Co nabízí druhá vlna kotlíkových dotací

Stejně jako předloni vydalo i letos Ministerstvo životního prostředí ČR výzvu k občanům, aby své staré kotle vyměnili za nové, ekologičtější zdroje tepla. A za tímto účelem rozloží mezi kraje finanční prostředky získané z EU, určené pro takzvané „kotlíkové dotace.“ Celkem bude rozdělena částka 3 421 980 000 korun.

I v druhé vlně kotlíkových dotací bude prioritou především podpora kraje Moravskoslezského, kde je znečištění ovzduší největší v celé zemi. Ovšem jde pouze o zvýhodnění tohoto kraje, na dotace dosáhnou lidé ze všech krajů. Moravskoslezský kraj dosáhne na celkovou částku 900 miliónů korun ve druhé i třetí vlně kotlíkových dotací zároveň. Je cílem, aby zde byly výměny kotlů rychlejší než v ostatních krajích vzhledem ke katastrofální koncentraci škodlivin v ovzduší.

Do konce roku 2019 pak chce ministerstvo motivovat občany ČR ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí k výměně alespoň 35 tisíc ekologicky nevyhovujících kotlů. Proto letos vypsalo 2. výzvu. O první výzvu byl loni značný zájem a některé kraje nemohly vyhovět všem žadatelům. S podáním žádosti proto neotálejte.

Administrátory tohoto dotačního programu jsou kraje, proto právě na krajské úřady směřují podávané žádosti o dotace. Platí, že kdo podá žádost dříve a splní všechny podmínky dotačního programu (včetně dodání potřebných materiálů, např. revizní zprávy), tomu bude dotace přiznána.
Každý kraj má pro tento účel vyčleněného kompetentního člověka, přičemž se očekává, že většina žádostí bude vyřizována elektronickou cestou. Prvním z regionů, který začal dotace přijímat, byl kraj Karlovarský (od 30. srpna), ale nejpozději do konce letošního roku by měly příjem žádostí spustit všechny kraje. Podmínky jednotlivých krajů na čerpání dotací se však mohou lišit, proto je důležité sledovat informace z regionů a neřídit se jen informacemi „všeobecnými“ (viz např. tento článek).

Dotace na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta, pokud je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na tuhá paliva, který nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Kotlíkové dotace jsou určené výhradně na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízko-emisní kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla.

Celkem může jedna domácnost získat dotaci ve výši až 120 000 Kč, přičemž ji lze použít na pořízení zdroje tepla a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, ale i zpracování projektové dokumentace. Lidé v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším mají navíc nárok na bonus ve výši 7500 korun. A další bonus může získat každý, kdo se rozhodne zkombinovat kotlíkovou dotaci s dotací na některé nízkoenergetické opatření z programu Nová zelená úsporám. Bonus činí 20.000 korun, pokud vyměníme okna, případně dveře, zateplíme strop (resp. podlahu nevytápěné půdy), jestliže dojde k instalaci nového kombinovaného kotle, může bonus činit až 40.000 korun.
Novinkou je zrušení povinnosti zajištění takzvaných mikroenergetických opatření (mezi ně patřila v 1. výzvě např. výměna oken nebo zateplení střechy).

Seznam dotovaných výrobků a technologií najdete například na serveru Státního fondu životního prostředí ZDE. Seznam je zde pravidelně aktualizován. Většina výrobců a dodavatelů, na jejichž výrobky se dotace vztahují, však tuto informaci zcela logicky uvádí třeba na svém webu a v jiných propagačních materiálech, jde o konkurenční výhodu.

Pokud se nechcete zabývat podáváním žádosti, je možné požádat některého z prodejců, topenářských firem, případně i poskytovatelů energií, kteří disponují vlastními poradci a odborníky. Existuje dokonce i služba podání žádosti o kotlíkovou dotaci na klíč. Součástí této služby je pořízení fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva, příprava a podání žádosti o dotaci, realizace výměny tepelného zdroje a závěrečné vyúčtování. 
Zdroj: www.sfzp.cz, shutterstock.com