Jak správně zateplit podlahu půdy

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká zateplení podlahy půdy, druhý skladby zateplení šikmé střechy a třetí servisní prohlídky kotle.

Dobrý den, chystám se na zobytnění podkroví, které sloužilo doposud jako nevytápěná půda. Již došlo na výměnu střešní krytiny s kompletním přelaťováním a nyní mě čeká zateplení a podkrovní konstrukce. Krokve jsou vysoké cca 14 cm. Můj záměr je tedy vložit vatu mezi krokve a pak cca 12 cm pod krokve a pak sádrokarton. Je taková skladba vyhovující?

Dobrý den, návrh tloušťky zateplení by měl splňovat požadavky normy, konkrétně ČSN 730540, kdy norma uvádí požadovanou a doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U (pro šikmou střechu je požadovaná hodnota 0,24 W/m2.K a doporučená 0,16 W/m2.K). Pro vámi uvažovanou tloušťku zateplení 14+12 cm vychází hodnota U přibližně 0,20 W/m2.K. Osobně bych volil jednotnou tloušťku izolace, minimálně tedy 14+14 cm. Neméně důležité je i kvalitní provedení parozábrany pod tepelnou izolací, která zamezí pronikání vodní páry do izolační vrstvy.

Dobrý den, prosím o radu jak správně zateplit podlahu na půdě. Jedná se o rodinný domek z 80. let a dle původních plánků by měla být skladba odspodu následující: omítka, betonové stropní panely, asfaltová lepenka, pískový podsyp, heraklit a nakonec vrstva škvárobetonu. Rád bych zachoval pochozí provoz na půdě, nevím však, jestli a jak řešit parozábranu když na podlaze půdy jsou i částečně umístěné dřevěné prvky krovu. Líbí se mi varianta od isoveru s polystyrenovým roštem. Stačilo by udělat v záklopu prken drobné mezery, aby mohla případná pára odcházet z konstrukce? Dále jsem také limitován výškou, kdy zateplení může být maximálně asi 20 cm, bude to stačit?

Dobrý den, dle vámi popsané skladby stropu by měla funkci parozábrany částečně plnit ona asfaltová lepenka, je však otázkou, zda-li ve vrstvě stropu opravdu je a v jakém je stav. Proto bych se spíše přikláněl spíše položit novou parozábranu na současnou pochozí škvárobetonovou vrstvu. Parozábranu vyvést i na okolní obvodové zdivo a spoje kvalitně přelepit. Můžete samozřejmě využít systém od isoveru, kde nosný rošt bude tvořen polystyrenovými kříži a trámky a vnitřní prostor vyplníte minerální vatou. Tím vznikne vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů (ty bude tvořit pouze konstrukce stávajícího krovu). Na polystyrenové trámky se např. pěnou upevní dřevěné latě, na které se následně bude aplikovat pochozí vrstva ve formě např. OSB desek. Na stránkách výrobce je i poměrně zdařilé video z průběhu aplikace zateplení stropu. Jakou tloušťku zateplení zvolíte je na vás, dle vašich možností, samozřejmě čím více tím lépe, ale 20 cm by mělo být dostačující.

Dobrý den, můj byt v bytovém domě vytápím pomocí vlastního plynového kotle a předseda SVJ chce po mě doklad, že byla provedena servisní prohlídka kotle. Má na to právo a případně v jaké vyhlášce nebo zákoně je toto uvedeno?

Dobrý den, povinné provádění revizí kotlů stanovuje zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.). Povinnost se týká ale pouze kotlů na tuhá paliva. Revizi plynových kotlů stanovuje vyhláška č. 85/1978 Sb., která uvádí povinnost provést jednou za tři roky revizi, při které technik zkontroluje těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Tato povinnost se týká ale pouze kotlů, které jsou provozovány v domech pro komerční činnost (pronajaté prostory). U plynových zařízení, která jsou v osobním užívání občanů, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Pravidelné servisní kontroly jsou však doporučením ze strany výrobců. Zákonná povinnost však platí pro odbornou kontrolu a čištění spalinových cest, kdy u plynových kotlů musí být provedena minimálně 1x ročně.
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku