Jak zajistit naprostou nepropustnost povrchů? Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Představujeme výrobek, který dovede zajistit úplnou nepropustnost vody pro mnoho různých povrchů, které navíc ochrání a opraví. Výrobce tvrdí, že to nedokáže žádný jiný výrobek na světě.

Systém Sani-Tred® je jediný nátěrový a ochranný systém z tekutého polyuretanu, který se trvale váže k betonu, dřevu, sklolaminátu, kovu a vůbec k většině dalších stavebních materiálů. Jeho základní složkou je nátěrová hmota PermaFlex, která pronikne hluboko do ošetřovaného materiálu a vytvoří s ním trvalou ochrannou a antikorozní vazbu, čili pevný spoj. Ten pak trvale odolává jak aktivnímu, tak pasivnímu hydrostatickému tlaku.

Systém Sani-Tred® se hodí do interiéru i do exteriéru, je neuvěřitelně všestranný, použitelný na většinu stavebních materiálů, odolává vzniku trhlin a zadržuje negativní hydrostatický tlak. Použití je možné pro nízké i vysoké teploty, funguje i na poškozené a jinak narušené povrchy, je nehořlavý, bezpečný, neobsahuje rozpouštědla a lze jej použít i na povrchy, které jsou v kontaktu s pitnou vodou či potravinami. Vyrábí se přitom nespočet designových variant v kombinaci s dekorativní řadou Sani-Tred®.

PermaFlex jakož i celý systém Sani-Tred® jsou šetrné k životnímu prostředí, bezpečné, neobsahují rozpouštědla a jsou mimořádně odolné jak vůči teplotě, tak i chemickým vlivům. Výrobky Základní řady Sani-Tred® – PermaFlex, LRB a TAV byly testovány v terénu i v laboratoři po více než 30 let a svými vlastnostmi zajišťují úspěšné použití v ohromném množství prostředí.

Základní řada Sani-Tred® Basic Line

Jde o tekutý, pružný, hydroizolační a antikorozní, základní i krycí nátěrový systém, který trvale opraví a ochrání plochy a jejich spojení prakticky u všech základních stavebních materiálů. Skládá se ze tří samostatných, navzájem se doplňujících produktů:
  • PermaFlex - flexibilní vodotěsný nátěr na bázi tekutého polyuretanu, který se zásadně liší od jiných produktů vytvořených na stejné bázi
  • LRB - trvale pružná tekutá polyuretanová báze na opravy a vyplnění prasklin nebo utěsnění spár
  • TAV™ - zahušťovací aktivátor dodávající LRB výbornou aplikační všestrannost

Dekorativní řada Sani-Tred® Decorative Line

Jde o řadu produktů, které umožňují pro povrchy ošetřené Sani-Tred® Basic Line dosáhnout moderní finální úpravy a prakticky nekonečného množství různých designových řešení. Součástí dekorativní řady je Graniflex, čili systém s rozprostřeným dekorativním materiálem. Díky němu dosáhneme povrchů navržených na míru. Spojení systémů Graniflex a Sani-Tred® zajistí hlubokou a pružnou penetraci s trvalou elasticitou 590% a trvalou vazbou k betonu, dřevu, sklolaminátu, kovu a většině dalších stavebních materiálů.

Současné využití dekorativního systému Graniflex s jedinečným systémem Sani-Tred® zajišťuje vytvoření nového, žule podobného povrchu, vhodnému pro jakékoli použití. Vzhledem ke kombinaci možností systému Sani-Tred® s dekorem z polymerových vloček, barevného křemene, barevných slíd nebo písku, pak systém Graniflex pevně odolává živlům, přičemž poskytuje atraktivní, na míru navržený povrch odolný vůči UV záření. Povrchy jsou odolné a protiskluzné.

PermaFlex

PermaFlex je tekutý, pružný, základní a krycí nátěr, který penetruje hluboko do pórů podkladu. Prostřednictvím technologie flexibilní penetrace vytváří malinké, pevné, gumové ucpávky, které se chovají jako jakási těsnící „chapadélka.“ Ta fungují jako malinké, vysokotlaké, hydraulické O-kroužky, které představují jednu z hlavních vlastností, dovolující přípravkům Sani-Tred® odolávat velkému tlaku, aniž by selhaly!

Flexibilní penetrace (Flexible Penetration®) PermaFlex nanesená na podklad penetruje hluboko do jeho pórů, pak vyschne a je stejně pevná jako pneumatika pro nákladní automobily. Proto v přípravcích Sani-Tred® nemohou vznikat bubliny, nátěry PermaFlex se nemohou odlupovat ani delaminovat. Další významnou vlastností je permanentní elongace (Permanent Elongation®), PermaFlex totiž postupem času nikdy zcela neztvrdne ani nezkřehne a natrvalo si ponechá svoji flexibilitu. Přidejme ještě elongační paměť (Elongation Memory®), což znamená, že pokud je PermaFlex drasticky stlačen, po uvolnění se vždy vrátí do svého původního tvaru a velikosti, čož předchází jakékoli deformaci.

