Sdílet
 

Opravy panelových domů

Datum vydání: 30.09.2008 | autor:
Také bydlíte v panelovém domě? Řešíte problém s promrzáním zdí v zimě a naopak s letním přehříváním bytu? S obavami stoupáte na balkon při věšení prádla? Zatéká vám střechou? Potom existuje jediné řešení – komplexní renovace. Opravy panelových domů jsou řešením pro dřívější socialistickou výstavbu, kde kvantita jednoznačně převažovala nad kvalitou. Problémem jsou nejen špatně provedené práce, ale i nekvalitní materiály. Správci domů dobře vědí, že částečná opatření představují krátkodobé řešení a problémy se časem objevují znovu.
Foto: Ekonomservis
Foto: Ekonomservis
Jak šel čas

V naší republice je považován za počátek panelové výstavby rok 1940. V období války bylo postaveno několik experimentálních dvojdomků. Systémová výstavba pak začala od roku 1953. Technologické vlastnosti tehdy používaných stavebních materiálů byly naprosto nevyhovující, spáry mezi obvodovými panely byly díky použitým materiálům nedokonalé, takže docházelo k zatékání, tvorbě poruch a vzniku plísní už krátce po výstavbě, což bylo důsledkem častých sanací. Pozvolné utlumování hromadné výstavby se datuje koncem 80. let. Za definitivní ukončení panelové výstavby lze považovat rok 1990. Současný trend se dá charakterizovat návratem k tradičním zdícím materiálům a technologiím, které mají výborné termoizolační, akustické i pevnostní vlastnosti.

Začněte od střechy!

Při navrhování a provádění oprav střech je velmi důležité komplexní posouzení stávajících konstrukcí. Návrh musí respektovat konstrukční, materiálové, statické a tepelně technické aspekty. Problém střech panelových domů je velice často spojován s problémem plochých střech, což není docela pravda. Záleží na technologii provedení i použitých materiálech. Střešním pláštěm prostupuje celá řada konstrukcí, které narušují celistvost střechy, čímž jednoznačně zvyšují nároky na její přesné provedení. Jde o strojovny výtahů, komíny, stožáry, anténní a telekomunikační systémy či vyústění odvětrání.

Foto: Ekonomservis
Foto: Ekonomservis
Největší problém způsobuje zatékání vody pod vrstvu hydroizolace, ať už má jakoukoli příčinu, nejúčinnějším řešením je odstranění zdroje vlhkosti. Doporučuje se opatřit střechu tepelnou izolací, provést dokonalou hydroizolaci, posoudit nosnou konstrukci střechy s ohledem na hmotnost střešního pláště, vyřešit detaily střechy, zrekonstruovat střešní nástavby, ochránit konstrukci proti korozi, zrevidovat požární bezpečnost a také zrekonstruovat hromosvody.

I okna zasluhují výměnu

Okna představují nedílnou součást každé stavby. Nejenže propojují interiér s okolním světem, jsou však také zdrojem denního světla a spoluvytvářejí vnější vzhled celé budovy. Uživatel od oken zpravidla očekává dlouhou životnost, minimální údržbu a snadnou manipulovatelnost. Stávající okna ve většině případů netěsní, což představuje vyšší výdaje za vytápění a špatně se s nimi manipuluje, protože jsou celá zdeformovaná a v mnoha případech se skutečně stávají i nebezpečná.

Řešením je jejich výměna za kvalitní okna, splňující tepelně izolační vlastnosti a nejvyšší uživatelský komfort. Za zmínku stojí i nutnost řešení takzvaných meziokenních vložek, které ve většině případů vykazují silné zchátrání dřevěné rámové části a mohou představovat značné problémy nejen v souvislosti s výměnou oken, ale také při zateplování obvodového pláště budovy.
Foto: Ekonomservis
Foto: Ekonomservis
Balkóny a lodžie

Jsou důležitým stavebním prvkem, přispívajícím nejen ke kvalitě bydlení, ale také zásadně ovlivňujícím atraktivní vzhled domu. Není tajemstvím, že jsou tyto konstrukce výrazně namáhané klimatickými vlivy, které ovlivňují jejich životnost. Sanační postupy balkonů a lodžií je možné realizovat v celé řadě variant s rozdílnými ekonomickými a také uživatelskými parametry. V tomto případě často rozhoduje finanční náročnost.

Proč zateplovat?

Zateplení obvodového pláště budovy zhodnotí celou budovu i jednotlivé byty dlouhodobě. Spojuje několik funkcí důležitých pro životnost a funkčnost budovy, chrání stavební konstrukci, výrazně snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima v bytech a v neposlední řadě se významně podílí na architektonickém vzhledu domu, potažmo celého sídliště. Obvodový plášť vykazuje závady v podobě trhlin na vnějších stěnách, částečného opadávání vrstvy panelů, korozi výztuže, netěsnosti styčných spár mezi panely a následném vnikání vlhkosti a podobně. Nedostatků a závad je skutečně široká škála.
Foto: Ekonomservis
Foto: Ekonomservis
Záměr zateplení je nutné dobře zvážit a prokonzultovat s odborníky, kteří navrhnou ideální řešení s maximálním efektem. Aby zateplený dům fungoval co nejefektivněji, je zapotřebí, aby zateplení bylo provedené v souladu s projektem a předepsanou technologií, avšak podceňovat se nesmí ani způsob větrání a vytápění místností. Odborník posoudí použití vhodného izolačního materiálu. Mezi nejčastěji používané patří polystyrén, extrudovaný polystyrén a minerální vlna. Zateplovat lze z lešení či lávek. Použití lávek je sice levnější, než využití lešení, avšak u tohoto způsobu je problematické posoudit a prohlédnout fasádu před zahájením prací a provedení potřebných sanací a posléze i kontrol během provádění prací a jejich skončení.

S opravami panelových domů se začalo později, než to jejich fyzický stav vyžadoval. Technologické postupy dnešní doby i kvalitní materiály, jimiž se rekonstrukce provádějí, zaručují, že při správné údržbě a bez následných oprav tyto domy vydrží i pro další generaci. Platí však jasná zásada – oslovit odbornou firmu, prověřenou zkušenostmi, která dodrží technologické postupy a detaily prováděných prací při samotné realizaci. Takový subjekt nabídne komplexní služby v oblasti renovace panelových domů a obrátit se na něj můžete i s problémem financování oprav. Pomůže vám připravit žádost o dotaci, doporučí vám vhodnou banku pro vyřízení úvěru, zkrátka společně najdete optimální řešení.
EKONOMSERVIS-stavby, a.s.

EKONOMSERVIS-stavby, a.s.

Brno, Masná 27/9, 602 00
Tel: 548 130 130
Web: http://www.ekonomservis.com
E-mail: info@ekonomservis.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

EKONOMSERVIS-stavby, a.s.

Brno, Masná 27/9, 602 00
Tel: 548 130 130
Mobil: 731 481 130
Web: http://www.ekonomservis.com
E-mail: info@ekonomservis.com

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Opravy panelových domů"

Buďte první a napište komentář k  "Opravy panelových domů"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE