Sdílet
 

Jak uspořit energii v panelových domech II. díl

Nápravná opatření, odstraňování vad panelových domů a zvyšování energetické účinnosti.

Datum vydání: 04.04.2005 | autor:
Snižování nákladů na vytápění lze řešit zateplováním obvodového pláště budovy, úpravou otopné soustavy a regulace a chováním uživatelů objektů.
Zásadní a rozhodující vliv na energetickou náročnost stavby mají tepelně technické vlastnosti jejího obvodového pláště. Jedná se nejen o obvodovou konstrukci stěn – zásadní vliv mají i výplně otvorů, střecha a strop nad technickým podlažím. Obecně lze konstatovat, že jakékoli opatření, které zvyšuje tepelný odpor jednotlivých prvků obvodového pláště má kladný vliv na úspory energií.
Zásadní je uvědomit si, co znamená investice do stavby. Veškeré stavební úpravy obvodového pláště jsou prováděny s požadavkem životnosti cca 30 až 50 let. Platí to jak pro kontaktní zateplovací systémy na bázi lepených izolací, tak i pro používané výplně otvorů – například plastová okna.

Příkladem dokumentujícím účinnost zateplení obvodového pláště panelové budovy jsou následující tabulky. Součinitel prostupu tepla U je již uváděn dle novelizované ČSN, u stěny je pro přehlednost uvedena i starší jednotka – tepelný odpor. Na rozdíl od  tepelného odporu, který by měl být zvyšován, platí pro součinitel prostupu tepla požadavek opačný – čím menší hodnoty, tím lepší tepelně izolační vlastnosti.

Tabulky uvádějí hodnotu součinitele prostupu tepla stávající obvodové konstrukce před zateplením a po provedení dodatečného zateplení, včetně porovnání s aktuálním normovým požadavkem.

Zateplení obvodových konstrukcí:

V současné době je nejvíce používaným materiálem pro zateplení pěnový polystyrén, nejčastěji v tloušťkách 8 nebo 10 cm. Po provedení zateplení dochází ke snížení tepelné ztráty prostupem na cca polovinu.

Vrstvená štítová stěna panelového domu 150 + 80 + 60 Parametr Před zateplením Zateplení 8 cm PPS Zateplení 10 cm PPS Požadavek ČSN Doporučení ČSN Tepelný odpor R (m2.K/W) 1,98 3,84 4,3 2,63 4,0 Součinitel prostupu tepla U (k) (W/m2.K) 0,54 0,26 0,23 0,38 0,25
Není uvažován vliv výztuže a tepelných mostů
Brožury jsou bezplatně k dispozici v poradenském středisku ECČB (náměstí Př. Otakara II. č. 87/25, České Budějovice), na vyžádání je centrum také rozesílá poštou.
U zateplení ploché střechy panelového domu je v tabulce uvažováno doplnění stávající skladby a izolace o 10 cm dalšího izolantu. Je tím dosaženo současného požadavku normy, v případě vůle dosáhnout doporučených hodnot tepelné izolace je nutná tloušťka dodatečných tepelných izolací cca 16 až 20 cm. Skladba však musí být vždy vypočítána a navržena pro konkrétní střechu. Skutečnou tloušťku stávající izolace zpravidla lze zjistit pouze sondou.

Plochá střecha panelového domu Parametr Před zateplením Zateplení 10 cm PPS Požadavek ČSN Doporučení ČSN Součinitel prostupu tepla U (k) (W/m2.K) 0,52 0,24 0,24 0,16 dtto - s uvažováním vzduchové mezery dvouplášťové střechy - 0,22 0,24 0,16


Strop nad přízemím (částečně vytápěným / nevytápěným)

Stropy nad přízemím jsou zpravidla bez jakýchkoli izolací. V důsledku rozvodů ÚT pod stropem technického podlaží je zpravidla teplota v těchto místnostech větší než je potřeba. Absence izolací je tedy patrná především nad nevytápěnými zádveřími. Obecně však sklepy panelových domů vytápět není třeba. Je doporučeno tepelně izolovat stropy sklepů a dbát na důsledné izolace potrubních rozvodů ÚT a TUV.

Strop nad přízemím Parametr Před zateplením Zateplení 5 cm PPS Požadavek ČSN Doporučení ČSN Součinitel prostupu tepla U (k) (W/m2.K) cca 5,0 0,73 0,75 / 0,60 0,50 / 0,40

Okna

Brožury jsou bezplatně k dispozici v poradenském středisku ECČB (náměstí Př. Otakara II. č. 87/25, České Budějovice), na vyžádání je centrum také rozesílá poštou.

Výměnou dřevěných zdvojených oken za plastová okna moderní konstrukce s kvalitním tepelně izolačním dvojsklem lze většinou dosáhnut hodnot odpovídajících normě. Zároveň je i omezena v důsledku kvalitních těsnění tepelná ztráta infiltrací netěsnostmi spár mezi rámem a křídlem. Je však třeba dbát na to, aby byla dodržena minimální hygienická výměna vzduchu v obytných místnostech.

Okna Parametr Okno dřevěné zdvojené Plastové, izolační dvojsklo Požadavek ČSN Doporučení ČSN Součinitel prostupu tepla U (k) (W/m2.K) 2,8 1,6 - 1,3 1,8 1,2

Meziokenní vložky jsou místem obvodového pláště, kde kromě požadavků na zlepšení tepelně izolačních vlastností jsou hodnoceny i další požadavky, především požární. Na výběr jsou dvě varianty řešení – vyzdění prostoru mezi okny (provádí se zpravidla z porobetonových tvárnic + zateplovací systém) nebo úpravu stávající dřevěné rámové konstrukce (vysklení, oprava konstrukce, odizolování, úprava povrchu deskou a provedení tepelné izolace v rámci celé fasády). Činnosti, které vedou přímo ke snížení spotřeby na vytápění, označované jako zateplení panelového domu, tedy zahrnují:
  • zateplení neprůsvitného obvodového pláště (zahrnuje i sanaci dílců pláště včetně spár a styků),
  • náhradu vnějších tvorových výplní (okna) s dokonalejšími tepelně technickými vlastnostmi,
  • zateplení střechy,
  • zateplení vybraných vnitřních konstrukcí,
  • zasklení lodžií.
Brožury jsou bezplatně k dispozici v poradenském středisku ECČB (náměstí Př. Otakara II. č. 87/25, České Budějovice), na vyžádání je centrum také rozesílá poštou.
Občanské sdružení ENERGY CENTRE České Budějovice vydalo za finanční podpory České energetické agentury publikaci „Úspory energií v panelových domech“. Tato publikace je určena široké veřejnosti a může sloužit také pro poradenskou činnost Energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS ČEA. Brožura byla zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004. Vyšla ve spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice, který vysílal rozhlasový seriál zabývající se touto tématikou.

Důvodem pro vydání publikace byly časté dotazy ze strany obyvatel a správců panelových domů týkající se možností úspor energie v panelových domech a rekonstrukce a modernizace těchto domů.

Cílem brožury je seznámit čtenáře s historií panelové výstavby, nynějším stavem a energetickou náročností panelových domů v porovnání se současnými právními předpisy a nároky na bydlení. V příručce je také obsažena specifikace soudobých požadavků na bydlení v panelovém domě a na to navazující možná opravná a rekonstrukční opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti. Na závěr jsou čtenáři seznámeni s možnostmi financování oprav panelových domů.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak uspořit energii v panelových domech II. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Jak uspořit energii v panelových domech II. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE