Získejte dotaci až 127 500 korun na nový kotel

Letos naposledy nás čekají oblíbené kotlíkové dotace, které jsou určené na výměnu starých kotlů za moderní zdroj tepla. Právě staré kotle na uhlí se velkou měrou podílí na lokálním znečištění ovzduší ve městech i menších obcích. V rámci kotlíkových dotací mohou domácnosti dostat příspěvek až 127 500 korun na nový kotel nebo tepelné čerpadlo. O dotace je velký zájem a získat je není úplně jednoduché.

Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice. A právě letos mají žadatelé poslední šanci dotaci získat. Podle údajů Ministerstva životního prostředí, které dotační program organizuje, jsou letos na výměnu kotlů určené více než 3 miliardy korun, což by mělo stačit až pro 30 000 žadatelů.

Získat kotlíkovou dotaci není úplně snadné. A právě proto přišla energetická společnost E.ON se zajímavou službou pro veřejnost. Na webových stránkách www.eon-teplo.cz nabízí komplexní pomoc a koordinaci kroků pro získání dotace. „Máme bohaté zkušenosti jak s vyřizováním dotací, tak i s vlastní realizací výměny kotle. Celkem jsme ve druhé vlně dotací pomohli 274 žadatelům a pokud s námi lidé požádali o dotaci dostatečně dopředu, naše úspěšnost při získání dotace se pohybuje okolo 98 %,“ popisuje Luboš Vrbata, vedoucí oddělení Nová řešení společnosti E.ON.

Čím dříve se zaregistrujete, tím máte větší šanciKotlíkové dotace jsou poměrně velkorysé a není proto divu, že je o ně ze strany žadatelů velký zájem. Navíc vzhledem k tomu, že jde letos už o poslední vlnu, množství žadatelů dále roste. Už z tohoto důvodu je nutné věnovat žádosti velkou pozornost. Nejdůležitějším okamžikem je příprava podkladů a následně samotné podání žádosti na příslušný krajský úřad. „V některých krajích se často stane, že o dotace je takový zájem, že jsou vyčerpány dávno před původním termínem odevzdání žádostí. Takže doporučuji jednat rychle. Čím dříve se u nás člověk zaregistruje, tím má větší šanci, že pro něj dotaci získáme,“ upozorňuje Luboš Vrbata ze společnosti E.ON. 
 

Nechte vyřízení kotlíkové dotace na E.ONSpolečnost E.ON poskytuje komplexní službu vyřízení kotlíkové dotace včetně ověření, zda zákazník splňuje podmínky pro získání dotace, přípravy podkladů a doručení žádosti na příslušný krajský úřad. Současně zákazníkům radí, jaký topný zdroj si vybrat, postará se o demontáž starého kotle a jeho ekologickou likvidaci a zajistí dodávku nového zdroje, jeho odbornou montáž a uvedení do provozu. Zákazník E.ON může také využít k financování výhodnou E.ON Půjčku, díky níž může překlenout dobu do obdržení dotace, nebo s ní uhradit to, co dotace nepokrývá.

Zájemci o dotaci můžou zajít na Stavební veletrh v Brně, kde jim odborníci ze společnosti E.ON s vyřízením dotace pomohou. Akce se koná od 27.2. do 2.3. 2019 na brněnském výstavišti a odborníci zde budou návštěvníkům k dispozici každý den od 9 do 18 hodin na stánku v pavilonu P.

Pro koho jsou kotlíkové dotace určené?

Kotlíková dotace je určena na výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy na tuhá paliva za úspornější systém vytápění. Mezi podporovaná řešení patří plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Na rozdíl od předchozích let již není možné žádat o dotaci na nový kotel na uhlí. Dotace jsou určeny pro rodinné domy a fyzické osoby a jejich rozdělování je plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů.

Výše podpory může činit až 80 % uznatelných nákladů v maximální výši 120 000 korun. V praxi to pak znamená, že nový plynový kondenzační kotel lze pořídit např. za 30 000 Kč se vším všudy. Do uznatelných nákladů lze totiž zahrnout nejen cenu nového kotle, ale také výdaje za rozvody a instalaci. Pokud je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území, podpora bude navýšena o dalších 7 500 korun. Maximální částka se tedy může vyšplhat až na 127 500 korun.

Od okamžiku doručení žádosti jak v elektronické, tak listinné podobě má krajský úřad na kontrolu žádosti 75 pracovních dnů. Poté se žadatel dozví, zda byl se žádostí úspěšný.

A co dělat, pokud domácnost podmínky Kotlíkových dotací nesplňuje? „I na takové zákazníky myslíme a s vytápěním jim rádi poradíme. Pomůžeme třeba s výběrem vhodného kotle nebo tepelného čerpadla, nabídneme prodlouženou záruku nebo servis. V případě zájmu necháme prověřit, zda zájemce splňuje podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám,“ doplňuje Luboš Vrbata.
E.ON Energie, a.s. Poslat poptávku