českých Budějovicích a Plzni a dále pak v roce 2004 vytvořením servisního střediska v Hradci Králové. Všechny tyto kroky přiblížily firmu A.T.A. technik spol. s r.o. k zákazníkovi a zajistily tak snazší geografickou dosažitelnost jak v realizaci, tak servisu. Právě obchodní činnosti v jižních Čechách a statutárním městě České Budějovice budeme věnovat následující řádky. Pobočka České Budějovice zajišťuje v současné době všechny uvedené činnosti firmy kompletním týmem a to nejen odborným řešením požadavků zákazníka (optimální řešení už v projekční fázi nebo fázi přípravy), ale rovněž kvalifikovaným provedením montáže a v neposlední řadě i zajištěním nezbytného a rychlého záručního i pozáručního servisu.

Za dobu činnosti pobočky A.T.A. technik spol. s r.o. České Budějovice byly realizovány dodávky automatických dveří do nejrůznějších objektů, které svým charakterem potřebují zajistit nejen moderní a účelový design, ale v první řadě velmi jednoduchou a absolutně bezproblémovou manipulaci s dveřmi. Samozřejmě se jedná o obchodní centra, supermarkety, hotely, čerpací stanice, bankovní domy, administrativní budovy, letiště, autosalony a galerie. V poslední době ale stále více i o nemocnice a zdravotnická zařízení.

V rámci regionu realizovala společnost A.T.A. technik dodávky například do těchto objektů:

Ze sítě supermarketů a obchodních center lze jmenovat Makro, Tesco a Terno České Budějovice, Plus Hluboká nad Vltavou a Milevsko, kompletní síť Penny market, síť supermarketů Jednota, dm – drogerie markt, rovněž však i zajímavou realizaci pro společnost SIKO KOUPELNY a.s. nebo např. realizace do obchodních jednotek DOC Mercury Centrum v Českých Budějovicích. Význačným klientem z oboru bankovnictví jsou Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna a GE Money Bank. Z realizovaných hotelů rozhodně stojí za zmínku Parkhotel Hluboká nad Vltavou, kde byly realizovány i automatické dveře s požární odolností.
Výrazné realizace má společnost v rámci regionu v oboru zdravotnictví. Předně se jedná o významné zakázky pro objekt Nemocnice České Budějovice a.s. Zde byly automatické dveře postupně aplikovány na odděleních onkologie, chirurgie, kardiocentra, interního oddělení a kožního oddělení. V současné době probíhá realizace dalších automatických dveří na operační sály oddělení ortopedie. Firma A.T.A. technik spol. s r.o. realizovala vstupní automatické dveře i v prosklených fasádách nového vstupního terminálu a administrativní budovy. Další velmi významnou realizací je dodávka automatických dveří pro objekt Poliklinika Jih – MEDIPONT. V tomto výrazném objektu zpříjemnily automatické dveře jak přístup do vlastního objektu (a to i ze zadní části budovy pro převoz pacientů ze sanitky), tak i vstup na několik oddělení a do lékárny.
Automatickými dveřmi jsou vybavena i další zdravotnická zařízení na jihu Čech. Jedná se např. o Centrum technické ortopedie a Zdravotní ústav v Českých Budějovicích, nemocnice v Písku, Strakonicích, Prachaticích a dále o různé soukromé ordinace a lékárny. Do této kategorie zdravotnických zařízení patří i rozsáhlá dodávka pro loni dostavené Weellness centrum lázní Aurora Třeboň. Zde firma A.T.A. technik spol. s r.o. realizovala automatické dveře a prosklené konstrukce do bazénového komplexu, restaurací a samozřejmě hlavní vstupy.
Z ostatních dodávek v Českých Budějovicích rozhodně stojí za zmínku realizace celoprosklených konstrukcí pro galerii, atelier a školu výtvarných umění akademického malíře Josefa Geršla. V poslední době se firma A.T.A. technik spol. s r.o. rovněž podílela na realizacích významných průmyslových objektů v průmyslové zóně Písek. Jedná se o objekty firem Faurecia a Kunststoff – Fröhlich GmbH. Pro společnost Faurecia, zabývající se výrobou a dodávkou automobilových modulů, dodávala vstupní karuselové dveře od firmy BLASI. O těchto speciálních konstrukcích se dočtete v článku otištěném v časopisu Stavebnictví a interiér [1]. V Písku rovněž stojí za zmínku rozsáhlá dodávka pro nově vybudovaný areál společnosti Alfa, zabývající se konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů pro přední evropské výrobce.
Garážová a průmyslová vrata jsou vyřešena ve všech druzích a modifikacích, jejich nabídka je tedy úplná. Společnost A.T.A. technik spol. s r.o. nabízí jak garážová vrata, tak i vrata v průmyslovém provedení a to v různých variantách. K vytvoření kompletního nakládacího místa mohou být vrata rovněž doplněna o dodávku nakládacích hydraulických můstků a těsnících límců. Vzhledem ke stoupající snaze o dosažení úspor energií výrazně stoupá poptávka po halových předělech (rychloběžná svinovací vrata, kyvná křídlová vrata a těsnící pruhy z PVC). Konstrukce vrat je řešena s ohledem na dlouhodobou životnost stavby a jejich užívání v extrémních podmínkách. Samozřejmým faktem je pak předepsaná bezpečnost každého výrobku.
Dodávky z oboru vratové techniky také lze doložit referencemi pro autosalony a to zejména pro Mercedes-Benz a Chrysler Milan Král s.r.o., Auto Bartyzal, FORD a OPEL v Českých Budějovicích, Auto Ševčík Prachatice a Vodňany, Auto Kápl Malé Nepodřice, PRIMA AUTO Strakonice atd. Rozsáhlé dodávky v celém výrobním sortimentu Novoferm byly například realizovány také pro akciovou společnost NICOTRANS v Českých Budějovicích, která zajišťuje tuzemskou i mezinárodní dopravu a pro celou řadu průmyslových objektů, z nichž lze namátkou jmenovat E-ON a Gamex České Budějovice, Fezko Strakonice, IDSC Mladá Vožice, Dřevostroj Čkyně, Brawe Kaplice, ELK Planá nad Lužnicí, Alfa Písek nebo výrobní areál firmy Proton Protivín. V oboru garážové techniky bylo také realizováno množství garážových vrat a vjezdových bran pro rodinné domy a ostatní soukromé objekty.


Literatura a zdroje: [1] Volf, Petr: A.T.A. technik nabízí architektům nové možnosti…, Časopis stavebnictví a interiér, č. 8/2006, str. 46, http://si.vega.cz/c2008