Čím nahradit starý kotel a jak využít kotlíkovou dotaci Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Žadatelů o kotlíkové dotace je nakonec ve většině krajů více než samotných dotací. Někde dokonce lidé stáli na úřadech přes noc ve frontě. Nakonec již 5 krajů přijímá další žádosti již letos na podzim a po Novém roce se naplno rozjede druhé kolo žádostí po celé ČR. Jde o kraj Královéhradecký, Středočeský, Plzeňský, Pardubický a Jihomoravský. Čím dříve kraje dotaci dočerpaly a vyhodnotily, tím dříve bylo možné jednat s Evropskou komisí a následně vyhlásit další výzvu. A právě výše zmíněné kraje zareagovaly velice rychle (např. v Královéhradeckém kraji bylo možné žádat o dotaci již od 12. září).

V dalších kolech kotlíkových dotací je připraveno 6 miliard korun

V prvním kole kotlíkových dotací získaly kraje celkem 3 miliardy korun a do roku 2020 přiteče dalších 6 miliard, které budou rozdělené do několika vln. A právě tu druhou plánují zbývající kraje spustit v průběhu roku 2017. Je však třeba nenechat nic náhodě a požádat si včas, zájem bude opět enormní. Na papírování přitom zájemci nezůstanou sami, pomohou odborníci, například dodavatelé nových kotlů! Pomohou s administrativním vyřízením žádosti na výměnu kotle i s dodávkou a instalací nového tepelného zdroje. Čili jde o komplexní službu.

Co kotlíkové dotace podporují?

Kromě ekologického kotle a jeho instalace kotlíková dotace zaplatí například i nové a výkonnější radiátory nebo rozvod domovního plynovodu, a to od hlavního uzávěru plynu až po samotný kotel. Příspěvek se dá použít i pro úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komína). Peníze lze tedy použít na celkovou modernizaci vytápění.

Novela zákona o ochraně ovzduší

Kotlíkové dotace reflektují novelu zákona o ochraně ovzduší, která stanovení povinnost vytápět od 1. září 2022 kotlem alespoň 3. emisní třídy, přičemž však již od 1.1. 2018 se nesmějí prodávat ani kotle 3. emisní třídy. Čili ideální je pořízení kotle ještě vyšší emisní třídy jak 3. (alespoň 4.). Výměna starého kotle za nový, nízkoemisní, nás tak jako tak čeká všechny. Nejde však o malou investici a proto byly právě spuštěné takzvané „kotlíkové“ dotace. Kromě nich však lze žádat o dotaci i z dotačního programu Nová zelená úsporám. 
Program na podporu výměny kotlů, který je též jinak nazýván 'Kotlíková dotace,' se postupně rozšířil do jednotlivých krajů ČR. Logicky se začalo těmi oblastmi, které jsou emisemi nejvíce postiženy a kde je proto nejvyšší zájem emise snížit. Cílem Kotlíkových dotací je však snížit znečištění ovzduší v celé naší zemi a to konkrétně znečištění způsobené malými zdroji tepla na tuhá paliva, kterých si nikdo dlouho nevšímal. Při součtu emisí ze všech těchto zdrojů však dojdeme k ohromnému číslu. A právě proto byla do novely zákona o ochraně ovzduší (platné od 1.9.2012) zakódována povinnost vytápět od 1. září 2022 kotlem alespoň 3. emisní třídy. Kotlíková dotace se dotýká pouze lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW, čili topenišť v běžných rodinných domech, chalupách a samostatně vytápěných bytech. Dotace je poskytována na různé typy kotlů, ovšem pouze v případě výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje tepla. Kotlíkové dotace jsou tedy přesně cílené!

Výše dotace na výměnu kotle

Na výměnu starého kotle za nový stát přispěje žadatelům částkou až 127 500 korun. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Kvůli financování z fondů EU si nejdříve musí o peníze zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Konkrétní žadatel může získat dotaci na nový zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci, na novou otopnou soustavu, rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest, finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč), služby energetického specialisty, projektovou dokumentaci a vložkování komína. 
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace činí 150 tis. Kč, což představuje maximální výši dotace 127500 Kč. Výše dotace činí na nový kotel výhradně na uhlí 70%, na kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) a kotel plynový 75% a na kotel určený výhradně na biomasu včetně kotlů na pelety a na tepelná čerpadla 80%. Dalších 5% získají žadatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, přičemž je stanoven seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším.

