Jak spolu souvisí autodoprava a zemní práce?

Potřebujete převézt sypký materiál nebo objemnější náklad, či provést jakékoli zemní práce a zbavit se hlušiny a nemáte k dispozici vhodnou techniku? Pak je na místě využít autodopravu. Autodoprava vám obvykle nabídne široké spektrum služeb, například i pronájem kontejnerů, odvoz suti či hlušiny a jejich uložení na vhodném místě. 

Zemní práce

Široké spektrum služeb v oblasti zemních a výkopových prací vyřeší na pozemku jakýkoli problém. Firma vám tyto práce díky svému vozovému parku a zkušeným pracovníkům provede odborně a za zlomek času, který byste jim věnovali bez speciální techniky. Nabídka zemních prací zahrnuje například úpravy terénů, přípravné práce pro stavby, hloubení rýh pro inženýrské práce, vykopání a nakládku materiálu, výkopy základů, přemisťování palet s těžkým nákladem, štěrkování cest, demoliční a bourací práce nebo přípravu podkladu pro pokládku dlažby. Zemní práce lze také využít pro úpravy a regulaci vodních toků, výstavby lesních cest, cyklostezek a příjezdových komunikací, zahradní úpravy, výkopy kanalizace, septiku a jímek, hloubení bazénů a další činnosti podle přání zákazníka.

Autodoprava

Autodoprava vám přiveze písek a štěrk, odvoze suť, zeminu a sypké materiály, doveze stavební materiál na paletách, nebo přepraví nadměrné náklady (zemědělské a stavební stroje, konstrukce atd.)

Pronájem kontejnerů

Pronájem kontejnerů využijete při bouracích pracích nebo rekonstrukci domu, kdy se vám na pozemku hromadí suť a vy se jí potřebujete zbavit. Po předchozí telefonické domluvě vám firma přistaví kontejner, který po jeho naplnění odveze a odpad zlikviduje podle zákonem stanovených norem. Kontejnery lze využít také na zeminu, odpad ze sadu či zahrady, nebo pro sběr komunálního odpadů.

Odvoz odpadních vod – fekálií

Pokud produkujete zdroje znečištění a nevíte, jak s nimi naložit, kontaktujte autodopravu disponující fekálním vozem. Odveze odpadní vody, vyveze kaly z čističek, jímek, septiků a žump. Vyveze mobilní WC, bazény, odvodní výkopy, nebo odčerpá zaplavené sklepy. Autodoprava zabezpečí likvidaci odpadních vod ve větších ČOV, se kterými spolupracuje. Samozřejmostí je také potvrzení o vývozu a ekologické likvidaci odpadních vod.
Zdroj: www.l-pro.cz
Lukáš Procházka Poslat poptávku