K nejrozšířenějším tepelně izolačním materiálům u nás řadíme polystyren. Tato hospodárná izolace má všestranné využití, proto ji můžeme najít prakticky všude – od střechy až po sklep. Odlišné podmínky ovšem vždy vyžadují odlišnou izolaci. Jak se nejlépe vyznat v jednotlivých druzích izolačních desek s polystyrenem? Kde je máme použít?

Nejenže polystyren patří k cenově dostupným materiálům, ale má i mnoho dalších předností. Vynikající jsou především jeho tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Přičemž na něj také nepůsobí vlhkost a odolá tedy i hnilobě. Polystyren nestárne a konstantní zůstává i jeho tvar. Snadné zpracování nabízí široké spektrum použití a nezanedbatelné je i ekologické hledisko.

Pro přehlednost se ale raději podívejme na kategorie, ve kterých se polystyren jako izolační hmota využívá.

Izolace střech

Pro izolaci šikmých střech představuje společnost Bachl desky z pěnového polystyrenu v různých formátech a tloušťkách. Po jejich obvodu se nachází systém pera a drážky pro rychlou montáž. Nad krokvemi šikmých střech využijeme desky s kašírováním na jedné straně nebo s paropropustnou hydroizolační fólií a s důmyslným přesahem se samolepící plochou na obou stranách. Existují ale i varianty se speciálními fóliemi, díky kterým je zaručen dokonalý odvod vody nebo ochrana proti prostupu elektromagnetického smogu. Obecně se pro izolaci mezi krokvemi doporučují flexibilní desky se speciálním systémem podélně orientovaných drážek.

Nabídka pro ploché střechy pak zahrnuje například kombinaci tepelné izolace s primární vrstvou hydroizolace nebo se ztraceným bedněním. V každém případě bychom ale v této oblasti měli co nejvíce využít možnost práce s deskami velkého formátu, které nám především urychlí práci.
Izolační desky se sádrokartonem, které se používají pro zateplení obvodových stěn, obsahují pěnový polystyren s nakašírovaným sádrokartonem. Polystyrenové desky s povrchovou úpravou (speciální malta) pak mají široké využití jako báze pro obklady, omítky a podobně.

Izolace vnějších stěn

Pro fasády se vyžaduje maximální přesnost rozměrů desek. Populárními se přitom stávají kontaktní zateplovací systémy. Technický údaj, který by nás v této oblasti měl zajímat, je co nejnižší součinitel tepelné vodivosti. Pro soklové části fasády pak volíme pevnější desky. Díky unikátnímu složení jejich povrchu u nich dochází ke snadnému přilnutí omítky. U stěn, které se střetávají se zeminou, se osvědčil povrch s uzavřenou strukturou. Existují však i drenážní desky s integrovanými kanálky.

Izolace podlah

Od izolace podlahy vyžadujeme jak tepelně izolační, tak hlukově izolační vlastnosti. Pro tento účel se aplikuje elastifizovaný pěnový polystyren pro kročejový útlum. Pro dokonalý efekt musíme použít ještě speciální proužky po obvodu stěn místnosti a také speciální separační fólii. Přičemž oblíbené podlahové vytápění vyžaduje použití speciálně nakašírovaného polystyrenu, díky kterému se spojí funkce izolace a kvalitního podkladu, který je pro podlahové vytápění nutný.