Jak si založit jezírko Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Voda má v zahradě určitě své místo a vybudováním jezírka vždy vytvoříme příjemné zákoutí, ale též zlepšíme mikroklima v zahradě a podpoříme život v zahradě, jehož je právě voda základem. Z jakých materiálů však vytvořit jezírko co nejjednodušeji? Velice odolná jsou plastová jezírka, která navíc dosahují vysoké životnosti. Nejčastěji jde o výlisky z termoplastických umělých hmot, které mají silné stěny. Nepoškodí je proto hlodavci, kořeny stromů, ale ani mráz.

Plastové výlisky však mají smysl pouze pro menší a střední jezírka, ve větších formátech se nakonec ani nevyrábí. V obchodech najdeme malé nádrže objemu od 150 litrů, ale i mnoho typů různě tvarovaných nádrží větších objemů (největší pojmou až 27 tisíc litrů vody (300 x 700 cm a hloubka 150 cm)). Obvyklé plochy takových jezírek jsou však 4 až 8 m2, kde lze též chovat okrasné rybičky.

Zásadní je výběr vhodného místa v zahradě, jelikož obzvláště menší jezírka se rychle přehřívají. Nejlepší stanoviště je částečně zastíněné, tedy pokud se nechceme v jezírku koupat, čili pokud nebudujeme jezírko koupací. Ideální je k zastínění jezírka například větší strom.
Ideální je delší a nepravidelný tvar jezírka, získáme tím co nejdelší břeh, načež právě přirozené prostředí břehu hraje velmi významnou roli. V mělkých zónách se voda rychleji ohřívá, a proto se následně lépe rozvíjí živočišný i rostlinný plankton. Sklon jezírka by měl být postupný, ovšem neškodí ani strmá část břehu, načež největší hloubka má být ideálně uprostřed jezírka. V zimě pak jezírko nezamrzne zcela. Nejhlubší část by měla být hluboká alespoň 80 cm až 1 m. Kromě hluboké a mělké zóny je důležitá i střední hloubka, která je ideální pro určité druhy rostlin a živočichů.

Zapuštění plastové nádrže je vlastně o něco složitější než položení hydroizolační fólie. Tu můžeme uložit do připraveného výkopu s mírnějšími sklony a vysypeme oblázky. Zatímco plastovou nádrž musíme usadit na rovný podklad tvaru nádrže a poté okolo zasypat. Nejlepší je vysypávka pískem, a to zdola i z boků (vysypávka pískem je ideální i pro jezírka fóliová).
Jámu v zemi kopeme o cca 10 cm hlubší, než je hloubka nádrže. Do vaničky usazené na písku napustíme vodu a poté až provádíme obsypávku, načež navrch nasypeme ideálně oblázky.

Zásadní je filtrace vody v jezírku, která pomůže udržet vodu čistou, ale i germicidní UV lampa, která svým zářením likviduje zárodky řas, pozor však na rostliny a živočichy. Dobré je též provzdušňovací čerpadlo, které do vody vhání kyslík. Výkon provzdušňovacího čerpadla a filtrace je závislý na objemu vody. Až teprve posledním krokem je vysazení rostlin a živočichů v jezírku, tedy především ryb.

Samozřejmě lze jezírko vybudovat i z železobetonu a osadit kromě oblázků i většími kameny. Ale v tomto případě se již jedná o poměrně náročné stavební práce včetně bezchybné aplikace hydroizolace.

Postup usazení plastové nádrže krok za krokem:

  1. Výkop musí být o cca 10 cm hlubší, než je hloubka nádrže. Snažíme se též co nejpřesněji kopírovat její tvar. Ideální je posadit ji na terén před započetím výkopu a tvar obrýt.
  2. Vyzkoušíme, zda nádrž do výkopu sedne.
  3. Na dno jámy nasypeme 10 cm silnou vrstvu písku, čímž zajistíme stabilitu nádrže. Tuto vrstvu pečlivě uhrabeme do roviny a rovinu zkontrolujeme vodováhou. Důležité je rovnoměrné rozvrstvení písku, čili důležitá je i rovinnost dna samotné jámy.
  4. Do nádrže napustíme vodu (nikoli až po okraj), čímž se nádrž usadí. S napuštěním vody přímo souvisí kontrola usazení, čili stability, ale i rovinnosti. 
  5. Dobře usazené jezírko poté obsypeme pískem. Pískový lem důkladně uhladíme a začistíme.
  6. Okraj jezírka poté doplníme oblázky či štěrkem (oblázky jsou efektnější). 
  7. Dopustíme vodu až po okraj jezírka. 
  8. Jezírko doplníme příslušenstvím upravujícím vodu. 
  9. Až nakonec umístíme koše s rostlinami a případně i okrasné ryby.
  10. Voda v jezírku má být chudší na živiny a čistá, paradoxně právě tento stav představuje větší druhovou rozmanitost rostlin a živočichů.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com