Odstraňte vlhkost ze zdiva Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Vlhkost zdiva se projevuje především u starších domů s poškozenou či chybějící hydroizolací, ovšem výjimkou nejsou ani novostavby, kde došlo k chybám při projektování či realizaci. Některé budovy mají problémy s vlhkostí značně vyditelné, jiné méně, mnohdy se tento jev ukrývá za obklady a podobně. V každém případě ale platí, že vysokou vlhkost ve zdivu je třeba neprodleně řešit. 

V extrémním případě může dojít vlivem vysoké vlhkosti ve zdivu až k narušení stability stavebních konstrukcí. Navíc se výrazně zhoršuje klima v interiéru, zvyšuje se relativní vlhkost vzduchu (dlouhodobá zvýšená vlhkost vzduchu v interiéru působí problémy už při hodnotě 55%) a roste riziko šíření plísní, což může vést až k onemocnění dýchacích cest. Mnohé plísně jsou navíc rakovinotvorné.

Zasolování zdiva

Zasolování zdiva je neblahým důsledkem vzlínání vody ve zdivu. Solný roztok postupně rozleptává původní horizontální izolace (nejčastěji na bázi živice či dehtu - dehtové lepenky). Svou funkčnost ztratí tyto materiály po čtyřiceti a více letech. Vzlínáním vody jsou do stavebních konstrukcí zanášené ze zeminy vodorozpustné soli (sírany, dusičnany a chloridy), které se usazují v odpařovací zóně omítky a ucpávají póry stavebních materiálů. Následkem toho stále vzrůstá kapilární vzlínavost (vlhkost vzlíná až do výšky 3 metry od roviny terénu) a tím se také zvyšuje schopnost materiálů přijímat a vázat též vzdušnou vlhkost. Graf by byl v tomto případě takřka lineární. Soli krystalizují při vypařování vody a zvětšují tak objem stavební konstrukce až o 7%. A právě hydratační a krystalizační tlaky solí narušují stavební konstrukce, prvním z jevů je odlupující se omítka, může to však dojít ještě dál. Proces pokračuje totálním zničením omítek a možným narušením statiky nosných zdí. 
Kromě souvisejícímu růstu vzdušné vlhkosti v interiéru (viz výše) se též snižují izolační schopnosti zdiva – za chladného počasí vznikají masivní tepelné mosty. A z těchto všech uvedených důvodů je třeba provést sanaci zdiva, ovšem nakonec i jeho povrchovou úpravu.

Rostoucí finanční náklady a klesající hodnota domu

Nejčastěji se vlhkost ve zdivu projeví následkem konkrétních stavebních poruch, ale i dílčí lidskou činností. Vždy přitom platí, že pokud se chceme zbavit vlhkosti ve zdivu, musíme znát její příčinu.

Jestliže neodstraníme hlavní příčinu problémů a zdivo stále jen nově omítáme, pouze stále rostou neúčelně vynakládané finanční prostředky. A díky zhoršení tepelně izolačních vlastností zdiva rostou i náklady na vytápění (až o 20%). Konečným důsledkem je pak i klesající hodnota nemovitosti až o 15%.

Představujeme účinnou metodu sanace vlhkého zdiva

Největší problémy bývají s odstraněním vlhkosti ze zdiva ve sklepech a u stěn s nepravidelnými spárami (například dřívější metoda zdění kamenných stěn pomocí dřevěného bednění). V těchto případech většinou nelze stěny podřezat a vložit nerezový pás či izolační fólii. A navíc – drastické mechanické zásahy do zdiva ohrožují statiku nosných stěn.

Sanační metoda nízkotlakou injektáží

Touto metodou je vytvořena dodatečná horizontální izolační vrstva, která trvale zabrání prostupování kapilární vlhkosti. Zdivo je díky nízkému tlaku při vpravování směsi prosyceno injektážní mikroemulzí Drysilex® rovnoměrně a šetrně. Injektážní silikonová emulze má výjimečnou schopnost penetrace, jde o kvalitní materiál, který neobsahuje rozpouštědla a je opatřen certifikátem WTA. Sanace se touto metodou provádějí rychle, efektivně a za absence hluku a nepořádku. 
Injektáž se provádí nejméně ve dvou řadách, aby byla hydroizolační vrstva dostatečně silná a byla vyloučena neprosycená místa. Jde o německou technologii, která je prováděna tuzemskými řemeslníky, kteří jsou v Německu proškoleni. Na provedené sanační práce je poskytována záruka 10 let. Cena za komplexní řešení je vždy pevná, bez skrytých vícenákladů a víceprací. Pracovní postup vychází ze zkušeností se sanacemi více jak 18 500 objektů provedenými v Německu.

Tato sanační metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky domu a je použitelná u každého druhu vyzdívky a také ve sklepech. Metodu lze aplikovat z exteriérové i interiérové části stěn.

Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prováděno za dodržení přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný postup by proto měli v konkrétních případech vždy určit povolaní odborníci bezplatnou analýzou stavu.

O ATG Czech Republic s.r.o.

ATG Czech Republic s.r.o. je dceřiná společnost německé firmy ATG GmbH, která na území Německa úspěšně sanuje vlhké zdivo již 20 let. Skupina ATG se na vysoušení zdiva zcela specializuje. Zabývá se pouze touto činností a dosahuje v ní nejvyšších kvalit. Opírá se přitom o patentovanou technologii, firemní know-how a dlouholeté zkušenosti, které nasbírala při sanaci více než 18 500 objektů v Německu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. byla v ČR registrována 11. února 2011.
Zdroj: www.atg-sro.cz
ATG Czech Republic s.r.o.
Poslat poptávku