Sdílet
 

Hydroizolace domu víceúčelovou stěrkou

Datum vydání: 08.06.2011 | autor:

Na základě tlaku zákazníků společnosti REMMERS na zuniverzálnění použitelnosti různých druhů stavebních stěrkových izolací, byla vyvinuta první mnohostranně použitelná hydroizolační stěrka, nazývající se Multi-Baudicht 2K. 

Foto: Remmers, aplikace 1. vrstvy po vyrovnání podkladu Foto: Remmers, aplikace 1. vrstvy po vyrovnání podkladu
Foto: Remmers, aplikace 1. vrstvy po vyrovnání podkladu
Jedná se o produkt, který je založen na tzv. hybridní technologii, spojující vlastnosti dvou nám dosud známých typů izolací – živičné (asfaltové) a minerální (zpravidla cementové). Toto spojení umožňuje za pomoci jednoho produktu snadno realizovat celou řadu detailů izolace domu, jejichž řešení bylo dosud komplikované a vyžadovalo si použití několika samostatných produktů. Výsledkem je mimo jiné výrazná úspora času, neboť se jedná o rychlý dvousložkový materiál. Jeho použití je možné jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích, kde velice dobře odolává nebezpečným solím (síranům, dusičnanům, chloridům, … ), které se v již využívaných budovách ve zdivu vyskytují. 

Produkt se dodává ve 25 kg balení, obsahujícím pastózní základní složku a suchou reakční složku ve formě prášku. Po smíchání vzniká hmota, jejíž konzistence umožňuje snadnou aplikaci zednickou štětkou nebo nerezovým hladítkem, dle druhu použití. Po vytvrzení vznikne z aplikovaného materiálu vysoce flexibilní hydroizolační vrstva vynikajících vlastností. Multi-Baudicht 2K je určený pro interiér i exteriér.
Obr: Remmers Obr: Remmers
Obr: Remmers

Oblasti použití:

  1. Jako hydroizolace pod keramické obklady a dlažby
  2. Jako izolace soklů budov
  3. Jako vodorovná izolace
  4. Jako hydroizolace staveb pod úrovní terénu
  5. Jako izolace předstěn a budov nad úrovní terénu
Hydroizolace pod keramickými obklady a dlažbou Hydroizolace pod keramickými obklady a dlažbou
Hydroizolace pod keramickými obklady a dlažbou
Izolace soklu budovy Izolace soklu budovy
Izolace soklu budovy

Hydroizolace pod keramickými obklady a dlažbou

Multi-Baudicht 2K vytváří spřaženou izolaci pod keramickými obklady a dlažbou. Je vhodná pro slinuté keramické dlažby, ale i dlažby z přírodního kamene. Jedná se o bezpečné, ekonomické a trvalé opatření – jak pro pokládku nové dlažby, tak pro její opravu na balkonech či terasách. Hydroizolační systém Multi-Baudicht 2K se zpravidla nanáší nejprve nátěrem a po mírném zavadnutí nátěru se aplikuje nerezovým hladítkem druhá, finální vrstva. Celková tloušťka vrstvy musí být min. 2 mm. Za pomoci speciálních spárových pásek Fugenband SP a Fugenband SK se realizují důležité detaily – styk stěna a podlaha, vytažení izolace na okapničku, dilatační spáry, atd. Keramické obklady nebo dlažba se na hydroizolační vrstvu lepí zušlechtěnými flexibilními tmely. Celý systém je následně vysoce odolný vůči extremnímu klimatickému, mechanickému, chemickému a biologickému zatížení.

Izolace soklu budovy

Sokl budovy představuje vždy spoj mezi fasádou a izolací stavby pod úrovní terénu. Na místě je zde provést komplexní řešení. Izolace Multi-Baudicht 2K – jako víceúčelový těsnicí produkt – spolehlivě izoluje jak v místě zatíženém odstřikující vodou, tak v místě kontaktu se zemí. Výhodou je tedy plynulý přechod mezi oblastí „nad“ a „pod“ terénem. Z tohoto důvodu je možné spolehlivě a trvale izolovat všechny detaily soklu budovy, od zateplených přes nezateplené, až po lícové cihelné nebo kamenné zdivo, případně omítnuté zdivo. To vše za pomoci jednoho systémového produktu.
Vodorovná izolace pod stěnami Vodorovná izolace pod stěnami
Vodorovná izolace pod stěnami
Hydroizolace staveb pod úrovní terénu Hydroizolace staveb pod úrovní terénu
Hydroizolace staveb pod úrovní terénu

Vodorovná izolace pod stěnami

Napojení vnější svislé izolace na vodorovnou v místě paty zdi popisuje DIN 18195. Multi-Baudicht 2K dokonce vytváří v tomto detailu silový spoj. Kromě kompaktního a ve smyku pevného spojení se zdivem (požadováno v DIN 1053) se zde zároveň spolehlivě zabrání průniku vlhkosti z boku, případně zdola nebo shora nad vodorovnou izolaci. Proces tuhnutí začíná téměř ihned, zrychlené tuhnutí šetří čas a umožňuje pracovat tzv. „čerstvé do čerstvého“. Tím je zajištěna spolehlivost utěsnění již od samého začátku!

Hydroizolace staveb pod úrovní terénu

Izolace částí staveb, které jsou v kontaktu se zemí nebo přímo v zemi, je i přes vytvořenou ochrannou vrstvu v podobě DS Systemschutz (třívrstvá speciální nopová fólie) vystavena extrémnímu zatížení tlakem a vodou. Běžné systémy na bázi živičných izolací zde proto vykazují značné zmenšení tloušťky vrstvy. To může vést až k poškození stavby nebo ke zvýšení minimální požadované tloušťky vrstvy živičné izolace, než kterou vyžaduje DIN 18195. Pro živičné izolace je požadováno minimální zatížení tlakem 0,3 N/mm.
Izolace předstěn a budov nad úrovní terénu Izolace předstěn a budov nad úrovní terénu
Izolace předstěn a budov nad úrovní terénu

