Jak získat kotlíkovou dotaci

Fronty na podání žádostí o kotlíkovou dotaci viděli mnozí z nás alespoň v televizi. Mnozí z nás též slyšeli o tom, jak je těžké o tuto dotaci požádat, připravit žádost. Ve skutečnosti to ale nemusí být a ani není až tak těžké. Na kotlíkovou dotaci dnes může dosáhnout prakticky každý, kdo potřebuje rekonstruovat topení, nebo zlepšit svůj otopný systém. A nejen na ni.

Podklady pro žádost o kotlíkovou dotaci, ale i jiné dotace, vám může zajistit dodavatel nového otopného systému. Buďto ji svým zákazníkům připraví, načež ti si žádost podají sami, nebo jim je schopen zprostředkovat vyřízení 'dotace na klíč' prostřednictvím svého prověřeného obchodního partnera. Tyto služby nabízí například společnost REGULUS, která působí na trhu více jak 25 let a specializuje se na energeticky úsporná řešení pro ohřev vody a vytápění s využitím obnovitelných zdrojů. Společnost disponuje vlastním vývojem a výrobou a její technici jsou připraveni zákazníkům navrhnout energeticky úsporné systémy vytápění, které se maximálně přizpůsobí jejich potřebám.

Sezónní sestavy pro podzim 2017 najdete ZDE.

Co přináší 2. vlna kotlíkové dotace

Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun. Dotaci ve výši až 127.500,- Kč můžeme získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji lze na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, ale i zpracování projektové dokumentace. Nově není třeba realizovat takzvaná mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Naopak nelze nově získat dotaci na kotel čistě na uhlí. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12% ze všech podaných žádostí.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším navíc získají bonus ve výši 7.500,- Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu NZÚ, může získat další bonus ve výši až 40.000,- Kč. Ve druhé vlně je plánováno do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Kotlíkové dotace administrují pro občany krajské úřady. Zde proto získáme informace, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace lze nalézt buď na webových stránkách konkrétního kraje, na vývěsce krajského úřadu, ale i telefonicky na speciální telefonní lince kraje. Další možností je sledovat denní tisk.

Podporované výrobky najdeme v seznamu, do kterého postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla.

Cílem kotlíkových dotací je nahradit ideálně až 100 tisíc nevyhovujících kotlů do roku 2020. A kotlíkové dotace se opravdu rozjely ve velkém, v některých krajích šly dotace skutečně „na dračku' a byly vyčerpány během několika minut. V první výzvě byla ambice vyměnit 20 tisíc starých neekologických kotlů a ta byla překonána, jelikož je registrováno 30 tisíc žádostí. 

Pro představu vám ukážeme tři modelové příklady, jak je možné kotlíkovou dotaci využít:

1.) Pan Karel má starý, neekologický kotel na uhlí, přičemž chce zcela změnit systém vytápění. Firma Regulus mu pomůže získat 180.000,- Kč za kombinaci kotlíkové dotace a NZÚ (nové zelené úsporám).

Pan Karel vyměnil kotel na uhlí za tepelné čerpadlo, které mu zároveň ohřívá teplou vodu. Celkem ho pořízení nového systému vytápění a ohřevu vody včetně montáže přišlo na 228.000,- Kč. Protože se rozhodl starý kotel zlikvidovat, požádal o kotlíkovou dotaci ve výši 120.000,- Kč, ale zároveň využil i dotaci NZÚ. Nový systém s tepelným čerpadlem celkem jednoduše doplnil o solární systém. Dodatečné pořizovací náklady byly 60.000,- Kč (zásobník i regulaci si pořizuje s tepelným čerpadlem) a z NZÚ získal 60.000,- Kč. Solární systém si tak pořídil zcela zdarma. Výsledné náklady pana Karla na pořízení nového systému tak byly 108.000,- Kč.
2.) Pan František má také starý, neekologický kotel na uhlí, ale nechce se pouštět do vážnější rekonstrukce. Firma Regulus mu pomůže získat kotlíkovou dotaci ve výši 120.000,- Kč.

Pan František z Františkových Lázní vyměnil kotel na uhlí za tepelné čerpadlo, ale zásobník měl v koupelně, tak zanechal stávající systém přípravy teplé vody beze změn. Celkem ho pořízení nového systému vytápění včetně montáže vyšlo na 209.000,- Kč. Protože se rozhodl starý kotel zlikvidovat,
požádal o kotlíkovou dotaci ve výši 120.000,- Kč. Výsledné náklady pana Františka na pořízení nového systému tak byly 89.000,- Kč.
3.) Pan Martin nemá starý kotel a nemá ani zavedený plyn, tak musí topit elektřinou. Firma Regulus mu pomůže získat dotaci z programu NZÚ ve výši až 115.000,- Kč. Díky tepelnému čerpadlu pak uspoří až 75% provozních nákladů oproti stávajícímu elektrokotli.

Pan Martin z Mělníka topil elektrokotlem. Provozní náklady už ale byly tak vysoké, že se rozhodl pro změnu. Pořídil si tepelné čerpadlo a k tomu fotovoltaickou elektrárnu. Celkem ho pořízení nového systému vytápění a přípravy teplé vody včetně montáže vyšlo na 359.000,- Kč, pořízení fotovoltaické elektrárny s výkonem 6 kWp stálo 210.000,- Kč. Požádal o dotaci NZÚ na tepelné čerpadlo a zároveň na fotovoltaický systém a získal 115.000,- Kč. Výsledné náklady pana Martina na pořízení nového systému tak byly 454.000,- Kč.
'Chcete získat dotaci až 180 000 Kč na tepelné čerpadlo a solární systém? Vyplňte kontaktní dotazník ZDE.'

Zdroj: www.regulus.cz
REGULUS spol. s r.o. Poslat poptávku