Jak prodloužit životnost střechy Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

I v případě straších střech můžeme dosáhnout prodloužení jejich plné funkčnosti. Pokud je v pořádku krov, měli bychom se zaměřit na střešní krytinu (pokud je třeba, vyměníme vadné a poškozené prvky, podmázneme hřebenáče a podobně) a klempířeské prvky (oplechování střechy a prostupů, izolace střešních oken, okapy). Jaké opravy a úpravy mohou v případě včasného a odborného provedení prodloužit životnost střechy?

Renovace, čištění a nátěr plechové střechy

Renovace se provádí vyčištěním a odmaštěním povrchu plechové krytiny, poté je třeba provést lokální opravy a renovace se ukončuje nátěrem střechy k tomu určenými barvami. Tento postup nás nečeká v až tolik radikální formě, pokud plechovou střechu z pozinku natíráme pravidelně.

Povrch krytiny zbavujeme nečistot, prachu, mastnoty, sazí a případně i starých a nepřilnavých nátěrů. Čištění se provádí manuálně (ocelový kartáč, špachtle, brusný papír), nebo pomocí elektronářadí a speciálního kartáče a nakonec si můžeme pomoci vysokým tlakem vody.

Kromě samotné plechové krytiny se věnujeme i dalším klempířským prvkům včetně okapů. Výběr barev přizpůsobíme tak, aby ladily, přičemž ideální je stejný odstín pro střechu i ostatní klempířské prvky.
Pokud jde o první nátěr, aplikuje se nejprve základová barva, ovšem plechová střecha z pozinku musí být nejdříve alespoň půl roku (nejlépe alespoň rok) vystavena vnějším vlivům, aby se povrch trochu vyleptal a vznikly mikropóry, ve kterých se barva uchytí (lze toho dosáhnout i chemicky, ale je to zbytečně drahé). Teprve po zaschnutí základního nátěru se aplikuje finální odstín. Nejlepší je provádět nátěr technologií airless spraying - barva pronikne díky sprejování všude, kam má a její rozložení je rovnoměrné. většinou je třeba provádět nástřik barvy 2 x v tenčích vrstvách. Nátěry střech se provádějí zhruba od dubna do října, kdy venkovní teploty zpravidla neklesají pod +5 oC.
Pokud si chcete ušetřit starosti a výdaje spojené s povrchovými úpravami pozinku, je vhodnější zvolit střechu z bezúdržbového titanzinku či mědi. Ovšem pozor, voda z měděných střech a okapů se nesmí používat k zalévání zahrady (obsahuje jedovaté oxidy mědi). Dalším vhodným řešením je systémová krytina z lisovaného plechu opatřeného ve výrobě vrstvičkami polyuretanu (např. Lindab).

Péče o dřevěnou konstrukci střechy

Nosný systém střechy (krov) je nejčastěji vyroben ze dřeva, jehož životnost je omezená (obvykle cca do 100 let) a nejvíce ji ovlivňuje vlhkost (voda). Pokud je některý prvek krovu vystaven dlouhodobé vlhkosti, spustí se rozkladné procesy dřeva a svou polívčičku si přihřejí i dřevokazné organismy, jelikož mají vodu rády. Obzvláště houby napadají dřevo agresivně.

Bránit se můžeme odvětráváním střechy, kdy je vlhkost odváděna spolu se vzduchem a nátěrem chemickým prostředkem určeným proti dřevokazným organismům. Po jeho aplikaci je možné dřevo též namořit (mořidlem či fermeží). Určitě nesmíme použít laky, které dřevo zcela uzavřou včetně vlhkosti a rozklad by byl ještě rychlejší. Dřevo napouštíme v době, kdy je největší teplo a sucho, aby obsahovalo minimum vody. Vlhkost dřeva je kolísavá a silně závisí na počasí.

Musíme též pravidelně kontrolovat, zda střechou někde nezatéká. 

Oprava klempířských prvků

Oplechování střechy a prostupů střechou představuje nejrizikovější místa, kudy může srážková voda pronikat až na střešní konstrukci (krov). Proto mnohdy stačí opravit klempířské prvky střechy a prodloužení její životnosti je zaručeno. S oplechováním souvisí i kvalitní hydroizolace napojení klempířského prvku na prostupující elementy – například na komín.

Velkým problémem mohou být i stará střešní okna – osazení jimi. V jejich případě poznáme snadno, zda se z interiéru dělají kolem nich vlhké fleky a zasáhnout bychom měli jediným možným způsobem –nekompromisní výměnou. Nová střešní okna představují ucelený systém včetně izolací, který zabrání pronikání vlhkosti do střešní konstrukce.

Okapy sice ve většině případů neohrožují vyloženě střešní konstrukci, ovšem pokud nejsou správně instalovány a tudíž ani nefungují, jak by měly, snižují životnost jiných konstrukcí (například fasády). Okapové žlaby musí být mírně nakloněny směrem od střechy (domu), aby v případě přetečení nestékala voda přímo na fasádu a případně též na dřevěnou pozednici. Sklon žlabů by měl být cca 5o, aby voda stékala do kotlíku a svodů. Starý, děravý, nefunkční a poškozený okap je vlastně horší než žádný. Nezapomeňte též na pravidelné čištění okapů - obzvláště listí je dovede ucpat dokonale. A pokud chcete, aby okapy fungovaly bezvadně i v zimě, nechte si namontovat jejich elektrické vyhřívání.

Dejte pozor na staré hřebenáče a krajové tašky

Poškozené hřebenáče bývají u starších střech kromě poškozených běžných tašek nejčastějším místem pronikání vody pod střechu. Určitě se vyplatí hřebenáče staré střechy znova podmáznout maltou a tím upevnit a zamezit pronikání vody. To samé se týká i tašek krajových.

Výměna nebo celková rekonstrukce střechy?

U starších střech mohou být části krovu poškozené červotočem, houbami (obzvláště nebezpečná je dřevomorka) a jinými škůdci. Zdrojem poškození mohou být i kazy ve dřevě. Mnohdy však stačí jen lokální výměna prvků a vyztužení krovu, čímž ušetříme značné prostředky. Ovšem do krovu by měl zasahovat jen profesionál (zkušený tesař) a měl by jeho stav posoudit statik. Co bývá v nejhorším stavu zcela pravidelně, to jsou latě. Latě je třeba při rekonstrukci střechy vyměnit! 
Před rekonstrukcí střechy provede odborník její prohlídku a poté vypracuje kalkulaci. Doporučuje se nechat provést kalkulaci od více firem, ale to je na zvážení každého majitele domu. Odborník též doporučí kompletní výměnu krovu, pokud by jeho oprava byla časově a finančně příliš náročná a příliš vysokou životnost by nezaručovala.
Zdroj: www.studiostrechy.cz
Zdroj použitých fotografií: www.studiostrechy.cz, www.shutterstock.com