Kde žádáme o dotaci

O dotaci můžeme požádat na krajském úřadě poté, co konkrétní kraj vyhlásí výzvy pro občany. K žádosti o dotaci (žádosti budou k dispozici na krajských úřadech) je třeba doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínového tělesa, uvedení typu kotle (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu, prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu, případně palivech, dále písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více, písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Dodatečná energetická opatření

Pokud však vlastníte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude vaší povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření doporučí energetický specialista):
  • Zateplení střechy nebo půdních prostor
  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  • Dílčí výměna oken
  • Výměna vstupních a balkónových dveří
  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Moderní kotle na pelety splňují podmínky kotlíkové dotace a uspoří za vytápění

Nové, účinné a automaticky fungující kotle na pelety účinně nahradí nevyhovující kotle na tuhá paliva, přičemž na ně získáte dotaci. Přitom si peletové kotle obstarají vše sami. Zajistí si dodávku paliva, automaticky se zapálí, regulují si výkon, automatické je i roštování, čištění hořáku, čištění výměníku a také odpopelnění. Vy sami na provoz kotle už jen dohlížíte a prakticky vůbec do něj nemusíte zasahovat. Provoz je přitom hospodárný a spotřeba paliva nízká. Popelník vynášíme při výkonu kotle 15 kW až po spálení cca 3/4 tun pelet. V případě velkých kotlů až po spálení cca čtyř tun pelet.

Kotle na pelety HAPERO

Kotle na pelety HAPERO jsou nabízené v základní výkonnostní řadě 4-15; 7,5-25 a 7,5-35 kW. Kotle o nejmenším výkonu jsou vyráběné v interiérovém provedení, ale i pro kotelny. Kotle 25 a 35 kW jsou určené pouze do kotelny. Peletky přitom můžete skladovat v zásobníku vzdáleném až 20 metrů od kotle. Kotel si čerpá pelety podle potřeby pneumatickou dopravou do svého denního zásobníku. A stačí propojit obě zařízení dvěma hadicemi o průměru cca 50 mm. Externí zásobník může být velký podle stavebních možností daného objektu a pozemku. Může v něm být zásoba paliva na 1 až 2 týdny (80x90x130cm), ale i na celou sezónu.

Regulace kotlů HAPERO probíhá při nejjednodušším zapojení pomocí prostorového termostatu, který dovede automaticky ovládat až 3 topné větve se směšováním vody na konkrétní teplotu. Můžeme tak získat teplo pro až třípodlažní dům. Ovšem každá topná větev může mít i samostatné termostaty. Schopností ovládat směšovací ventily a plynule modulovat výkon se vyhneme použití akumulační nádoby, aniž bychom ohrozili hospodárný provoz topné soustavy. Dalším samostatným okruhem umí kotel HAPERO ohřívat užitkovou vodu. Při ohřívání užitkové vody můžeme navíc regulovat teplotu vody v závislosti na čase. A to vše dovedou kotle HAPERO s hodinovou spotřebou 37 až 47 W (dle typu)!

Účinnost plně automatických kotlů HAPERO se pohybuje od 95 do 97%. Jde tedy o nejúspornější kotle na trhu. Budovu dovede takový kotel vytápět za srovnatelné náklady jako při topení uhlím, o 1/3 levněji v porovnání se zemním plynem a o více jak polovinu levněji než elektřinou, ovšem za srovnatelného komfortu. Kotle HAPERO nabízí uzavřenou cirkulaci vzduchu, bezdrátové ovládání a moderní, nadčasový design. Svými nízkými emisemi jsou tyto kotle řazené mezi výrobky šetrné k životnímu prostředí. Kvalitní komponenty kotlů HAPERO navíc zaručují dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

Zdroj: www.hapero.eu
Krbová kamna, kotle - HOSTOMSKÝ Poslat poptávku