Společnost A.T.A technik spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého vzniku se věnuje otvorovým prvkům značek „record“, „DORMA“ a „Novoferm“. Automatické dveře švýcarského výrobce „record“ si v současné době získávají stále větší oblibu a s šířící se výstavbou mnohotvárných komerčních objektů jejich uplatnění stále narůstá. Pro zákazníky je připravena komplexní nabídka včetně prací na projektových přípravách a následné kompletace, montáže i servisu. Celoskleněné dveře a prosklené stěny „DORMA“ mají moderní a účelový design, čímž mohou uspokojit maximální zákazníkovy požadavky.
Výrobní program firmy „Novoterm“ se svým uceleným programem pro řešení garážové techniky a komplexním programem řešení v oblasti průmyslové techniky může uspokojit prakticky každý požadavek zákazníka.

Celoskleněné stěny „DORMA“


Tyto prvky (kování) jsou zajišťovány na základě partnerské smlouvy s firmou „DORMA Glas“ (SRN). Jedná se zejména o celoskleněné dveře otevíravé a posuvné, zabudované do stavebních otvorů nebo do celoskleněných stěn. Součástí programu jsou i stěny posuvné, celoskleněné nebo rámové, samostatně dodávané.

Celoskleněné stěny nacházejí uplatnění i v oblasti bytové výstavby a to zejména s ohledem na současné moderní trendy bydlení.
Prosklené stěny mohou velice rychle a snadno rozdělit větší prostory v interiérech nebo oddělit exteriér a interiér. V  této oblasti lze aplikovat jak celoskleněné dveře, tak i posuvné a vícedílné dělící stěny. Pro zasklení se používá čirého nebo zatónovaného skla, pro bezrámové provedení kaleného skla 8 až 10 mm a pro izolační rámové provedení kaleného nebo vrstveného bezpečnostního skla.
Celoskleněnými konstrukcemi lze řešit i exteriérové prvky. Zatím však stále své uplatnění nacházejí ve větší míře v interiérech.

Automatické dveře „RECORD“

Základní komponenty automatických dveří jsou odebírány prostřednictvím dceřiné společnosti „record Türautomation GmbH“ (Wuppertal, SRN). Výrobu, kompletaci, montáž, záruční i pozáruční servis zajišťuje naše firma A.T.A. technik spol. s r. o. jako autorizovaný partner výrobce.

V průběhu několika posledních let zaznamenaly automatické dveře nebývalou popularitu. Bezpochyby se nejedná o přechodnou módní záležitost, tyto prvky profiluje především jejich moderní design a specifické užitné vlastnosti. Automatické dveře „record“ přispívají k  výraznému podílu společnosti A.T.A. technik na českém trhu.

V návaznosti na tento hlavní program zajišťujeme společně s naší dceřinou společností A.T.A. Glas spol. s r. o. vlastními kapacitami dodávku i montáž souvisejících prosklených stěn a prvků s hliníkovými konstrukcemi – portály, výkladce, zimní zahrady, fasády apod.

Vratová a nakládací technika „NOVOFERM“

Pro zajištění výplní otvorů uvedeného charakteru firma po pečlivém výběru zvolila výrobky firmy Novoferm. Jedná se o značku s vysokou kvalitou a kompletním výrobním programem. Garážová a  průmyslová vrata jsou řešena ve všech druzích a modifikacích.

V nabídce garážových vrat jsou vrata sekční i výklopná, a to včetně vedlejších dveří ve stejných vzorech.
V průmyslovém provedení se kromě sekčních vrat v různých variantách (vrata plná, prosklená, s integrovanými dveřmi, různé typy kování apod.) často aplikují na dané stavební situace vrata rolovací. K vytvoření kompletního nakládacího místa mohou být vrata rovněž doplněna o dodávku nakládacích hydraulických můstků a těsnících límců (opět z výrobního programu Novoferm). V poslední době vzhledem ke stoupající snaze o dosažení úspor energií výrazně stoupá poptávka po halových předělech (rychloběžná svinovací vrata, kyvná křídlová vrata a těsnící pruhy z PVC).

Konstrukce vrat je řešena s ohledem na dlouhodobou životnost stavby a  jejich užívání v extrémních podmínkách. Samozřejmým faktem je předepsaná bezpečnost každého výrobku.
Výše uvedené produkty je firma schopna v některých případech dodat i v protipožárním provedení.

V současné době patří firma A.T.A technik spol. s r.o. mezi největší dodavatele automatických dveří na českém trhu a je rovněž významným dodavatelem v oblasti vratové techniky a celoskleněných prvků.

Automatické dveře jsou nejčastěji dodávány do vstupních prostor obchodních domů, supermarketů, hotelů, bank, restaurací, nemocnic apod.

A.T.A technik spol. s r.o.

České Budějovice
Žižkova 1, 370 01
tel.: 386 355 476, 387 747 241
fax: 387 747 263
ata.technikCB@nextra.cz
www.ata-technik.cz