Jak opravdu zvýšit hodnotu nemovitosti Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Sebelépe vypiplaný inzerát na prodávanou nemovitost a vyklizený a naaranžovaný interiér nezaberou při prodeji tak, jako její rekonstrukce. Rekonstrukce interiéru zvýší cenu bytu až o 20% a jeho prodej bude rychlejší. Další roli hraje výměna oken, zateplení obálky budovy, nová fasáda a funkční, rekonstruovaná a případně i zateplená střecha. Samozřejmě též odstranění zdroje vlhkosti a problémů s vlhkostí.

Rekonstruovaný dům (bytový i rodinný) jasně říká už na dálku, že jde o kvalitní nemovitost, o kterou bylo pečováno. Pokud je vše teprve určeno k rekonstrukci, lze jen těžko předem říci, kolik bude přestavba stát a zda se koupě za požadovanou cenu vyplatí. V případě starého bytového domu je zde navíc ještě jedno zásadní riziko – tyto domy již překročily hranici své životnosti, některým dokonce hrozí zbourání. S rozpadajícím se domem navíc souvisí i problémy s vlhkostí a plísněmi, hlukem, ale i požárem, otravami, výbuchem plynu a jinými haváriemi. Některé nemovitosti jsou vzhledem ke svému špatnému technickému stavu prakticky neprodejné.

Odborníci na reality skutečně uvádějí, že stavebně-technický stav domu, jeho energetická náročnost a stavebně-technický stav samotného bytu mají vliv na tržní hodnotu i prodejní cenu nemovitosti z 20%. A nejde zdaleka jen o vzhled, ale též o stav vnitřních rozvodů a instalací, izolaci sklepa a střechy. Zákon o oceňování majetku dokonce výslovně hovoří i o zateplení domu a zohledňuje je.

Samozřejmě záleží při prodeji nemovitosti také na lokalitě, obslužnosti, výhledech do okolí, ovšem pokud srovnáme ceny bytů ve dvou domech stojících vedle sebe, kdy je jeden rekonstruovaný a druhý nikoli, nejdeme rozdíly ve výši až 20%.
Prohlídka rekonstruovaného bytu a domu také naznačuje takzvaně „dobrou adresu.“ Kupujícímu říká, že se bude stěhovat do domu s fungujícím družstvem či společenstvím vlastníků. Zateplení fasády (resp. nová fasáda včetně zateplení) a výměna oken v bytovém domě stojí v průměru 120.000 korun na každou bytovou jednotku, ovšem právě tento zásah zhodnotí nový byt o dvojnásobek investice. Sanace staršího domu přitom prodlouží jeho životnost o další desítky let.

A zdaleka nejde jen o zateplení. Sanace budovy zahrnuje především i odstranění vysoké vlhkosti, plísní, hluku a rizik požáru či otravy oxidem uhelnatým. Rizika se ukrývají i ve starých rozvodech elektřiny, plynu, vody, topení a ve starých odpadech. Izolace a zateplení jsou stavebně technickým problémem, rozvody záležitostí technického zařízení budov. Pokud ale chceme byt či dům prodat rychle a máme i spočítáno (stačí i pouhý odhad), že vzhledem k neutěšenému stavu budovy se před prodejem nevyplatí ani rekonstrukce interiéru a rozvodů, necháme vše, jak je a půjdeme dolů s cenou. Vše si nakonec najde svého kupce. Samozřejmě s výjimkou evidentně staticky a jinak ohrožených budov, budov se sousedy, kteří učiní byt vyloženě neprodejným a podobně.
A nakonec je další výraznou položkou rekonstrukce úspora nákladů na provoz domu. Co se týká zateplení, můžeme hovořit až o šedesáti procentní úspoře energií potřebných k vytápění (především), ale i klimatizaci a větrání. A to jsou další peníze, které kupující uspoří. Ročně pak může jít v konkrétních případech až o desetitisíce korun, což usnadní splácení hypotéky.

Nejde jen o vás. Usnadněte kupujícím život v novém bytě a domě. Uspořte jim a zajistěte jejich bezpečné bydlení – vše se vám vrátí v jejich spokojenosti a vyšší prodejní ceně nemovitosti. A určitě k úsporám nepatří kosmetické úpravy typu například: nová laciná podlahová krytina a nové kliky do dveří. Vždyť i při prodeji parcely je zásadní rozdíl mezi zasíťovanou parcelou v lokalitě vybavené komunikacemi a mezi pozemkem, na kterém pouze lze stavět podle územního plánu.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.ČESKÉREALITY.cz, www.shutterstock.com