Jak v zahradě využívat stará kamenná koryta? Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Kamenná koryta mohou být různě velká. Dříve bývala tato koryta vytesávána z kamene a sloužila jako napajedla, nebo se do nich dávalo krmivo. Při jejich výrobě určitě šlo o namáhavou řemeslnou práci, která vyžadovala značnou zručnost, a tomu i odpovídá jejich současná hodnota. Pokud byste si chtěli takové koryto koupit, nebude to levná záležitost. 

Pracné, ale ve své době ekonomické, jelikož kámen je prakticky nezničitelný, kamenické řemeslo bylo navíc velice rozšířenou živností. Nakonec se právě tato koryta zachovala dosud a voda v nich drží. Jiný takto odolný materiál tenkrát prostě nebyl k dispozici. Kamenná koryta byla tesána ze žuly, pískovce, ale i mramoru. Kromě kamenných se však používala i koryta dřevěná, ovšem vydlabané dřevěné koryto nevydrželo tak dlouho, proto se již tato koryta do dnešních dnů většinou nedochovala. Navíc sloužila většinou jen pro pevnou stravu zvířat.

Původně bývala kamenná koryta umístěna ve stájích a chlévech, odsud se však postupně přesunula do zahrad. Je typicky české, že byla ze starých, opuštěných, chátrajících a rozbořených chalup kradena a přemisťována jinam. Některá koryta praskla, především kvůli nešetrné manipulaci, jiná však stále ještě drží pohromadě. Kromě využití u studny v nich ale vodu již nepotřebujeme. Přesto stojí za to vážit si práce předků a najít těmto korytům jiné využití. A to dokonce i u těch poškozených. I prasklé koryto či rozdělené na dva kusy lze ještě spojit.
Nejvhodnější se jeví využití těchto koryt jako květinové truhlíky. Svým úzkým obdélníkovým tvarem si o to přímo říkají. Menší koryta lze postavit třeba u dveří, ta delší podél stěny domu, podél plotu apod. Velkým korytem též můžeme něco ohraničit, rozdělit prostor.

Problémem kamenných koryt je chybějící odtokový otvor. Lze do nich sice udělat, ale byla by to škoda. Na druhou stranu chybějící odtokový otvor představuje problém, jelikož za silných dešťů jsou rostliny přemokřené a mohou uhnívat. Jistým kompromisním řešením je vysypání drenáže na dno. Třeba kamínků či jiného materiálu. Drenážní vrstva však musí být velmi silná, kořínky rostlin nesmí stát ve vodě. Také je dobré umisťovat tato koryta na shora chráněnější místa. Třeba pod mohutný strom, pod přesah střechy apod.

Pokud má koryto odtokový otvor, musíme je podložit, aby mohla voda skutečně odtékat. Když bude usazeno v terénu, voda prostě neodteče.
V každém případě je dobré vybrat do koryt bez odtokového otvoru rostliny, které snesou větší vlhkost, resp. přemokření. A je jich dlouhá řada. Určitě také volte menší rostliny s menším kořenovým balem. Vhodné jsou trvalky i letničky. Koryta jsou též ideálními nádobami pro skalničky a mech. Dařit se v nich bude i zakrslým formám okrasných dřevin, jehličnanů i listnáčů. Pokud využijete koryta pro skalničky, lze do nich též vhodně rozmístit pěkné kameny. Dokonce můžeme v korytu vytvořit i krásnou miniaturu japonské zahrady.

Pokud se rozhodneme jedno koryto naplnit vodou, stane se praktickým napajedlem pro hmyz, drobné živočichy a ptáky. Nesmíme však zapomenout koryto vymývat, čistit a vodu měnit. Větší koryto lze využít i jako minijezírko, do kterého můžeme vysadit i některé drobnější vodní rostliny. Lze sem umístit i kámen, který bude z hladiny vyčnívat, čímž je živočichům usnadněn přístup k vodě.  
Pěkně tvarované korýtko se také může stát venkovním umyvadlem (s odtokovým otvorem samozřejmě), dokonce se na chalupě hodí takové umyvadlo i do koupelny. Nebo může být umístěno u studny, aby nám ručně pumpovaná voda neutíkala pryč po přeplnění nádoby. Stačí na ně položit kus prkna, na které nádobu vždy položíme.

Též můžeme do koryta pouze naaranžovat pěkné kameny, zajímavé kousky dřeva, usadit starý keramický džbán apod. a nevšední dekorace je na světě.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com