Sdílet
 

Domovní čistírna odpadních vod se vyplatí

Datum vydání: 24.09.2012 | autor:

Donedávna se problém s odpadními vodami z domů, chat a chalup řešil vybudováním žumpy, která se pak vyvážela prakticky kamkoli. Dnes je již její vyvážení například na zemědělské pozemky nezákonné. Můžete si postavit septik a odpadní vody z něj odvážet do obecní čistírny odpadních vod, což se vzhledem k dopravnému a poplatku za vyčištění vody prodraží. Pokud chcete ušetřit a současně chránit životní prostředí, pořiďte si domovní čistírnu odpadních vod.

ČOV pro 2-4 EO
ČOV pro 2-4 EO
ČOV pro 8 EO
ČOV pro 8 EO

Výběr čistírny odpadních vod

Výběr domácí čistírny odpadních vod je závislý na několika faktorech. Důležitý je objem čistírny, který se odvíjí od počtu osob, její výkonnosti a způsobu využití vyčištěné vody. O vhodném typu domácí čistírny pro konkrétní dům a jejím umístění rozhodne odborník.

Nejběžnější typ čistíren

Nejpoužívanější je mechanicko-biologické čištění. Jedná se o do země zapuštěné celoplastové nádrže, jejichž vnitřní prostor je rozdělen na několik komor a v každé z nich probíhá určitá část čistícího procesu.

Jak čistírna funguje

Z jedné strany do nádrže přitékají odpadní vody a z druhé strany vytéká přečištěná voda. Čistírna je tvořena nádrží, kompresorem a kalojemem. Odpadní voda je pročišťována pomocí zemního filtru mikrobiotickými organismy, které žijí v nádrži a rozkládají tam znečištění na látky neškodné pro přírodu. Tyto mikroorganismy potřebují k životu kyslík, který je jim dodáván dmychadlem vhánějícím do nádrže vzduch. Usazený kal je nutné pravidelně odsávat a odvážet do obecní čistírny odpadních vod, nebo ho použít do kompostu a následně jako hnojivo pro okrasnou část zahrady.

Čistírna by měla mít účinnost minimálně 95%, měla by být tichá a parotěsná, aby z ní neunikal zápach.
ČOV pro 12 EO
ČOV pro 12 EO

Co s vyčištěnou vodou?

Jednou z možností je vypouštění vyčištěné vody do povrchových vod (vodních toků nebo kanálů), nebo do vod podzemních vsakováním do podloží. V těchto případech na sebe bereme povinnost provozovatele vodního díla a musíme mít zpracován projekt domovní čistírny, udělené vodoprávní povolení stavby, čistírnu zkolaudovat a průběžně kontrolovat kvalitu čištění, kterou je nutné dokladovat rozborem vzorků vody na odtoku. V případě zasakování přečištěných odpadních vod drenážním potrubím do podzemních vod je nutné k projektu také hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nebudou znehodnoceny podzemní vody.

Využití vody na zahradě

Kombinací domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu můžeme využívat odpadní vodu na vlastním pozemku. Voda je sice přečištěná, ale protože obsahuje zbytky mikroorganismů, nelze ji použít k zálivce plodin určených ke konzumaci. Vhodná je k zalévání stromů, trávníků, okrasných keřů a květin. Výhodou je zjednodušení legislativy. Přečištěná voda nezasakuje při zavlažování pozemku do podzemních vod a nejedná se tedy o vodní dílo.

Zdroj: www.lafit.cz
CULATELO s.r.o.

CULATELO s.r.o.

Sulice, Hlubočinka, Hlavní 217, 251 68
Tel: 773 534 431
Web: http://www.dobrejimky.cz
E-mail: dotace@dobrejimky.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

CULATELO s.r.o.

Sulice, Hlubočinka, Hlavní 217, 251 68
Tel: 773 534 431
Web: http://www.dobrejimky.cz
E-mail: dotace@dobrejimky.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Domovní čistírna odpadních vod se vyplatí"

Celkem komentářů: 1

cena 12.10.2012, 12:42:31

článek o ničem. Jak se mi může čistírna vyplatit, když nevím kolik stojí? V článku o tom není ani zmínka.

Přidat nový komentář k  "Domovní čistírna odpadních vod se vyplatí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE