Na keramický obklad zatěžovaný vodou či vystavený účinkům vnějšího prostředí je potřeba nahlížet s potřebným respektem. Vypovídají o tom popraskané dlažby na balkonech a terasách, odlupující se obklad na soklech nebo vlhké mapy na zdech v okolí sprch a koupelen. K odlupování keramického obkladu dochází pronikáním vody do konstrukce pod obkladem. Příčinou bývá stárnutí dříve používaných materiálů a technologických postupů při jejich výstavbě, o nekvalitním provedení detailů ani nemluvě.

Značka Cemix řeší pronikání vlhkosti pod keramický obklad systémovým řešením, které využívá flexibilní hydroizolační stěrky. Tyto materiály nahrazují dříve používané svařované asfaltové pásy. Předností této technologie je vytvoření bezesparé a bezešvé hydroizolační vrstvy, na kterou je možno přímo lepit keramický obklad. Podle druhu podkladu a zatížení prostoru vodou je možno použít následující stěrky:
  • Superflex 1 – polotekutá hydroizolační těsnicí fólie. Určená do sprch, koupelen, toalet a prádelen. Není ale vhodná pro bazény, brouzdaliště a prostory nacházející se trvale pod vodou. Dodává se v plastovém vědru, v balení 8 kg a 24 kg, v konzistenci připravena ihned k nanášení. Podkladem mohou být všechny běžné minerální podklady jako potěry, omítky, sádrokarton, sádrovláknité desky. Před vlastní aplikací se podklad penetruje přípravkem Eurolan TG 2. Vlastní stěrka se nanáší válečkem ve dvou vrstvách na čistý minerální podklad. Dvě barvy, šedá a starorůžová, umožňují snadnou vizuální kontrolu počtu provedených vrstev.
  • Superflex D1 – flexibilní hydroizolační těsnicí stěrka dodávaná jako suchá směs ve 20 kg pytlích. Používá se zejména pro izolaci balkonů a teras na původní keramický obklad opatřený spojovacím můstkem Eurolan TG 5. Stěrka se rozmíchá s vodou do šlemovité konzistence a zednickou štětkou nebo hladítkem se nanáší ve dvou vrstvách na připravený navlhčený podklad. Výsledná vrstva odolává mrazu, stárnutí, sulfátům a je schopna překlenout i drobné trhliny v podkladu.
  • Superflex D2 – vysoce flexibilní dvousložková rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka. Je určena na terasy a balkony, ale i na bazény, vodojemy a místa namáhaná tlakovou vodou. Nanáší se podobně jako Superflex D1, oproti ní však disponuje výrazně lepší zpracovatelností. Nanáší se nejen zednickou štětkou, hladítkem, ale je možno ji nanášet i stříkáním. Speciální pojiva umožňují vysychání a tuhnutí stěrky nezávisle na počasí a přístupu vzduchu v celém jejím průřezu. Stěrka přemosťuje trhliny do 1 mm a po 4 hodinách je možno na ni lepit obklad. Dodává se ve 20 kg kombinovaném balení nebo v balení po 15 kg, zvlášť komponent A a komponent B.
Orientační spotřeby
nanesená vrstva minimální spotřeba Superflex 1 2 nátěry 1,6 kg/m2 na betonovém podkladu
1,0 kg/m2 na sádrokartonu Superflex D 1 2 mm 3,0 kg/m2 Superflex D 2 2 mm 2,5 kg/m2
Při provádění stěrek na balkonech a terasách se setkáme s problémem odizolování zábradlí nebo oplechování od použitých stěrek. V tomto případě natřeme sloupky zábradlí ve stykových plochách přípravkem Superflex 40 S, za čerstva posypeme křemičitým pískem a po vytvrdnutí aplikujeme stěrku Superflex D2. Oplechování vkládáme do lože ze Superflex 40 S, vrchní stranu natřeme také přípravkem Superflex 40 S a posypeme křemičitým pískem. Po vytvrdnutí přebytečný písek odstraníme a nanášíme stěrku Superflex D 2.
Výše uvedené izolační stěrky jsou určeny výhradně jako izolace pod keramický obklad, který se lepí po řádném vyschnutí přímo na provedenou izolační stěrku. Na nasákavý keramický obklad se používají Lepidlo Standard a Lepidlo Plus, na nenasákavý obklad pak Lepidlo Flex, Deitermann KM Flex nebo Deitermann KM Flex+Fix.

Dobrá a správně provedená izolace pod keramickým obkladem zabraňuje pronikání vody do konstrukce, předchází vzniku závad a prodlužuje životnost celé konstrukce. Jistě jste se již přesvědčili, že kvalitně odvedená práce na začátku šetří čas i peníze a výsledný efekt za to stojí.