Jak se zbavit myší a potkanů v domě Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Myš domácí a potkan jsou nejčastějšími hlodavci, kteří se pokoušejí dostat do našich příbytků. Nejlogičtějším způsobem obrany proti hlodavcům je prevence, čili zamezení v proniknutí do domu. Ale zamezit jim v tom často v podstatě ani nemůžeme – například podkrovní tepelná izolace je místem, kam se dostanou snadno a odkud je jen tak nevyženeme. Mnohé objekty jsou pak v takovém technickém, ale i provozním (nutnost stále otevřených dveří a podobně) stavu, že jde z pohledu hlodavců vlastně o „řešeto,“ kterým proniknou dovnitř, kdykoli se jim zlíbí. 

Myší cestičky

Nejobvyklejší cesty hlodavců, kteří se u nás zabydleli, či by chtěli zabydlet, jsou klíčem k boji s nimi. Měli bychom je vysledovat. Hlodavci jsou schopni prokousat se i do extrudovaného polystyrénu. Pro myši jsou typické „škrábavé“ zvuky, které když uslyšíme, máme jasno, pro zjištění jejich přítomnosti nejsou nutné jen optické stopy. Ještě než však musíme přistoupit k represím, je třeba provádět preventivní opatření. Čili kontrolujeme veškeré skuliny, které dům nabízí a opravíme je do nejmenšího detailu (myši domácí stačí k protažení do domu i jen 1 cm široká škvíra). Vypomoci si můžeme přísadou z najemno roztlučeného skla do betonu. Běžná vápenná omítka není pro myši dlouhodobě žádnou překážkou, vůbec už ne štuk.

A pokud bydlíte poblíž skládky, pole či sadu, je riziko pronikání myší do domu vysoké. Pak jsou nutné pravidelné preventivní sanace míst, odkud k nám hlodavci budou migrovat. Pro fyzickou osobu je to však neřešitelný problém. O sanaci by se měl postarat majitel či správce prostoru, v praxi je to ale mnohdy doslova nemožné. Jak sanovat přilehlé pole? Nelze. Jak účinně sanovat skládku komunálního odpadu? Velmi problematické. V praxi se tedy zaměřujeme pouze na ochranu svého pozemku a domu.

Zásadním kritériem je naše vlastní sebekázeň. Jakmile dáme hlodavcům šanci snadno se dostat k potravě, máme problém. Především zbytky potravin musí být odstraněny tak, aby se k nim myši nemohly dostat. A krmení pro domácí zvířata by mělo být vhodně uskladněno, aby cesta k němu byla pro hlodavce nevítanou překážkou.

Sklapovací (natahovací) pasti

Každý určitě zná tradiční sklapovací pasti, do kterých se myši chytají. Nejde však o příliš účinnou zbraň. Statisticky je uváděna účinnost cca 10%. Pokud se už pro pastičky rozhodnete, je dobré je umisťovat poblíž vstupních otvorů, kterými často chodíme. Kudy se hlodavec pohybuje poznáme podle zbytků trusu, steliva či potravy. Myš si ale můžeme také vyzkoušet. Prostě na konkrétní místo narafičíme potravu zatím bez pastičky a pozorujeme, zda s ní bylo pohnuto, zda je okousaná, či dokonce zmizela. Pokud na potravu myš zareaguje, dáme ji na stejné místo několikrát a poté až použijeme pastičku. Naučí se tak na konkrétní místo chodit a nebude už pak před pastičkou tolik ostražitá.

Kočky a psi

Zaručeně platí na myši kočka domácí, ale i některá plemena psů. Pozor však, domácí hýčkaný a dobře krmený mazlíček, zavřený v bytě, se s velkou pravděpodobností nebude chovat jako predátor, spíše bude mít tendenci si s myší pouze hrát. A pozor, pokud máme doma kočku či psa, je nebezpečné použít proti hlodacům jedy. Nakonec je to nebezpečné i pro nás, především pro naše děti.

Elektrické pasti

Elektrická past zabíjí smrtelnou dávkou elektřiny. Stačí, když hlodavec uzavře obvod mezi dvěma elektrodami. Ty jsou umístěné u vchodu či mezi návnadou a vstupem. Elektrody se umisťují do izolovaného boxu, čímž je zabráněno náhodnému poranění člověka a domácích zvířat.

Klecové pasti

Jde vlastně o klece, které hlodavce uloví, ale nezraní. Některé pak dovolí hlodavce pohodlně vypustit zpět do přírody, ovšem v dostatečné vzdálenosti od našeho obydlí. Klecové pasti vlastně dovolí myši vlézt dovnitř, ven to už ovšem nejde. Pozor však, myš je nutné vypustit co nejdříve po ulovení, zabít by ji mohla dehydratace či stres. A při vypouštění pozor na vynikající orientační smysl myší. Vypustit ji na kraji nedalekého lesíku by bylo zbytečné.

Otrávené návnady

Používání otrávených návnad se již dnes nedoporučuje. Uváděnými důvody jsou krutost, nebezpečí otravy někoho jiného (nejčastěji psa, ale i jiných živočichů, kteří na našem pozemku žijí a nijak nám neškodí) a dokonce i trestnost (masivní užití jedu smí provádět jedině specializovaný deratizér). S jednou myší, která nám pronikla do domu, si lze poradit i bez jedů a pokud zaznamenáme masivní invazi hlodavců, stejně nám nezbude nic jiného, než požádat o pomoc deratizéra, který použije vhodný, šetrný přípravek a správně, na vhodné místo.

Deratizéři uvádějí, že je důležité použít přípravek, který nepůsobí krátce po pozření, ale dlouhodobě a bez bolestivých účinků, křečí a podobně. Čili je šetrný, hlodavec se netrápí, ale zemře. Jako vhodné a účinné přípravky uvádějí takzvané rodenticidy, které způsobují první příznaky otravy až zpožděně, po několika dnech od pozření návnady. Ostatní hlodavci si díky absenci bolestí a křečí ani nevšimnou toho, že by otrávený jedinec mohl něco špatného pozřít. Opačně je tomu u jedů, které působí bezprostředně, hlodavci si spojí smrt jedince s pozřením konkrétní potravy a vyhnou se jí. Jed tak nebude účinný. Mezi účinné přípravky je řazen Hubex, který obsahuje účinnou látku difethialon, nebo italský přípravek Norat G, případně tuzemský Broditop.

Co je myšoplaš?

Jde o druh přístroje, který vydává ultrazvukové pískání. Cena zařízení se liší podle toho, zda je určeno do interiéru, exteriéru, či zda odolává klimatickým vlivům a nakonec i podle dosahu. Pozor však na levné a necertifikované přístroje, mnohé ani nejsou povolené hlavním hygienikem. Za spolehlivý přístroj je označován například Format1, ale jsou na trhu i další. Myšoplaš pořídíte v řádech set korun až jednoho tisíce korun. Účelem myšoplaše je myši z našeho pozemku a domu vypudit a odradit jiné, aby se k nám stěhovaly.

Co s chycenou myší

Chycené myši či potkana se nesmíme dotýkat holou rukou, v srsti může být (a s největší pravděpodobností i je) mnoho cizopasných organismů, navíc je zde riziko šíření nemocí. Nejvhodnější je mrtvou myš opatrně zabalit i s pastičkou například do starého hadru (na ruce rukavici) a zahodit třeba do popelnice. Pokud v pasti uvízne živá myš, nesmíme ji podle zákona topit, musíme ji zabít rychle.

Velmi nebezpeční jsou ještě živí potkani, pokud je zaženete do kouta, potkan s nějvětší pravděpodobností zaútočí a kousne. Nám pak hrozí celá řada nebezpečných nemocí, infekčních, ale někdy dokonce i smrtelných. Weilova žloutenka, tuberkulóza, tyfus, skvrnivka, tularemie, salmonela a jiné. Nebezpečí onemocnění hrozí například i psům a dalším domácím zvířatům. 

Myši chycené do klecové pasti lze pohodlně vypustit zpět do přírody, ale pozor, co nejdále od vašeho pozemku.

Jaké pasti jsou zakázané?

Zakázané jsou takové pasti, kde by myš či potkan umíraly utonutím, pérové pasti (známá železa) a pasti s lepem. Není dovoleno usmrcovat myši způsobem, kdy hodiny trpí v bolestech a křečích.

Hlodavci a legislativa

Podnikatelé a právnické osoby, například i bytová družstva vlastníků, mají povinnost provádění pravidelné deratizace! A za zanedbání a podcenění této prevence jsou nemalé sankce, pokuta může být ve výši až 2 milionů korun a dojde-li dokonce prokazatelně k poškození zdraví osob či jiným zásadním prokazatelným škodám, může být až 3 milióny korun.

Pro vlastníky rodinných domů, bytů a pozemků jsou podmínky samozřejmě mnohem mírnější. Problém však může nastat, pokud se hlodavci rozšiřují právě z vašeho pozemku k sousedovi. Ten si může oprávněně stěžovat na hygienické stanici nebo místně příslušném odboru životního prostředí. V extrémním případě pak může právě potkan někoho napadnout a zranit. V takových případech má příslušný úřad povinnost po nahlášení situaci na místě prošetřit a jestliže prokáže právě vaše zavinění, hrozí vám pokuta až 10 tisíc korun, která bude určena v „přestupkovém řízení.“

Problém jménem potkan

Potkan je šedohnědý až hnědý hlodavec, vážící cca 500 g, v extrému pak až 900 g a délky 25 cm, větší bývají samci. U nás žijící potkani pochází z Asie a zcela zde vyhubili původní krysy. Potkani se knám dostali díky námořní dopravě. Potkani žijí v blízkosti lidských obydlí, nejčastěji ve městech, jsou to všežravci, kteří se uživí takřka všude a na čemkoli. Nebezpeční jsou přenášenými chorobami společně se svou agresivitou, pokud je "zaženeme do úzkých." Nezapomeňte, že zdrojem velkých epidemií byli kromě krys a mnohde dosud ještě jsou právě potkani. U nás mohou přenášet dokonce i vzteklinu. Pasti určené potkanům jsou samozřejmě větší než ty pro myši domácí.
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com