Sdílet
 

Hledáte úsporný zdroj energie?

Datum vydání: 02.07.2012 | autor:

Tepelná čerpadla Regulus vzduch - voda využívají energii obsaženou v okolním vzduchu pro vytápění a přípravu teplé vody. Pomocí tzv. chladivového okruhu přečerpávají tepelnou energii nízkého potenciálu (např. 0°C) na potenciál vyšší (např. 50 °C). Tímto způsobem se dá vytápět rodinný dům stejně dobře jako například průmyslový objekt. Při správném nadimenzování systému a použití správné regulace se jedná o efektivní a úsporný systém vytápění.

Tepelné čerpadlo Regulus vzduch - voda, venkovní jednotka Tepelné čerpadlo Regulus vzduch - voda, venkovní jednotka
Tepelné čerpadlo Regulus vzduch - voda, venkovní jednotka

Princip práce tepelného čerpadla

Chladivový (někdy také nazýváno chladicí) okruh pracuje principielně stejně jako u domácích spotřebičů, jako jsou chladnička nebo mrazák. Rozdíl je pouze ve využitelnosti přečerpávaného tepla. V případě chladničky je přečerpávané teplo o vyšším potenciálu de facto mařeno v kondenzátoru (trubkový rastr na zadní straně chladničky), resp. je pouze vypouštěno do okolního prostoru. U tepelného čerpadla je právě tohoto tepla využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Zde však jakákoli podobnost končí. Teplené čerpadlo pracuje s mnohem většími výkony i v jiných podmínkách než běžná chladnička, proto je vybaveno úplně jinými komponenty, jako je kompresor, výparník, či samotná teplonosná látka (chladivo). Tyto komponenty musí být výrobcem správně navrženy a zpracovány, jedině tak bude celý systém vytápění efektivní a bude dosahovat předpokládaných úspor.
Ideové schéma 1: komponenty tepelného čerpadla
Ideové schéma 1: komponenty tepelného čerpadla

Efektivita práce

Efektivitu práce tepelného čerpadla vyjadřuje tzv. topný faktor (často označován angl. zkratkou COP). Topný faktor je poměr tepelného výkonu k elektrickému příkonu tepelného čerpadla. Pro měření topného faktoru tepelného čerpadla existuje norma ČSN EN 14 511, která udává přesnou metodiku měření. Topný faktor klesá s klesající teplotou okolního vzduchu. Tepelná čerpadla vzduch/voda se z ekonomických  důvodů navrhují na tzv. bivalentní provoz. To znamená, že od určité venkovní teploty (nejčastěji okolo -5 °C) tepelnému čerpadlu pomáhá bivalentní zdroj např. elektrokotel. Tepelné čerpadlo i nadále dodává majoritní většinu tepla pro vytápění a to až do teploty -15 °C, resp. -20 °C dle konkrétní konstrukce tepelného čerpadla. Kvůli konstrukčním omezením není tepelné čerpadlo schopné pod touto teplotou pracovat a vytápění tak plně přebírá bivalentní zdroj.
Graf 1: Zavislost okolní teploty na fungovaní tepelného čerpadla.
Graf 1: Zavislost okolní teploty na fungovaní tepelného čerpadla.
Na území České republiky zůstává vzduchové tepelné čerpadlo stále nejběžnějším instalovaným typem. Vzduchová tepelná čerpadla mají oproti zemním tu výhodu, že odpadá náročná investice spojená s pořízením primárního okruhu (zemního kolektoru či vrtu), což je často hlavní motivací při volbě typu tepelného čerpadla.

Výhody

  • Snadná instalace
  • Nízká pořizovací cena
  • Jednoduchá legislativa
  • Dobrý průměrný topný faktor (prům. venk. teplota +3,5 °C)
  • Výborné parametry v létě (bazén, TV)

Nevýhody

  • Klesající výkon s klesající venk. teplotou
  • Hlučnost
  • Nutnost odmrazování

Úspora ročních nákladů na vytápění a ohřev vody

Při rostoucích cenách energií je snížení závislosti na dodavatelích plynu nebo elektřiny jedinou obranou proti růstu každoročních poplatků za energie. Tepelné čerpadlo díky výše popsanému principu dodává do vytápění objektu, či do přípravy teplé vody vždy podstatnou část tepla zdarma. Proto i jakékoli zdražení energie nečiní ve své absolutní výši tak dramatickou částku jako u konvenčních zdrojů.

Pokročilá technologie

Tepelná čerpadla lze dále kombinovat s ostatními zdroji energie. Dnes již běžně provozované sestavy s tepelnými čerpadly a solárními kolektory umožňují dostat se ještě blíže k energetické samostatnosti objektu. Díky vhodně zvolené akumulační nádrži je možné zapojit i další zdroje tepla např. krbové vložky. Důležité je pak vhodně doplnit celý systém o inteligentní a automatické řízení. Inteligentní regulátory dokáží automaticky rozpoznat, který zdroj je v danou chvíli nejvýhodnější použít a mají dnes velice široké možnosti kontroly a řízení. Uživatelská rozhraní bývají velice jednoduchá a tak lze rychle a jednoduše nastavit Váš požadavek na teplo v domě, či teplou vodu.
Ideové schéma 2: Otopná soustava s TČ
Ideové schéma 2: Otopná soustava s TČ
Na schématu je maximální možná konfigurace inteligentního regulátoru Regulus IR 12 TC ve variantě pro tepelné čerpadlo. Varianta zapojení s tepelným čerpadlem umožňuje řídit až dva nezávislé směšované otopné okruhy dle vlastních časových programů. Tepelné čerpadlo je maximálně využito jak pro vytápění tak přípravu TV. V případě potřeby lze ovládat i bivalentní zdroj. Regulátor umožňuje hospodárně řídit kaskádu až tří tepelných čerpadel, samozřejmostí je hlídání stejného využití tepelných čerpadel zapojených do kaskády.

Komfort

Automatické řízení systému umožňuje bezobslužný provoz. Pokud je systém nastaven tak jak má, tak se zákazník nemusí o „teplo domova“ vůbec starat. Novinkou je možnost zkontrolovat přes zabudovaný mini-webový server přímo v regulátoru nastavení a případně upravit stávající hodnoty. Webový server je přístupný z každého počítače, který se nachází ve stejné lokální síti nebo je možné přistoupit z internetu. Interface je optimalizován i pro uživatele přistupující přes tablet.

Ekologie

Tepelné čerpadlo se stává favoritem ve vytápění a v úsporách energií. I s ohledem na ekologický dopad může být majitel spokojený, protože tepelné čerpadlo neprodukuje CO2 v místě instalace a množství CO2, které vypustí elektrárna, je daleko nižší, než bychom vyprodukovali jiným způsobem vytápění. Firma Regulus je předním odborníkem na tepelná čerpadla a solární systémy. Jsme schopni navrhnout celý kompletní systém vytápění. Díky řadě partnerských firem, které jsou řádně proškoleny od firmy Regulus, a jsou schopny tepelná čerpadla správně namontovat.

Zdroj: www.regulus.cz
REGULUS s.r.o.

REGULUS s.r.o.

Praha, Modřany, Do Koutů 1897/3, 143 00
Tel: 241 762 726
Web: http://www.regulus.cz
E-mail: regulus@regulus.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REGULUS s.r.o.

Praha, Modřany, Do Koutů 1897/3, 143 00
Tel: 241 762 726
Mobil: 602 168 538
Web: http://www.regulus.cz
E-mail: regulus@regulus.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Hledáte úsporný zdroj energie?"

Buďte první a napište komentář k  "Hledáte úsporný zdroj energie?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE