Jak udržovat a ošetřovat zahradu? Aby se vaše zahrada udržela ve vynikajícím zdravotním i estetickém stavu, vyžaduje péči a pozornost. V průběhu času i ročního období se zahrada a rostliny v ní mění. Mění se i její vitalita a vyzrálost, a proto potřebuje v každém období jiný druh údržby. Za ošetřování se vám zahrada odmění bohatou škálou barev, tvarů, harmonií a vyrovnaností.

Léto je příslibem sklizně, nesmíme ale zapomenout na ošetřování okrasných rostlin a trávníku. Mezi nejčastější úkony patří:

Ošetřování trávníku
V suchých a parných dnech se věnujeme většinou dostatečné závlaze trávníkových ploch, optimum je 10-20mm (10-20 l/m2). Zálivka musí být ve větší míře, ale menším počtu důkladná. Při malé zálivce dojde k provlhčení jen vrchní vrstvy trávníku. U trávníku s výskytem mělce kořenící Lipnicí roční tímto podporujeme její růst.
Sečení trávníku provádíme po snížení denní teploty, tedy ve večerních hodinách, aby nedošlo k popálení čerstvě posekané trávy. Hnojíme kompletním kombinovaným hnojivem pro podpoření odolnosti proti suchým dnům. Hubení plevelů lze provádět chemicky pomocí přípravku na dvouděložné rostliny formou postřiku.

Řez ovocných stromů
Obecně se řez v pozdně letních měsících provádí doplňkově u velmi vzrostlých stromů. Nejvhodnějším měsícem je zde srpen. U jádrovin omezujeme tímto řezem hořkou pihovitost plodů, podporujeme vybarvení plodů a zbrzdění růstu. Tento řez vynecháme u stromů s velkou úrodou. Platí pravidlo: čím je menší úroda, tím větší množství listové plochy lze odstranit.
U peckovin je tento řez doporučen v průběhu vegetace. V době sklizně nebo ihned po ní. Doplňkový řez je vhodné provádět ještě v pozdních letních měsících, v zimním období již hrozí onemocnění klejotokovou rakovinou či jinou chorobou.
Drobné ovoce řežeme co nejdříve po období sklizně a pouze odplozené výhony.
Řezem obecně odstraňujeme konkurenční výhony, poškozené, suché, nemocné dřevo a zahušťující větve nebo křižující se větve. Letním řezem plně odstraňujeme zásobní látky nashromážděné v letorostech, jde tedy o oslabující účinky. Používáme středně hluboký řez – udržovací, který zajišťuje rovnováhu mezi růstem a plodností.
Stříhání okrasných dřevin
Odstraňujeme odkvetlé, suché a nemocné dřevo.

Výsadba jarních cibulovin
Vysazujeme do hloubky dvou až tří násobku výšky cibule.

Úkony údržby nemusí být pro všechny majitele zahrádek jednoduchou a jasnou věcí. Je zde důležitá odbornost a správnost zásahů. S touto otázkou vám jistě poradí Ekolia – zahradnická společnost s.r.o. , která se specializuje na poradenskou činnost, zakládání a údržbu zeleně soukromého i veřejného charakteru, začleňující do své odbornosti zvláště práce s půdou a rekultivace, architektonické návrhy, dendrologické průzkumy, provádění a údržbu sadových úprav.
Díky technickému zázemí je společnost Ekolia – zahradnická společnost s.r.o. schopna zajistit rozsáhlé mnohahektarové zakázky, výsadby vzrostlých dřevin a zakládání trávníku pokládkou drnů.
Zajímavou činností je zaměření na mobilní zeleň pro interiéry i exteriéry, hydroponickou výsadbu, zeleň na konstrukcích a vegetační výsadbu střech.
EKOLIA - zahradnická společnost s.r.o. Poslat poptávku