Sdílet
 

Jak pomůže stavbyvedoucí?

A k čemu nám je stavební deník?

Datum vydání: 16.07.2008 | autor:
Řeklo by se, že postavit dům je docela hračka a dokázat to může úplně každý, ovšem každé řemeslo má své mistry. Při realizaci budov je takovým ´mistrem´ STAVBYVEDOUCÍ. Má nejvíc starostí s kompletním provedením díla a tedy zodpovídá za to, aby se nám ve vysněném domě dobře bydlelo.
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
Dokončení díla však předchází řada povinností, za které tento člověk zodpovídá a které kontroluje. Funkci stavbyvedoucího vykonává absolvent střední nebo vysoké školy stavebního zaměření a ta pak spočívá v zodpovědnosti za veškeré činnosti spjaté s realizací stavby. Jeho působnost začíná zaměřením stavby odborným geodetem a následně zajištěním bodů takzvanými lavičkami. Poté musí stavbyvedoucí zajistit oplocení staveniště (velké stavby mají i vrátnice), jelikož za staveniště a provoz na něm nese zodpovědnost. Řeší se tak i ochrana majitele před případnou nechtěnou ztrátou materiálu.

Je-li stavební materiál složen mimo oplocené staveniště, zodpovídá stavbyvedoucí za to, aby  tento materiál naopak nikoho neohrožoval. Pokud je pak materiál složen mimo oplocené staveniště, ušetříme tím samozřejmě i místo na samotném staveništi. Stavbyvedoucí musí také dát pozor i na ochranu materiálu před vlivy počasí.
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
Stavbyvedoucí koordinuje celý průběh stavby v souladu se stavebním nebo jiným rozhodnutím stavebního úřadu a vytváří rámcový postup práce. Pod tím si můžeme představit to, že kontroluje dodržení smluv tak, aby se dodavatelé vzájemně nezdržovali, což je na druhou stranu ošetřeno různými sankcemi za nesplnění daných služeb včas. Zároveň zajištuje plynulost prací tak, aby na sebe bez prostojů navzájem navazovaly (diagramy návaznosti prací).

Důležitou úlohou stavbyvedoucího vyplývající ze zvláštních předpisů je, že dohlíží nad bezpečností práce, obsazením pracovníky s příslušnou kvalifikací a řeší technickou stránku věci, například lešení staví pouze vyškolený lešenář, stejně tak výtahy či zvedací plošiny a tak dále. Mimo to také zajišťuje dodržování povinností směřujících k ochraně životního prostředí.
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
Snahou stavbyvedoucího je, aby nedocházelo k pracovním úrazům. Pro jejich minimalizaci pak slouží různá školení, ochranné pomůcky a seznámení všech pracovníků s pracovištěm. Každý z nich dělá pouze to, co je mu určeno a k čemu je kvalifikován. S organizací a dohledem nad určitými činnostmi mu mohou pomáhat směnoví mistři, veškerou zodpovědnost však nese sám. Počet podmistrů stavbyvedoucího potom závisí na velikosti stavby a samozřejmě také na dostupných financích.

Stavbyvedoucí musí respektovat ověřenou projektovou dokumentaci a určitá omezení vyplývající například z konkrétních klimatických podmínek, od kterých se odvíjí třeba tuhnutí betonu. Dále zajišťuje odstranění závad, ke kterým může v průběhu výstavby dojít a tyto závady pak neprodleně ohlašuje stavebnímu úřadu.
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
FOTO: Ing. petr Černý - projekční kancelář
V neposlední řadě vede stavbyvedoucí stavební deník a to u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebního úřadu. U některých ohlašovaných staveb přitom stačí místo deníku vést pouze jednoduchý záznam o stavbě. V obou případech se záznamy vedou ode dne zahájení prací na staveništi a končí dnem, kdy se odstraní nedodělky či vady zjištěné při kolaudaci. O vedení deníku či záznamu se přitom stará zhotovitel a u staveb prováděných svépomocí stavebník. Záznamy do deníku jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, pověřená osoba vykonávající stavební dozor a další osoby, které uvádí stavební zákon č.183/2006 Sb. Stavebník a investor uvedené zápisy v deníku sledují a mohou k nim zapsat svá stanoviska.

Obsahové náležitosti uvádějí prováděcí právní předpisy. Do deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby (časový postup prací, odchylky od dokumentace ověřené stavebním úřadem a další nezbytné údaje) a tyto denní záznamy provádí odpovědná osoba zhotovitele. Deník také slouží k záznamům orgánů státního stavebního dozoru a osoby určené k odbornému vedení realizace.
Jedná-li se o technicky jednoduchou stavbu, je po dohodě se stavebním úřadem možné koncentrovat jeden zápis do jednoho týdne. Deník se vyhotovuje ve třech kopiích, jedna pro stavebníka, jedna pro investora a pro samotnou stavbu se ponechá originál, který se uchovává po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Pokud byste si však i přes tento zjednodušený návod nevěděli rady, jistě vám rádi pomohou na příslušných stavebních úřadech.

Zdroj: Stavební zákon, přednášky stavebnictví na JČU
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ-  Ing.ČERNÝ PETR

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR

Milevsko, Milevsko, Sažinova 763, 39901
Tel: 382 553 070
Web: http://www.ceskestavby.cz/cerny/
E-mail: cerny_projekce@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR

Milevsko, Milevsko, Sažinova 763, 39901
Tel: 382 553 070
Mobil: 728 202 036
Web: http://www.ceskestavby.cz/cerny/
E-mail: cerny_projekce@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak pomůže stavbyvedoucí?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak pomůže stavbyvedoucí?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE