Jak odstranit vlhkost ze stěn Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Starší domy začnou mít prakticky vždy problémy se zvýšenou vlhkostí zdiva, na kterou začnou velmi rychle navazovat další potíže v podobě opadávající omítky ze stěn, zhoršení obytného klima vlivem nadměrné vlhkosti a spór plísní, které zasahují zdivo stále masivněji. V konečném důsledku to má negativní vliv na zdraví obyvatel domu (např. častější onemocnění dýchacích cest především seniorů a malých dětí, ovšem plísně mohou být i karcinogenní, podporují a rozvíjejí vznik alergií a dochází jejich vlivem k poruchám imunity). 

Vliv zvýšené vlhkosti na stavební konstrukce

Důsledky zvýšené vlhkosti ve stěnách nezasahují jen zdraví obyvatel domu, ale také samozřejmě stavební konstrukce. Zvýšený obsah zemních solí ve zdivu, který je způsoben vzlínáním vody od základů domu či z boku, z míst s vysokým obsahem koncentrovaného solného roztoku, nejenže způsobuje destrukci původních horizontálních izolací, ale i samotného zdiva. To zvyšuje svůj objem, začne opadávat omítka a zdivo nakonec praská. Vzlínající voda se totiž odpařuje, soli zároveň krystalizují a tím dochází k zvětšování jejich objemu (až o 7%). A tlak na omítku a zdivo je postupně značný. Kapilárně přitom může vlhkost vzlínat zdivem až do výšky cca 3 metry.

Nesmíme zapomenout, že horizontální izolace ztrácí vlivem vzlínajících solných roztoků své izolační schopnosti po cca čtyřiceti a více letech. A v jak starých domech bydlíme – to ví každý majitel staršího domu nejlépe sám. 

Vliv zvýšené vlhkosti na vytápění a hodnotu nemovitosti

Zvýšená vlhkost stěn též zvyšuje účty za vytápění až o 20% – zdivo ztrácí vlivem zvýšené vlhkosti své izolační schopnosti. Zároveň také snižuje tržní hodnotu nemovitosti a příliš už nezáleží na tom, zda jde o vlhké stěny v obytných místnostech či ve sklepě.

Tradiční metody odstranění vlhkosti ze stěn

Mnohý majitel domu si nejprve představí náročné mechanické zásahy do stavebních konstrukcí – podřezání zdiva a nebo postupné ubourávání, dodatečné vkládání izolace a nakonec realizace nové hydroizolace podlah a nové betony. Některá řešení jsou jen dočasná, jiná zase finančně extrémně náročná, případně náročná fyzicky a časově. Navíc nám může být při sanačních pracích znemožněno v domě či jeho dispozičně a funkčně důležité části bydlet. Třeba tradiční podřezání stěn a vkládání nerezového pásu, případně pásu z hydroizolační fólie, je mnohdy dokonce neproveditelné. Důvodem může být typ zdiva a jeho spáry, ale i riziko narušení statiky budovy. Naprosto nic pak neřeší pouhé otlučení omítek a nanesení nových – byť sanačních. Existují ale efektivní a rychlá řešení. 

Dodatečná horizontální izolační vrstva

Vlhkost však také odstraníme ze stěn nízkotlakou injektáží, kterou do zdiva aplikujeme dodatečnou hydroizolační vrstvu. Toto řešení odstraní vlhkost ze stěn definitivně a metodu lze použít univerzálně na různé druhy vyzdívky. Dodatečná horizontální hydroizolační vrstva se realizuje pomocí vstřikovací kapaliny bez rozpouštědel, která vytvoří zemní vlhkosti účinnou zábranu - tato izolace trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti stěnami. Zdivo je přitom emulzí prosyceno rovnoměrně a šetrně. Injektáž lze provádět nejen zvenčí obvodových stěn budovy, ale i z interiérové strany a ve sklepech.

Injektážní mikroemulze Drysilex®

Injektážní mikroemulze Drysilex® neobsahuje rozpouštědla a dosahuje výjimečných penetračních schopností. Do zdiva je vpravována nízkotlakou injektáží, sanace je prováděna bez velkého hluku a nepořádku kolem budovy i v ní, probíhá rychle a šetrně. Při tomto způsobu sanace navíc není jakkoli narušena statika sanované budovy, zdivo je při nízkotlaké injektáži prosyceno emulzí rovnoměrně a šetrně.

Rychlé a efektivní provedení sanace

Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prováděno za dodržení přísných požadavků na prováděné práce a jejich kvalitu. Správný postup sanace proto vždy musí určit povolaní odborníci bezplatnou analýzou stavu. Sanovány jsou poté všechny stěny, které to vyžadují. Tento způsob sanace nabízí firma ATG Czech Republic s.r.o. na celém území ČR. Prohlídka budovy, bezplatná analýza, odborné poradenství a předběžný odhad nákladů jsou samozřejmostí. 
Zdroj: www.atg-sro.cz
ATG Czech Republic s.r.o. Poslat poptávku