PermaFlex má pevnost v tahu 14 MPa (140 Bar, resp. 144 kg/cm2), je neuvěřitelně tvrdý (hodnota dle stupnice Shorea A 85), má ohromnou elongaci (pružnost) až 590%! Například PermaFlex aplikovaný na beton odolal aktivnímu i pasivnímu hydrostatickému tlaku odpovídajícímu 80 metrům vodního sloupce (vyšší tlak zařízení laboratoře vyvinout neumí a tudíž hranice odolnosti dosud nebyly nenalezeny)!

LRB (Liquid Rubber Base – tekutá gumová báze)

LRB se aplikuje na povrch, na nějž byla nejprve nanesena základní vrstva PermaFlexu. LRB je tekutá guma, která vysychá v celém svém objemu a to v jakékoli vrstvě za 4 nebo méně hodiny (při teplotě 21 °C či vyšší, delší dobu při nižších teplotách). LRB spolehlivě vysychá i při extrémně nízkých teplotách, během schnutí nikdy neprodukuje plyny a negeneruje teplo. LRB neobsahuje rozpouštědla, obsahuje jen minimum VOC (těkavé organické látky) a molekulárně se váže k sobě samé (nová vrstva ke staré).

Mezi unikátní vlastnosti LRB patří permanentní elongace (Permanent Elongation®) a elongační paměť (Elongation Memory®). LRB zasychá do tvrdosti podle Shorea A 65, je tedy pevná jako pneumatika nákladního auta, a dosahuje až 650% elongace (pružnosti).

LRB má též unikátní vlastnost, že je „indukována vodou,“ voda je tedy vlastně katalyzátorem, díky němuž LRB zasychá. LRB dokonce dovede zaschnout i při teplotách nižších jak -43 °C, přičemž si zachová své vlastnosti. LRB je vlastně jediný existující tekutý prostředek, který je kompatibilní s rozpouštědly i vodou a zároveň se dokáže s nimi mísit a vytvářet homogenní směs, což z ní činí univerzální a úsporné řešení

Viskozitu LRB lze přitom upravit, může být samonivelační tekutinou i hustým tmelem, případně čímkoli mezi tím. Smícháním LRB s TAV™ (Thickening Activator – zahušťovacím činidlem) vytvoříme adhezivní, těsnicí směs pro intenzivní namáhání, která je určena k výplni a utěsňování velkých dutin, spojů, spár, prasklin, děr a neošetřených míst na horizontálním, vertikálním i invertovaném povrchu.

TAV™ (Thickening Activator – zahušťovací činidlo)

TAV™ je hustá, inertní, gelovitá přísada modré barvy, která neprodukuje žádný zápach a je speciálně vytvořena k tomu, aby se míchala s LRB a regulovala tak její viskozitu a tekutost. Díky tomu dosáhneme samonivelační tekutiny, hustého tmelu či čehokoli mezi tím. TAV™ v konzistenci, která se blíží konzistenci tmelů či těsnicích hmot, se jako směs s LRB používá na horizontálních, vertikálních i invertovaných površích, aniž by stékala nebo se sesouvala.

Směs LRB/TAV™ se používá k vysprávce/utěsnění spojů, spár, prasklin, děr a neošetřených míst bez ohledu na to, zda jsou vertikální, horizontální či invertované. Pokud se TAV™ míchá s LRB v poměru 2:1, získáme nejhustší možnou směs. Čím méně pak TAV™ použijete, tím tekutější směs bude.

Oblíbeným způsobem nanesení směsi LRB/TAV™ je umístit ji do velmi pevného, zipem uzavíratelného pytlíku, čímž vznikne jednoúčelový aplikátor podobný „pytlíku na maltu“. Ten poskytuje pohodlí tuby s těsnicí hmotou, aniž byste platili vysoké náklady na balení. Směs LRB/TAV™ se jednoduše smíchá, umístí se do pytlíku, odstřihne se jeho roh a nyní lze směs rychle aplikovat.

Produkty Sani-Tred® jsou určené nejen pro stavebnictví, ale i pro průmyslové aplikace (např. odolné podlahy v průmyslových závodech), čerpací stanice, nádrže čistíren odpadních vod, stejně jako při péči o běžné rodinné domy a byty. Zajímavé jsou též třeba aplikace v oblastech loďařství (např. nátěry lodí) a zoologických zahrad, ale i mnoho jiných.
U.S. Products s.r.o. Poslat poptávku