Sdílet
 

Chcete šetřit výdaje za teplo ve svém bytovém domě?

Datum vydání: 22.08.2013 | autor:

V současné době hledá každý z nás možnosti úspor. Pokud hledáte cestu úspory nákladů za teplo v bytě, třeba vás inspiruje náš článek o instalaci tepelných čerpadel na zakázce v bytovém domě v Brně. Instalací tepelných čerpadel si nájemníci zlevnili teplo z 670 Kč/GJ na cca 360 Kč/GJ.

Bytový dům v Brně Bytový dům v Brně
Bytový dům v Brně
Instalace tepelných čerpadel na Vsetínské 8-18 probíhala v zimním období 2012-2013, proto nebylo možné provést delší přerušení dodávek tepla a teplé vody pro celý bytový objekt s cca 350 nájemníky. Do objektu byla jako zdroj tepla umístěna 4 tepelná čerpadla typu glykol-voda se dvěma suchými chladiči umístěnými na střeše. Kvůli stáří domu a kvalitě střechy statik navrhl konstrukci na střechu, kdy suchý chladič nestojí přímo na střeše, ale na roznášecí konstrukci ležící na nosných zdech domu a následně na speciálních pružinách ke snížení hluku, tzv. isotopech. V suchém chladiči proudí nezámrzná kapalina (glykol), která je potrubím po fasádě vedena k tepelným čerpadlům umístěným ve strojovně v přízemí domu Vsetínská 14. Jeden suchý chladič je určen jako primární strana pro 2 tepelná čerpadla. Po fasádě jsou vedeny dvě dvojice potrubí přes úchyty, kotvené přímo do pláště domu, které nesou celou váhu potrubí s glykolem i oplechování.

Ve strojovně je umístěna 3.000 l nádrž jako zásobník teplé užitkové vody. Dvě tepelná čerpadla primárně vyrábí teplou vodu a dvě jsou určena na topení. Pokud by nastal okamžik, že je nutné dodat špičkový výkon do teplé užitkové vody, mohou ji vyrábět všechna čtyři tepelná čerpadla. Všechna čtyři tepelná čerpadla pokud je to nutné a v době dostatku teplé vody vyrábí teplo do otopného systému (radiátorů).
Při venkovní teplotě cca -6 °C se tepelná čerpadla odstaví a teplo dodává teplárna (CZT). Tepelný výkon z CZT je automaticky řízen a jeho využití je pro ekonomiku vytápění co nejmenší. Teplota, od které se odstaví tepelná čerpadla a pojede CZT, je dána především teplotou topné vody, která musí jít do radiátorů (tepelná čerpadla nevyrobí topnou vodu o vyšší teplotě než 55 °C). Teplota do radiátorů je proměnná dle venkovní teploty a vypočítává se na základě ekvitermní konstanty. Radiátor může být pouze vlažný, ale teplota v bytě by měla být dosažena. Platí pravidlo, že čím je větší plocha radiátorů pro předávání tepla do bytu, tím může být do otopného systému pouštěna ze zdroje nižší teplota topné vody.

Aby nájemníci mohli dosahovat vyšších úspor, je vhodné mít otevřené veškeré termohlavice na radiátorech minimálně na stupeň 3, aby voda proudila celým systémem a do domu dodávali teplo všechny radiátory.

Teplá voda vystupující z 3.000 l nádrže je cca 48 až 51 °C teplá, následně ji žene cirkulační oběhové čerpadlo. Tím, že je teplá voda topena na nižší teplotu a není potřeba do ní přidávat tolik studené vody, se dosahuje úspor. Cena za teplou vodu se počítá na základě spotřebovaných GJ (tj. tepla) na její výrobu, nikoliv z odebraného množství.

Hluk z tepelných čerpadel a suchých chladičů

Tepelná čerpadla, oběhová čerpadla i ventilátory na suchých chladicích jsou zdrojem hluku a vibrací.  Hygienické normy uvádí maximální povolené hodnoty pro hluk pro noc ve chráněných prostorách (jako je pokoj nebo ložnice) a v případě výrazné špičky při nějaké frekvenci je povolená hodnota 25 dB. Pro venkovní prostor norma mluví o nočních limitech 40 dB. Na akci bylo použito několik protihlukových opatření – například zmiňované isotopy a protihlukové stěny na suchých chladičích na střeše, dále tlumiče chvění – tzv. kompenzátory – na potrubí u tepelných čerpadel, oběhových čerpadel na glykolové straně či u suchých chladičů. Tepelná čerpadla leží na tlumičích vibrací – sylomerech. Hluk pomaloběžných ventilátorů je řízen frekvenčními měniči. Měření akreditovaným pracovníkem prokázalo, že maximální povolené hygienické hodnoty dle normy jsou splněny.

V průběhu realizace proběhlo několik měření. Kromě obvyklých měření hluku se měřila i neprůzvučnost stěn a stropu nad kotelnou (kdy se pouštěly velmi výkonné zdroje hluku a měřily se útlumy stěn) či málo obvyklé měření vibrací.
graf z měření z nejvíce kritického bytu nad strojovnou
graf z měření z nejvíce kritického bytu nad strojovnou
Instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla Instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla
Instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla
Celkově dodané teplo do domu je následně dle vyhlášky rozpočítáváno 60% dle spotřeby v jednotlivých bytech (měřidla na Vašich radiátorech) a 40% na plochu bytu.

Cena díla je 6,6 milionu včetně DPH s návratností 8 let.

Zdroj: www.tepelna-cerpadla-mach.cz
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, U Mostu 590, 67201
Tel: 515 321 014
Web: http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz
E-mail: obchod@tcmach.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, U Mostu 590, 67201
Tel: 515 321 014
Mobil: 737 260 792
Web: http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz
E-mail: obchod@tcmach.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Chcete šetřit výdaje za teplo ve svém bytovém domě?"

Buďte první a napište komentář k  "Chcete šetřit výdaje za teplo ve svém bytovém domě?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE