Jak zateplit šikmou střechu a podkroví? Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Způsobů zateplení šikmé střechy je hned několik. Záleží na tom, zda maximálně využijeme prostor pod střechou a izolaci instalujeme nad krokvemi anebo zvolíme zateplení mezi a pod krokvemi. Oba tyto způsoby můžeme rovněž kombinovat. Spojením tradičního způsobu zateplení mezi krokvemi s nadkrokevním řešením získáme šikmou střechu s výbornými izolačními schopnostmi a zároveň neztratíme prostor uvnitř domu. Jaký způsob zateplení je tedy nejvhodnější?

Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi

Běžným způsobem zateplení je vložení izolace mezi krokve. Přidáním vrstvy izolace pod krokve dojde k minimalizaci liniových tepelných mostů, tedy krokví. 

Postup zateplení

Vložení 1. vrstvy izolace mezi krokve

Izolace střechy provedená v jedné vrstvě izolace mezi krokvemi je z hlediska energeticky úsporného zateplení nedostačující. Prvky v konstrukci střechy, jako např. krokve, jsou výraznými tepelnými mosty. Proto je nezbytná další souvislá vrstva izolace pod krokvemi.

Doporučujeme izolace z kamenné vlny ROCKWOOL: Desky ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS

Vložení 2. vrstvy izolace mezi přídavný dřevěný rošt

Tato druhá vrstva izolace může být vložena mezi přídavný dřevěný rošt, který je připevněn příčně ke krokvím. Výšku roštu zvolíme podle tloušťky druhé vrstvy izolace. Druhá vrstva izolace překryje krokve, tímto dojde k omezení úniků tepla. Pokud použijete nehořlavou izolaci z kamenné vlny, chráníte takto konstrukci před působením požáru. 

Následuje montáž parozábrany, která musí být vzduchotěsně uzavřena, slepena ve spojích a dotěsněna ke stěně.

Doporučujeme izolace z kamenné vlny ROCKWOOL: ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS

Vložení 3. vrstvy izolace do sádrokartonového roštu

Poslední vrstvu izolace vložíme do nosného roštu sádrokartonového podhledu a provedeme montáž sádrokartonových desek. Namísto 3. vrstvy izolace můžeme ponechat vzduchovou mezeru (na protažení elektroinstalace, výřezy pro světla). Toto řešení lze použít i např. pro koupelny nebo místnosti se zvýšenou vlhkostí.

Pozn: Pro umístění parozábrany mezi dvě vrstvy izolace je nutné tepelně technické posouzení. Polohu parozábrany musí vždy vyhodnotit projektant podle konkrétních podmínek skladby střechy, způsobu zabudování izolace do konstrukce apod. Poměr tloušťky izolace (stejného typu) pod a nad parozábranou v obytných místnostech se obvykle pohybuje 1:5. Řešení není vhodné pro koupelny a místnosti s dlouhodobě vyšší relativní vlhkostí. 

Doporučujeme izolace z kamenné vlny ROCKWOOL: ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS

Doporučené izolace v deskách:

ROCKMIN PLUS

Nehořlavá měkká a lehká deska z kamenné vlny velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi; tloušťky od 40 do 200 mm.

λD = 0,037 W.m-1.K-1

SUPERROCK

Nehořlavá poloměkká deska z kamenné vlny s výbornými tepelněizolačními i akustickými vlastnostmi; tloušťky od 50 do 200 mm.

λ= 0,035 W.m-1.K-1

ROCKTON

Nehořlavá polotuhá deska z kamenné vlny deska se skvělými tepelněizolačními, akustickými, mechanickými vlastnostmi; tloušťky od 40 do 200 mm.

λ= 0,035 W.m-1.K-1

Doporučené izolace v rolích:

MEGAROCK PLUS

Nehořlavý pás z kamenné vlny deska s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi; tloušťky od 100 do 200 mm.

λ= 0,039 W.m-1.K-1

TOPROCK SUPER

Nehořlavý pás z kamenné vlny deska s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi; tloušťky od 100 do 200 mm.

λ= 0,035 W.m-1.K-1

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Vedle tradičního způsobu zateplení, kdy je izolace vkládána mezi a pod krokve, se stále častěji používá zateplení nad krokvemi.

Pro izolaci střechy nad krokvemi nabízí ROCKWOOL systémové řešení TOPROCK. Tento způsob izolace střechy je z hlediska tepelněizolačních vlastností nejvýhodnější variantou. Umožní použití větší tloušťky izolace ve střeše. V případě nízkoenergetických domů celková tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy činí kolem 300 mm, u pasivních domů je ještě vyšší. 

Součástí systému TOPROCK jsou nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS a nadkrokevní kovové držáky o výšce 120 mm nebo 180 mm. Použití systému TOPROCK umožní aplikovat izolaci v tloušťce až do 300 mm. 

Výhody zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK: 

  • Využití celého prostoru v podkroví
  • Vynikne krása dřeva
  • Minimalizace vlivu tepelných i akustických mostů
  • Snadná a rychlá montáž
  • Snížení rizika poškození parozábrany
  • Výhodný i pro rekonstrukce
  • Možnost kombinace zateplení nad krokvemi se zateplením mezi a pod krokvemi
  • Ideální pro energeticky úsporné a pasivní domy

Systém lze rovněž kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi, takto je možné použít podstatně vyšší tloušťku izolační vrstvy. Tento systém nadkrokevního zateplení je používán stále častěji jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Je ideální pro energeticky úsporné i pasivní domy.

Čím bychom se měli řídit při výběru izolace?

Volba kvalitního zateplení je klíčová!

Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. Proto je velmi důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Všechny tyto požadavky lze zajistit použitím izolací z nehořlavé kamenné vlny ROCKWOOL, které jsou osvědčeným materiálem pro zateplování. Tyto izolace pomáhají vytvořit tepelnou i akustickou pohodu v místnosti.

Díky vyšší objemové hmotnosti jsou dlouhodobě i tvarově stálé, pružné, v konstrukci se neprověšují ani nesesedají, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických, protipožárních i mechanických vlastností. 

Podkroví zateplené kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž zdravého a příznivého mikroklimatu v místnostech na dlouhá léta.

Podrobné informace k provedení zateplení šikmé střechy jsou uvedeny v Katalogu Šikmé střechy.

Více informací na www.rockwool.cz

Zpracovala:

Ing. Halina Kučerová

Marketingový a technický specialista

ROCKWOOL, a.s.