Proč může selhat váš kotel, roli mohou hrát i maličkosti a je třeba vědět, které

Na bezchybné funkci kotle je vždy závislý náš obytný komfort, tedy teplo v bytě a příjemná atmosféra. Za chladných dní je kotel hlavním srdcem domu a jakékoli jeho poruchy jsou nepříjemné, proto je jim třeba předcházet. Na co si musíme dát pozor? A proč mohou být kotle i nebezpečné?

V zásadě lze samozřejmě celou problematiku možných poruch kotlů posunout do roviny prevence, což znamená, že pokud necháme provádět pravidelné kontroly a revize kotle, měla by být pravděpodobnost jeho poruchy co nejnižší. Přesto se to však může stát. A důvody přitom mohou být i zcela banální. Jste-li denně doma, snadno zjistíte, že kotel či topný systém (problém nemusí být jen v kotli) nefunguje. Pokud však například temperujete objekt v době své delší nepřítomnosti například kvůli riziku zamrznutí vody apod., mohou být důsledky i fatální. Co všechno se tedy obvykle může stát?

Za prvé je třeba si uvědomit, že kotel je důležitou součástí celého topného systému a porucha se nemusí týkat zrovna kotle. Důležitý je vždy stav topného systému jako celku včetně například expanzní nádoby, oběhového čerpadla, tlaku vody v systému a odvzdušnění radiátorů apod. Problém též může být i na regulačních prvcích topného systému. Nejčastější příčiny poruch topného systému se vlastně netýkají kotlů.

1. Tlak vody

Absolutně nejčastějším problémem topných systémů je tlak vody, všechny automatické kotle přitom mají pojistku bránící topení při nízkém tlaku vody. Pokud samozřejmě v kotli topíte dřevem či uhlím a palivo zapalujete manuální, topení i při nízkém tlaku vody nezabráníte, riskujete však poškození kotle. V každém případě by měla být součástí pravidelných kontrol kontrola tlakoměru na kotli (nejčastěji je umístěn přímo na kotli). Správný rozsah tlaku zde bývá barevně vyznačen, neměli bychom se proto splést. Pokud zjistíme, že je při vypnutém kotli tlak nižší než povolený a nebo při zapnutém kotli naopak vyšší, váš kotel nebude pracovat správně a od určitých hodnot tlaků nebude pracovat vůbec. Pokud je tlak nízký, stačí vypnout kotel (u kotlů s manuálně přikládaným palivem nepřikládat a kotel nechat vychladnout), otevřít napouštěcí ventil kotle a doplnit vodu, čímž zvýšíme tlak. Následně je třeba odvzdušnit radiátory a případně vodu ještě jednou dopustit. Je obzvláště důležité, abychom zabránili vehnání vzduchu do topného systému při dopouštění vody.

Pokud by byl tlak naopak příliš vysoký, je třeba vodu trochu odpustit, ale k takové situace prakticky nedochází a pokud, jsme příčinou právě my sami. Stoupající tendence tlaku však může být také způsobena poškozením bojleru, což je vážné. Hovoříme o riziku vnitřního poškození bojleru, ze kterého voda protéká do topného systému. Tento problém je třeba neprodleně konzultovat s odborníkem!

Pokud je tlak v pořádku, kotel běží, ale radiátory netopí, musíme je odvzdušnit a doplnit vodu (odvzdušněním tlak klesne). 

2. Snížení napětí baterie v termostatu

Pokud dojde ke snížení napětí vlivem stáří baterie a nebo její vyčerpanosti, přestane regulace správně fungovat. Baterie již nedovede sepnout relé, které spíná celý kotel, který pak nefunguje. Je třeba měnit baterii před každou topnou sezónou a to i v případě, že se vám zdá, že je baterie v pořádku. Používejte výhradně alkalické baterie, které vydrží déle než běžné. Optickým příznakem slábnoucí baterie je snižování kontrastu displej termostatu. Ke změně však může dojít i skokově a to nelze předem odhadnout. Jeden rok však vydrží v termostatu nové alkalické baterie s naprostou jistotou.

3. Porucha oběhového čerpadla

Obvykle to poznáme tak, že oběhové čerpadlo přestane spínat (nerozsvítí se světelná signalizace a navíc je jeho funkce i mírně slyšet, pokud jsme v kotelně) a jelikož již naše topné systémy nefungují dávno samotíží, jde o fatální záležitost. V rodinném domě nám pak ohřátá voda stoupá v systému vzhůru, ale níže položené radiátory zůstávají chladné. Čili v druhém nadzemním podlaží je horko, v prvém chladno. Navíc i hrozí riziko poškození kotle. Musíme okamžitě přestat topit, přivolat topenáře a nechat čerpadlo vyměnit. Pozor však, může jít i o poruchu elektrické přípojky či jinou závadu související s elektřinou.

Perlička z praxe: Spuštění nového topného systému. Ve chvíli, kdy byl majitel domu u kotle, oběhové čerpadlo vždy fungovalo, ale jakmile opět došel do bytu, již nefungovalo. Tuto záhadu majitel odhaloval dlouhé dny, nechal i vyměnit oběhové čerpadlo, byť bylo to původní nové, problém stále stejný. Nakonec se ukázalo, že elektrikář připojil čerpadlo omylem ke schodišťáku (majitel zhasl světlo na schodech a tím vypnul čerpadlo, tedy přívod elektřiny k čerpadlu). U starých domů často nevíte, odkud co vede a po desítkách let zásahů melouchářů nelze očekávat nic dobrého.

4. Zavřený uzávěr přívodu plynu u plynového kotle

Skutečně se stává i tento paradox, obzvláště pak na začátku topné sezóny, kdy zatápíme poprvé a zapomněli jsme, že jsme přívod plynu na konci sezóny vypnuli. Vypnutí přívodu plynu omylem asi nelze předpokládat. Jde o banální maličkost, ale pokud přivoláte topenáře, je to stejné, jako byste nechali automobil odtáhnout do servisu kvůli tomu, že vám došel benzín.

5. Rozdvojka v elektrické zásuvce u plynového kotle způsobuje otočení fází

6. Nízký tah komína

Základem správného hoření je vždy dobrý tah v komíně. Zanesený může být komín, kouřovod i kotel. Při pravidelných kontrolách komína a kotle a pravidelném čištění by k tomu však nemělo dojít. Čištění již lze provádět i svépomocí, ale kotel i komín musí být vychladlé.

7. Vysoká prašnost prostředí

Pokud je do kotle nasáván vzduch s vysokým obsahem prachu, je to problém. Nejenže se zhoršuje hoření, ale kotel se může zanést, tedy ten plynový.

8. Zanedbaný servis 

Důležitým pravidelným servisním zásahem je například vyčištění výměníku kotle. Servis kotlů je prostě alespoň jednou za dva roky nutný, obzvláště těch plynových. Pod pojmem servis kotle se rozumí pravidelná roční údržba, vyčištění a seřízení kotle a kontrola jeho bezpečnostních prvků. Vlastně již při nákupu kotle dostane nový majitel instrukce, které je dobré dodržovat. 

Zanesený výměník kotle může způsobit únik oxidu uhelnatého do místnosti, v krajním případě pak i vaši smrt. Nové spotřebiče mají bez výjimky pojistku, která odstaví kotel z provozu, pokud by spaliny odcházely do místnosti. Plynový kotel přestane fungovat. Ovšem starší kotle jsou v tomto směru velice nebezpečné.

Zanesení výměníku také výrazně snižuje účinnost kotle a zvyšuje spotřebu paliva, náklady na topení se pak zvyšují o 10 až 50 %. Ve spalovací komoře se nevytváří dostatečný podtlak a přichází do ní méně vzduchu, než je pro dokonalé spalování paliva třeba.

V tomto směru je též fatální možná porucha ventilátoru pro odtah spalin.

9. Nedostatečný přísun vzduchu

Obzvláště pro plynové kotle (ale i přímotopy) jde o fatální záležitost. Oheň prostě potřebuje pro hoření vzduch, nemluvě o tom, že v prostoru s nedostatkem kyslíku se můžeme i udusit. Problémem může být například i výměna starých oken a dveří za nová, která mnohem lépe těsní. A pokud instalatér vytvořil otvory pro přívod vzduchu, nikdy je neucpávejte!
 

Máte plynový kotel a topení nefunguje, jak má? Co je třeba udělat, než zavoláte servisního technika?

1. Zkontrolujte, zda je otevřen přívod plynu.

2. Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle (stačí odpojit kotel a zapojit třeba funkční stolní lampičku). Pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyřaďte ji z okruhu. Je-li problém v elektřině, přivolejte elektrikáře.

3. Pokud vám nehřejí radiátory i přes funkční plynový kotel, zkontrolujte stav vody a tlak v systému, stejně tak možné zavzdušnění radiátorů.

4. Pokud plynový kotel ohřívá vodu, ale nesepne na topení (radiátory jsou studené), zkontrolujte baterie v termostatu. I zdánlivě fungující baterie mohou způsobit selhání kotle kvůli nízkému napětí. Nedovedou již sepnout relé.

Jinak platí, že majitel kotle, který byl seznámen při předání kotle s jeho základní obsluhou, může provádět pouze základní údržbu. A ta prakticky spočívá pouze v odstraňování nečistot. Provoz kotle od něj nevyžaduje téměř žádné zásahy. Potřebný je pouze občasný dozor, například jednou týdně kontrola správného tlaku vody v topení. Pro zajištění kvalitní a bezpečné funkce kotle smí odbornou údržbu či opravu provádět pouze oprávněný servisní technik pověřený výrobcem!