Co udělá zima se zámkovou dlažbou? Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Výsledkem působení zimy a jejích klimatických průvodních jevů (silné sněžení, mráz, prudké střídání teplot, námraza) může být poškození chodníků a chodníčků, příjezdových cest a zahradních cestiček ze zámkové dlažby. Mohou se vzedmout či propadnout a bránit se tomu nemůžeme v podstatě nijak. V extrémním případě nám může dlažba i popraskat, pokud jsme pořídili nekvalitní materiál nebo jsme ji lepili na betonové lože, což se nesmí. Na jaře nám pak nezbude nic jiného než takto poškozené plochy opravit.  

Oprava poškození chodníku z betonové zámkové dlažby je celkem snadná. Dlažbu z poškozené plochy vyjmeme a podklad upravíme dosypáním štěrku či písku. Poté dlaždice vrátíme na jejich původní místo. A gumovou palicí srovnáme, musí si „sednout.“

Vážnější je poškození u dlažby lepené k podkladu třeba na betonové lože. S tím se setkáme například u teras. Vady musíme odstranit sofistikovaněji. Poškozené dlaždice vyjmeme co nejopatrněji, ovšem za použití větší síly. Budeme potřebovat třeba šroubovák, ostrý sekáček nebo plochý ocelový hák. Z vyjmutých dílů dlažby pak musíme odstranit nalepený podklad (maltu, cementový beton či lepidlo) a jako nový podklad použijeme ideálně mrazuvzdorný tmel. Vyjmuté díly dlažby opět přilepíme.

Pokud jsme ale zámkovou dlažbu položili správně, není uložena na betonové lože a my tak máme o problém méně. Platí totiž pravidlo, že zámkovou dlažbu „zásadně neukládáme do betonu.“ Mnozí domácí kutilové je však neznají. Uložením betonové zámkové dlažby ztratíme nejen její ohromnou výhodu – snadné rozebrání v případě dodatečné potřeby výkopu, ale přijdeme i o její výbornou nivelační schopnost. Přitom ohrozíme stěny přilehlých domů zvýšenou vlhkostí a v zimě nám pak dlažba může následky mrazu v kombinaci s vysokým zatížením dokonce popraskat. Beton se totiž za mrazu roztahuje a nezámrzná hloubka je až 80 cm pod povrchem. 
Zima odhalí, zda jsme zámkovou dlažbu položili správně. A nejde o její samotné uložení, to je to nejsnazší, ale o správný postup příparavy podkladu. Zima nás potrestá za odflinknuté utužení podkladní vrstvy a za její nesprávnou skladbu. Pochozí chodníky nejsou tolik namáhané, o to víc, pokud jde pouze o cestu po naší zahradě či k našemu domu, ale pojízdné plochy, po kterých se pohybují těžká vozidla, budou právě v zimě žalovat na naši špatně provedenou práci. A na jaře nám nezbude nic jiného, než obléct monterky a opravovat.

K dalším problémům dochází, pokud máme dům obehnaný (obložený) zámkovou dlažbou a přitom je podsklepený. Spárami mezi jednotlivými díly dlažby prosákne voda až do obvodového zdiva sklepa a zateče do sklepních prostor. V tomto případě jsou určitě vhodnější dlažby z větších dílů (třeba žula), nebo zajistit před pokládkou zámkové dlažby odvodnění podloží odvodňovacími trubkami z plastu uloženými do štěrku. Ty jsou svrchu perforované a uložené v mírném spádu, takže voda steče odvodňovacím vedením mimo stavbu, třeba do kanalizace. Štěrkové lože zase zaručí, že se nám perforace nezanese drobnými částečkami. 
Určitě však úpravy poškozených ploch neprovádějte ještě v zimě, byť by právě byla výrazná obleva, počkejte si do jara. V zimě je lepší zaměřit se na prevenci a tedy sklízení nadměrných sněhových srážek a opatrné seškrabávání (nikoli odsekávání – dlažbu můžeme poškodit) namrzlého ledu. Vhodné je povrch po odstranění vody v pevném skupenství posypat pískem, keramzitem či jiným materiálem, který zamezí uklouznutí při chůzi. Použít lze i sůl – betonové zámkové dlažbě nevadí, je velmi odolná a použití soli je určitě vhodnějším způsobem odstranění ledu než odsekávání kovovou šornou či jinými nástroji.

Běžná zámková dlažba je na povrchu za mrazu a sněžení kluzká, proto se neobejdeme bez posypu její plochy. Nabízena je i reliéfní betonová zámková dlažba (takzvaná slepecká) s výrazně zdrsněným povrchem, ta je však velmi drahá, dokonce dražší než žulové dlažební kostky. Běžná zámkovka je přitom oproti té reliéfní zhruba až o 40% levnější a po reliéfní dlažbě to v zimě bude stejně klouzat. Od sněhu ji mechanicky prostě nemůžeme dokonale očistit. Bez posypu se neobejdeme ani v tomto případě. 
Problémy mohou začít už jen výběrem zámkové dlažby. Ta venkovní prostě musí být mrazuvzdorná. Nekupujte podezřele lacinou dlažbu, v zimě vám může popraskat. Pokud předpokládáte, že plocha bude více frekventovaná, měli byste použít dlažbu s vyšším stupněm tvrdosti. Pro menší rovinaté plochy je možné použít hladkou dlažbu, pokud je plocha ve spádu, je lepší použít dlažbu s drsnějším povrchem, není to však podmínkou. Jak už jsme zmínili, v zimě bude povrch dlažby bez posypu stejně klouzat. Rozdíl ale můžeme zaznamenat v přechodných obdobích jara a podzimu a v té části zimy, kdy si počasí zařádí svými prudkými výkyvy.

V každém případě ale platí, že pořízením kvalitní zámkové dlažby a její odbornou pokládkou neprohloupíte. Zima prověří každý stavební materiál.
Zámková dlažba - Tojflová Poslat poptávku