Jak se bude v roce 2020 měřit a rozúčtovávat teplo

Již od října 2020 bude nutné dle nové evropské směrnice z loňského prosince umožnit odečítat údaje z měřičů a indikátorů vytápění na dálku. Díky tomu by měli obyvatelé bytů v bytových domech dostávat informace o spotřebě tepla a teplé vody častěji.

V ČR se v příštím roce budou měnit předpisy pro měření a rozúčtování tepla v návaznosti na novou evropskou směrnici z loňského prosince. Samozřejmostí bude již od října 2020 rozúčtování na dálku. Evropská směrnice o zvyšování efektivity využití tepla říká kromě jiného, že v bytových domech a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění je nutné nainstalovat individuální měřiče spotřeby. Díky tomu bude možné měřit spotřebu tepla (ale i chlazení nebo teplé užitkové vody) u každé ucelené části budovy. Povinnost samozřejmě platí v případech, že je to technicky proveditelné a nákladově efektivní z hlediska přiměřenosti ve vztahu k potenciálním úsporám energie.

Pokud by tedy bylo v konkrétních případech použití individuálních měřičů technicky neproveditelné nebo by jejich užití bylo až příliš nákladné (nákladově neefektivní), měly by se pro měření spotřeby tepla použít individuální indikátory umístěné na každém radiátoru. Podle nich by se pak měly náklady na vytápění rozdělovat.

Ovšem veškeré měřiče a indikátory určené k rozdělování nákladů na vytápění, které budou instalovány po 25. říjnu 2020, by již měly být podle nové směrnice dálkově odečitatelné. Přičemž měřiče a indikátory, které již byly dříve instalovány, nejsou však dálkově odečitatelné, musí být vybavené možností dálkového odečítání nebo nahrazené novými dálkově odečitatelnými přístroji do začátku roku 2027. Pouze v případě, že by konkrétní členský stát EU prokázal, že jde o nákladově neefektivní řešení, by bylo možné tuto povinnost zrušit.

Realitou přitom je, že již i u nás stále přibývá domů, kde již byly instalovány měřiče tepla nebo indikátory vytápění a bytové vodoměry vybavené dálkovým rádiovým odečtem. Ovšem tyto měřiče nejsou dosud zakotvené v českých předpisech jako povinnost.

Zajímavá je také další část nové směrnice EU, kde je uveden požadavek informování spotřebitelů o jejich individuální spotřebě častěji než jen jednou ročně při vyúčtování záloh. Základní požadavek hovoří o informování alespoň dvakrát ročně, ovšem v případě konečných spotřebitelů čtyřikrát ročně. To však již nebude v budoucnu problém právě díky zavedení modernějších způsobů odečtů. V dalších letech se pak předpokládá informování každý měsíc.

Díky časté informovanosti by nemělo docházet k nedostatečné výši záloh a vysokým doplatkům, uživatelé zároveň uvidí rychleji, jaký efekt měla konkrétní případná úsporná opatření.

Zdroj: novinky.cz, shutterstock.com