Jak funguje kořenová čistička odpadních vod a na kolik nás přijde Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Pokud plánujete stavbu nového domu, určitě budete řešit také problém s odpady, tedy s odpadní vodou. A stejný problém řeší i chataři a chalupáři. Řešením je připojení k veřejné kanalizaci, jímka, žumpa či septik, domovní čistírna odpadních vod, ale také kořenová čistička. Oč jde a jak vlastně funguje?

Kořenové čističky (čistírny) lze vybudovat menší, určené pro jeden rodinný dům, tedy pro jednu domácnost, ale také pro celou obec či průmyslový a nebo třeba zemědělský podnik. Uplatnění najdou především v lokalitách, kde není vyřešena centrální kanalizace. A právě tento problém se dosud týká mnoha obcí a lokalit na našem území.

Jak kořenové čističky odpadních vod fungují

Kořenová čistírna odpadních vod je vlastně jakýmsi mělkým jezírkem a nebo mokřadem, kde se starají o čištění odpadních vod bakterie. Tyto čistírny jsou nezávislé na jakýchkoli zdrojích energií, činí nás samostatnými a šetří nám peněženku. V krajině navíc nepůsobí rušivě a na větších pozemcích se stanou jejich přirozenou součástí. Určitě se přitom nemusíme bát, že by taková čistička zapáchala a přemnožovali se zde komáři. Jde o rozšířený mýtus, kterého se snadno zbavíte tak, že již realizovanou kořenovou čističku navštívíte. Odpadní vody jsou zde totiž shromažďovány cca 10 cm pod vrstvou písku. Pokud je kořenová čistírna vybudována správně, nezapáchá. Pokud se skloníte nad kořenové pole, měli byste ucítit přirozenou vůni rybniční vody a od jara do podzimu také vůni rostlin, které zde rostou.

Provoz kořenových čistíren je automatický, bezhlučný, nevyžaduje žádnou speciální údržbu a není ani třeba jakkoli čistírnu ochránit například před mrazy. Jediné, co musíme udělat, je prořezání rákosí cca jedenkrát za rok. Ideální jsou přitom tyto čističky i pro rekreační objekty s nepravidelným provozem, což je u biologických domovních čistíren problém. Nevhodnost strojních čistíren pro nárazový provoz potvrzuje také vydávaný Metodický pokyn MŽP k nařízení vlády č. 416/2010 o vypouštění vod do vod podzemních.

Kořenové čističky (lidově kořenovky) přitom fungují stejně dobře v létě i v zimě. Většinu čištění zde zajišťují bakterie držící se na povrchu náplně kořenového filtru. A ty pracují i v zimě. Účinnost čištění je v létě i v zimě téměř vyrovnaná, „kořenovka“ funguje dokonce i za extrémních mrazů, jelikož rozkladné procesy uvolňují teplo. Samozřejmě je však za takových podmínek čistění pomalejší. Navíc je proto velikost kořenových polí dimenzována tak, aby kořenová čistírna dosahovala požadovaného účinku čištění po celý rok, tedy i v zimě.

Určitě však není součástí kořenové čistírny jezírko s volnou hladinou. To však můžeme zařadit za kořenovou čističku a její dočišťovací kaskádu. Porostou v něm pak hojně rostliny a život v jezírku bude opravdu bohatý. Ovšem koupací jezírko zde není vhodné, to se doporučuje napájet raději vodou dešťovou a nebo ze studny či vodovodního řádu.

Na kolik nás kořenová čistička vyjde

Nevýhodou kořenové čistírny je poměrně vysoká částka za realizaci. Pro běžný rodinný dům jde o sumu okolo cca 200 tisíc korun. Navíc vyžadují poměrně velký prostor, cca 5 m2 na osobu. Čím ale více, tím lépe. Čtyřčlenná domácnost by proto neměla mít tuto čistírnu na menší ploše jak 20 m2. A to je na menších pozemcích prostě problém. Dlužno ale dodat, že samozřejmě lze na realizaci kořenové čistírny i ušetřit a to především na svépomocné práci. Ale nadřete se pořádně. Nedoporučujeme.

Jak je voda v kořenové čistírně čištěna

Čištění vody v kořenových čističkách je geniálně jednoduché, přitom ale komplexní a propracované. V první fázi je totiž voda předčištěna ve štěrkovém poli. Zde se zbaví nečistot a směřuje do jímací nádrže neboli jezírka. Nejde však o jezírko jako takové. Tato plocha je vyplněna pískem a osázena rostlinami. Nejčastěji rákosem a chrasticí rákosovitou. „Jezírko je „mělké“, jeho sklon činí cca 1% a voda je zde čištěna bakteriemi žijícími na kořenech rostlin. Po tomto pročištění je voda opět začleněna do koloběhu vody na pozemku a v lokalitě. Záleží na tom, co chceme s vyčištěnou vodou dál dělat. Využít ji můžeme například k zalévání zahrady, což je velice důležité obzvláště u budov s menšími plochami střech. Z výše uvedených informací je patrné, jak důležité jsou příbřežní zóny rybníků a jezer, mokřiny a mokřady v přírodě. Kromě funkce udržení vody mají též významnou funkci čistící. A my vlastně kořenovou čistírnou kopírujeme procesy, které se dějí přirozeně v přírodě.

Realizace kořenové čistírny odpadních vod

Pro realizaci kořenové čistírny odpadních vod potřebujeme v ideálním případě rovinatý pozemek, případně pozemek s mírným sklonem. Nesmí však být vyloženě bažinatý a také nesmí být stíněný. Rozkladné procesy vyžadují plné slunce. Realizace kořenové čističky začíná nákresem a vytyčením plochy na pozemku. Přestože je realizace kořenové čističky poměrně drahá, je do budoucna téměř bezúdržbová (kromě potřeby seřezat každoročně rákos a vybrat kal ze septiku) a zdarma. Navíc nám může pomoci dotace státu, jelikož stát tato řešení podporuje. Kořenové čistírny nezatěžují životní prostředí, zadržují v lokalitě vodu a zlepšují i ovzduší. Na dotaci však mohou dosáhnout bohužel pouze obce, nikoli dílčí vlastníci nemovitostí. Zatím a s výhradou. Na domovní kořenové čistírny totiž můžeme získat dotaci v Národních parcích a nebo lze využít v rámci obce možnost hromadného získání dotace na základě výzvy SFŽP.

Velikost samotného kořenového pole je 5m2 na obyvatele, musíme též počítat s prostorem cca 1 metr pro okraje kořenového pole, přibližně 5 m2 pro septik a cca 3 m2 pro regulační šachtu a zásak. Právě v septiku zůstávají mechanické nečistoty a odpady (výkaly, toaletní papír apod.). Tento septik musí být čtyřkomorový, kde se pevné látky usazují a rozkládají. Takto předčištěná voda je dále přepadem odváděna do štěrkového a z něj do kořenového pole. Kal ze septiku musíme jednou za rok odstranit, ovšem vhodným místem je například i kompost. Takže to není problém, nemusíme platit za vybrání kalu a dopravu, vystačíme si s vhodným mechanickým nástrojem.

Co se děje s vyčištěnou vodou dál?

Voda z kořenové čističky se většinou zasakuje pomocí takzvaného zasakovacího objektu – trativodu. Čili zůstává v krajině. Pokud to však potřebujeme, je možné tuto vodu využívat k zálivce zahrady, mytí auta a nebo ji svádíme do rybníčku či jezírka. V každém případě není třeba v dosahu pozemku žádný vodní tok. A pokud není zasakování vody možné třeba kvůli nepropustnému podloží, je navržen takzvaný bezodtokový systém, kdy vodu zpětně využíváme v domácnosti, k zálivce zahrady a necháváme ji na pozemku odpařovat, což je pro životní prostředí také důležité.

Úřady a povolení

Neexistují žádné důvody, proč by úřady neměly kořenovou čističku povolit. Pokud by vám přesto příslušný úřad (resp. úředník) tvrdil, že kořenovou čistírnu nelze na vašem pozemku povolit, obraťte se na odborníky, kteří tyto čistírny realizují. Konkrétní úředník bude poučen, nejčastěji totiž jde ze strany některých neznalých úředníků o strach z něčeho neznámého. Prostě nechtějí udělat chybu. Problém však nastává v případě, že je v dané lokalitě veřejná kanalizace. Ze zákona jste totiž povinni se k ní připojit. Můžete však kořenovou čistírnu vybudovat kvůli zalévání zahrady. Přepadem však potom musí být přečištěná voda odváděna právě do veřejné kanalizace. Za kterou samozřejmě platíme.