Izolace předstěn a budov nad úrovní terénu

Za nejmodernější utěsnění v místě odskoku zdiva byly dosud uznávány plastem modifikované živičné izolace. Díky extrémně vysoké odolnosti Multi-Baudicht 2K vůči tlaku (až 0,9 N/mm2) a jeho schopnosti překlenování trhlin (o šíři min. 2 mm) je zde použití tohoto materiálu velice na místě. Veškeré vlastnosti hybridní technologie lze doložit příslušnými osvědčeními. K izolaci částí staveb, které jsou v trvalém kontaktu se zemí a obvodovým nosným zdivem je vhodné použít jeden a ten samý materiál. Z tohoto často zanedbávaného detailu může opět profitovat materiál s řadou předností, jako je Multi-Baudicht 2K. Ve spojení se schválenými izolačními prvky a případně s izolacemi typu Z-fólie je systémové řešení velmi snadno proveditelné. Dále také odpovídá potřebám praxe a mimo jiné splňuje se značnou rezervou požadavky normy.
Příprava podkladu: Starou, poškozenou omítku a ostatní prvky, které by mohly snížit přilnavost následných vrstev zcela odstraníme až na nosný podklad. Původní (poškozené) spáry proškrábeme min. do hloubky 2 cm. Příprava podkladu: Starou, poškozenou omítku a ostatní prvky, které by mohly snížit přilnavost následných vrstev zcela odstraníme až na nosný podklad. Původní (poškozené) spáry proškrábeme min. do hloubky 2 cm.
Příprava podkladu: Starou, poškozenou omítku a ostatní prvky, které by mohly snížit přilnavost následných vrstev zcela odstraníme až na nosný podklad. Původní (poškozené) spáry proškrábeme min. do hloubky 2 cm.
Základní nástřik: Na připravený podklad naneseme rovnoměrně základní nástřik KIESOLem ředěným vodou v poměru 1:1. Silně savé podklady je nutné předem navlhčit vodou. Základní nástřik: Na připravený podklad naneseme rovnoměrně základní nástřik KIESOLem ředěným vodou v poměru 1:1. Silně savé podklady je nutné předem navlhčit vodou.
Základní nástřik: Na připravený podklad naneseme rovnoměrně základní nástřik KIESOLem ředěným vodou v poměru 1:1. Silně savé podklady je nutné předem navlhčit vodou.
Vyrovnání podkladu: Mírně nerovný povrch je možno vyrovnat škrábanou stěrkou Multi-Baudicht 2K. Vysoce nerovný povrch vyrovnáme Multi-Baudicht 2K smíchaným s Svieclmix 25. Alternativou je Sulfafoxschlamme smíchaný s Dichispachtel. Vyrovnání podkladu: Mírně nerovný povrch je možno vyrovnat škrábanou stěrkou Multi-Baudicht 2K. Vysoce nerovný povrch vyrovnáme Multi-Baudicht 2K smíchaným s Svieclmix 25. Alternativou je Sulfafoxschlamme smíchaný s Dichispachtel.
Vyrovnání podkladu: Mírně nerovný povrch je možno vyrovnat škrábanou stěrkou Multi-Baudicht 2K. Vysoce nerovný povrch vyrovnáme Multi-Baudicht 2K smíchaným s Svieclmix 25. Alternativou je Sulfafoxschlamme smíchaný s Dichispachtel.
Izolační vrstva: První izolační vrstva se provede pomocí Multi-Baudicht 2K jako stěrka nerezovým hladítkem.  Vrstvu nanášíme jakmile nehrozí poškození spodní vrstvy, neboli metodou ,,čerstvá do čerstvého.'' Izolační vrstva: První izolační vrstva se provede pomocí Multi-Baudicht 2K jako stěrka nerezovým hladítkem. Vrstvu nanášíme jakmile nehrozí poškození spodní vrstvy, neboli metodou ,,čerstvá do čerstvého.''
Izolační vrstva: První izolační vrstva se provede pomocí Multi-Baudicht 2K jako stěrka nerezovým hladítkem. Vrstvu nanášíme jakmile nehrozí poškození spodní vrstvy, neboli metodou ,,čerstvá do čerstvého.''
Reakce Multi-Baudicht 2K: Po krátké době začne vrstva tuhnout a vytvoří se na povrchu suchý film, to značí, že je možné nanést další izolační vrstvu. Reakce Multi-Baudicht 2K: Po krátké době začne vrstva tuhnout a vytvoří se na povrchu suchý film, to značí, že je možné nanést další izolační vrstvu.
Reakce Multi-Baudicht 2K: Po krátké době začne vrstva tuhnout a vytvoří se na povrchu suchý film, to značí, že je možné nanést další izolační vrstvu.
Izolační vrstva: Druhou izolační vrstvu Multi-Baudicht 2K můžeme začít nanášet na spodní izolační vrstvu, jakmile již nehrozí její narušení. Opět metodou ,,čerstvá do čerstvého.'' Izolační vrstva: Druhou izolační vrstvu Multi-Baudicht 2K můžeme začít nanášet na spodní izolační vrstvu, jakmile již nehrozí její narušení. Opět metodou ,,čerstvá do čerstvého.''
Izolační vrstva: Druhou izolační vrstvu Multi-Baudicht 2K můžeme začít nanášet na spodní izolační vrstvu, jakmile již nehrozí její narušení. Opět metodou ,,čerstvá do čerstvého.''
Omítkový podhoz: Na povrch zreagované izolace se celoplošně nanese omítkový podhoz Vorspritzmörtel  nebo Vorspritzmörtel schnell. Omítkový podhoz: Na povrch zreagované izolace se celoplošně nanese omítkový podhoz Vorspritzmörtel nebo Vorspritzmörtel schnell.
Omítkový podhoz: Na povrch zreagované izolace se celoplošně nanese omítkový podhoz Vorspritzmörtel nebo Vorspritzmörtel schnell.
Nanesení sanační omítky: V závislosti na zvolené variantě omítkového podhozu, neboli min. po 1,5 nebo 24 hodinách, naneseme sanační omítku Sanlerputz altweiss. Nanesení sanační omítky: V závislosti na zvolené variantě omítkového podhozu, neboli min. po 1,5 nebo 24 hodinách, naneseme sanační omítku Sanlerputz altweiss.
Nanesení sanační omítky: V závislosti na zvolené variantě omítkového podhozu, neboli min. po 1,5 nebo 24 hodinách, naneseme sanační omítku Sanlerputz altweiss.
Aplikace izolační pásky: Nalepíme izolační pásku Fugenband SK 10 nebo Fugenband SK 25 na spodní hranu omítky u soklu stavby a soklovou lištu DS Abschlussleiste, abychom zabránili kapilárnímu nasákání omítky. Aplikace izolační pásky: Nalepíme izolační pásku Fugenband SK 10 nebo Fugenband SK 25 na spodní hranu omítky u soklu stavby a soklovou lištu DS Abschlussleiste, abychom zabránili kapilárnímu nasákání omítky.
Aplikace izolační pásky: Nalepíme izolační pásku Fugenband SK 10 nebo Fugenband SK 25 na spodní hranu omítky u soklu stavby a soklovou lištu DS Abschlussleiste, abychom zabránili kapilárnímu nasákání omítky.
Remmers CZ s.r.o.

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Hydroizolace domu víceúčelovou stěrkou"

Buďte první a napište komentář k  "Hydroizolace domu víceúčelovou stěrkou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE