Sdílet
 

Jak získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám

Datum vydání: 20.08.2013 | autor:

Dne 13.6. 2013 byla vyhlášena 1. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová Zelená úsporám 2013 - žádosti se můžou odevzdávat od 12.8. 2013 do vyčerpání stanovené alokace, která činí 1 000 000 000 Kč, nejpozději však do 29.11. 2013. O využití vymezených finančních prostředků bude Ministerstvo životního prostředí žadatele průběžně informovat.

Zateplený bytový dům Zateplený bytový dům
Zateplený bytový dům
Zateplený rodinný dům Zateplený rodinný dům
Zateplený rodinný dům

Co je obsahem dotačního programu, který nese název Nová Zelená úsporám?

Dotační program Nová Zelená úsporám se zaměřuje na úspory energií. Kromě zateplení je možné získat dotaci i na vytápění a větrání.

Dotaci žadatel získá prostřednictvím realizace opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití energie. Předmětem podpory jsou tedy opatření, která povedou k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů v rodinných domech. A na rozdíl od minulého dotačního programu Zelená úsporám je nyní podporován souhrn opatření, nikoli dílčí (jednotlivá) opatření zvlášť.

Program se zaměřuje na několik oblastí podpory, které se můžou, respektive musí kombinovat. Čím více se majitel rozhodne do ekologických úprav svého domu investovat, tím vyšší dotaci má šanci získat. A tím má také vyšší šanci na získání dotace.

U první výzvy jde pouze o snižování energetické náročnosti již stávajících rodinných domů, ovšem v dalších výzvách se předpokládá i podpora výstavby nových rodinných domů s nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie a o podporu snížení energetické náročnosti domů bytových.
Zateplený rodinný dům Zateplený rodinný dům
Zateplený rodinný dům
Zateplený rodinný dům Zateplený rodinný dům
Zateplený rodinný dům
Každá oblast podpory má své podmínky k tomu, aby žadatel dotaci získal. Tyto podmínky se liší od oblasti podpory, o kterou má žadatel zájem.

Pokud se jedná o nejčastější oblast podpory, a to je Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, podmínky jsou takové, že žadatel musí být vlastníkem a stavebníkem rodinného domu, při realizaci musí být použity materiály, výrobky a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií, realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů. Podporu mohou nyní čerpat pouze rodinné domy, které byly schváleny k užívání před 1.7.2007 a musely být dokončeny po 1.1.2013 a týká se to pouze rodinných domů, jejichž celková energeticky vztažná plocha pro realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.

Pokud žadatel tyto podmínky splní, následuje doporučení, aby si vyzkoušel oficiální kalkulačku Programu a orientačně zjistil, jaké přibližné podpory by mohl dosáhnout a jaká opatření pro to musí udělat.

Pro vyřízení žadatel potřebuje projektanta, který zpracuje potřebnou dokumentaci. Všechny tyto náležitosti jsou podrobně popsány na serveru www.nzu2013.cz. A právě společnost SEIP - Ing. KUPSA Lubomír zajišťuje tuto projekční činnost a vyřídí za vás vše potřebné.
Zateplený rodinný dům Zateplený rodinný dům
Zateplený rodinný dům
Zateplený bytový dům Zateplený bytový dům
Zateplený bytový dům
Co se týče jednotlivých konkrétních kroků, jak dosáhnout na dotaci, všechny jsou uvedeny na již zmíněném serveru, nebo vás s nimi seznámí právě váš projektant.

Stručně se jedná o tyto kroky:

 • Krok č. 1 Žadatel se seznámí s příslušnou směrnicí, která informuje o podmínkách poskytnutí dotací.
 • Krok č. 2 Žadatel si najde odborníka na zpracování odborného posudku
 • Krok č. 3 Žadatel projedná stavební záměr se stavebním úřadem
 • Krok č. 4 Žadatel vyplní krycí list technických parametrů
 • Krok č. 5 Žadatel vyplní elektronickou žádost o podporu
 • Krok č. 6 Žadatel doručí žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
 • Krok č. 7 Kontrola žádostí Fondem
 • Krok č. 8 Rozhodnutí o poskytnutí podpory
 • Krok č. 9 Žadatel si zajistí odborný a technický dozor stavebníka
 • Krok č. 10 Žadatel si zvolí materiály a jejich dodavatele
 • Krok č. 11 Žadatel zrealizuje stavební záměr
 • Krok č. 12 Závěrečné vyhodnocení žádosti
 • Krok č. 13 Smlouva o poskytnutí podpory
 • Krok č. 14 Výplata dotace
Podrobné informace k získání dotace a dokumenty ke stažení lze najít na oficiálních stránkách www.nzu2013.cz.

Zdroj: SEIP

SEIP - Ing. KUPSA Lubomír

Tábor, Tábor, Berlínská 2752, 39005
Tel: 381 262 263
Web: http://www.ceskestavby.cz/seip/
E-mail: l.kupsa@centrum.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

SEIP - Ing. KUPSA Lubomír

Tábor, Tábor, Berlínská 2752, 39005
Tel: 381 262 263
Mobil: 602 461 081
Web: http://www.ceskestavby.cz/seip/
E-mail: l.kupsa@centrum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám"

Buďte první a napište komentář k  "Jak získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE