Jak a proč přesazovat do minerálních substrátů?

Myšlenka, že rostliny se musí přesazovat pouze na jaře a to včetně těch pokojových, je mylná, ovšem jaksi oklikou se stala jakýmsi všeobecně reflektovaným faktem. Nejde ale jen o přesazování, nýbrž i o samotné pěstování. A právě do minerálních substrátů je možné přesazovat interiérovou zeleň po celý rok. Přitom v něm rostliny pěstujeme „zdravě a čistě.“ 

Pokud použijeme minerální substrát, můžeme si rostliny přesadit v jakémkoli ročním období. Naopak je přesazení do minerálního substrátu pro rostliny velkou vzpruhou, nikoli stresem, byť bychom přesazovali na podzim či v zimě. Princip spočívá v tom, že jílový granulát se skládá z malých, lehkých a porézních zrn vysoké nasákavosti. Přes jemné póry si substrát nasává vlhkost, uchovává ji a poskytuje dále rostlinám přesně v tom objemu, v jakém ji potřebují. Jílový substrát si navíc zachovává svou strukturu a nezhutňuje, což se stává běžnému substrátu a my musíme zeminu stále kypřit a obměňovat – přesazovat rostliny. Řeč je o jílovém substrátu Seramis®.

Běžný příběh pokojové rostliny

Bohužel se často stane, že si koupíte krásnou rostlinu a přestože dostane vše, co má mít (světlo, vhodné místo, teplotu, zálivku, i substrát), začne chřadnout a uhyne. A důvodem může být zemina – respektive rašelina. Je lehká a kompaktní a proto ji mají pěstitelé rádi pro rozmnožování a zakořeňování rostlin. Manipulace s ní je snadná a levná, ovšem stačí, aby rašelina přeschla a přestane přijímat vodu. A problémem bude právě původní rašelinný bal. Voda bal obteče a ten zůstane suchý. V takovém případě musíme rostlinu namočit do vody, aby ji znova začala přijímat. Ovšem rostliny v substrátu s podílem toho minerálního tímto problémem netrpí. Přesto ale s postupujícím rozkladem – mineralizací minerálního substrátu - dochází k fyzikálním změnám. Zrnitostní struktury způsobují snižování obsahu vzduchu, snížením propustnosti umožňující odtok přebytečné vody dochází k převlhčování, které končí zahníváním kořenů a pokud rostlinu včas nepřesadíme, může i odumřít. Situaci ale neřeší postupné přesazování do běžných substrátů, pouze zvětšujeme pěstební nádoby až do takových rozměrů, že rostlinu raději vyhodíme. Přitom je řešením právě minerální pěstební substrát, jeho obměna za nový po určité době, což ale děláme i se zeminou. A pokud jej smísíme se substrátem zeolitovým, vydrží směs mnohem déle.

Běžný příběh orchidejí

Orchideje kupujeme obvykle zasazené v kůře. Nezaléváme je jako ostatní květiny, ale tak, že květináč necháme ponořený ve vodě tak dlouho, dokud kůra nenasaje dostatečnou vláhu a přebytečnou vodu pak necháme vytéci. Tento problém však snadno odstraníme výměnou kůry za speciální orchidejový minerální substrát Seramis® a mnoho let stačí jen zalévat. 

Jak vznikl minerální substrát Seramis® a čím se liší od Keramzitu?

Seramis® je jílový expandovaný granulát s nasákavostí až 30%. Minerální substrát Seramis® byl původně vyráběn do kočičích záchodů, ale při testování se zjistilo, že je sice silně nasákavý, ovšem nedovede absorbovat pachy. A když byl po testech zbytek hmoty někam vysypán, zjistilo se, jak se v ní daří rostlinám. Vývoj hmoty proto pokračoval a nakonec bylo potvrzeno, že je ideální pro pěstování rostlin. Od běžně známého keramzitu se tento minerální substrát liší právě vysokou nasákavostí, přitom neobsahuje žádné živiny, je vzdušný a není tolik tvrdý jako zeolitové substráty. Vlastně jej lze rozšlapat, zatímco keramzit lze použít i k posypu silnic. A jelikož Seramis® příliš neodolává tlaku, je vhodný právě pro menší rostliny a do menších nádob.

Zdravý a čistý způsob pěstování rostlin se substrátem Seramis®

Pokud chcete udělat pro rostliny něco dobrého, přesaďte je do substrátu Seramis® a to v kterékoli roční době, bude to pro ně příjemná vzpruha. Navíc jde o vhodné řešení pro každého, kdo nemá na zalévání čas a nebo rostliny naopak stále přelévá – prostě zalévat neumí, nemá na to cit. Vlhkost rostlin jednoduše kontrolujeme vlhkoznaky a zaléváme klidně i jednou za měsíc, respektive až mnohonásobně méně často než při pěstování v běžné zemině. Jílový substrát pomůže i v případě, že bychom častým zaléváním narušovali soukromí osob, které v prostorách osázených zelení tráví mnoho času.

Granulát Seramis® je přitom hygienický, nedrží se v něm plísně a hmyz. Substrát se hodí jak pro pokojovky, tak pro rostliny na terasách a balkónech. Rostliny hnojíme roztokem tekutého hnojiva při každé zálivce, což opět snižuje nároky na frekvenci aplikace hnojiva. Pokud zaléváme jednou za měsíc, jednou za měsíc i hnojíme. A pokud se chceme vyhnout zasolení substrátu, použijeme hnojivo pouze při každé druhé zálivce. Používají se hnojiva plná, která obsahují N, P, K (dusík, fosfor, draslík) a nejlépe i stopové prvky.

A pro snadnou údržbu a minimální nároky na péči je vhodné použít tento substrát i pro stálé dekorace v restauracích a hotelech, v kancelářích, ve zdravotnických zařízeních a jiných veřejných prostorách.
Seramis® přitom můžeme využívat opakovaně i mnoho let po sobě. Pokud v něm například pěstujeme byliny a již je vyhodíme, substrát pouze oklepeme a můžeme do něj znova vysazovat. Vrátí se nám tak jeho vyšší pořizovací cena. A právě krátkodobé využívání substrátu se jeví jako velice zajímavé. Využijeme jej pro sezónní pěstování vánočních květin, bylinek, azalky a podobně. A když například máme jarní petrklíče a nebo hyacinty zasazené v půdě a jsou již zvadlé, rychle ožijí právě přesazením do Seramisu.

Dokonce je vhodné vytvořit si pro venkovní pěstování na balkónech a terasách směs ze Seramisu a zeolitového substrátu (např. Keramzitu). Zákazník tak ušetří (za Seramis® zaplatíte 15 až 25 korun za litr, proto je vhodný pro aplikace menšího rozsahu, jinak se prodraží), ale zároveň nedochází ke zhoršení materiálu, dokonce naopak. Zeolit absorbuje živiny, čili když přihnojíme, zeolit živiny naváže a poté je postupně uvolňuje. A zeolitový substrát je navíc těžší a truhlíky jsou proto více zatížené a lépe odolávají větru. Seramis® zase pomůže ideálně hospodařit s vláhou.

Co je vlhkoznak?

Vlhkoznak čili vlhkostní čidlo umístíme do zemního balu rostliny. Změna barvy v průhledném okénku v horní části pak ukazuje vlhkost. Červená barva signalizuje vhodný čas pro zálivku, modrá je známkou dostatečně vlhkého balu.

Co je zasolení?

Zasolení je vlastně zvýšená koncentrace půdního roztoku. Může být způsobena přehnojením, špatnou zálivkovou vodou a nebo použitím již zasoleného substrátu. Zasolení zjišťujeme jednoduše měřením vodivosti. A hodnoty by měly být do 2 mS.
Matouš Hydroponie, s.r.o. Poslat poptávku