Jaké stavby zvítězily v soutěži Stavba roku 2017

Stavbami roku 2017 jsou silniční viadukty u Opavy, rekonstrukce radnice a knihovny v Kardašově Řečici, úprava Tyršových sadů v Pardubicích, přestavba kotelny na sídlo Bosche v Praze a úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové. V hlasování veřejnosti zvítězila radnice v Kardašově Řečici. Titul Zahraniční stavba roku získaly vodní dílo Želiezovce v Levicích na Slovensku a budova Warsaw Spire v polském hlavním městě. Výsledky 25. ročníku ve čtvrtek večer vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Do letošního ročníku přišlo 52 přihlášek, o 13 méně než v loňském rekordním roce. Podle porotců je to z velké části způsobeno poklesem českého stavebnictví v loňském roce. Osmičlenná odborná porota z nich nominovala 15 staveb v Česku a tři v zahraničí.

„Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskusí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru. Stavby, které získávají titul, si o to tak nějak řeknou samy. Svou jasností, osobitostí, suverenitou,“ uvedla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková.

Letos byla počtvrté vyhlášena i Zahraniční stavba roku. O titul se mohly ucházet stavby, které realizovaly české firmy. Zvítězily stavba vodního díla Želiezovce ve slovenských Levicích provedené firmou Metrostav a stavba výškové budovy Warsaw Spire ve Varšavě od firmy AGC Flat Glass Czech.

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR získala Residence Garden Towers na pražském Žižkově se 700 byty od developerské firmy Central Group. Svaz ocenil využití zanedbávaného brownfieldu a přeměnu Olšanské ulice, která měla do té doby čistě administrativní charakter.
Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury obdržel silniční obchvat Velemyšlevse a přemostění Chomutovky v okrese Louny od firmy Silnice Group.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování do konce letošního května.
www.stavbaroku.cz
TITUL STAVBA ROKU 2017: Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí Kremlice v Ostravě
 • Titul udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce
 • Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
 • Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
TITUL STAVBA ROKU 2017: Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích
 • Titul udělen za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR a Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování
 • Projektant: New Visit s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: Statutární město Pardubice
TITUL STAVBA ROKU 2017: Radnice a knihovna Kardašova Řečice
 • Titul udělen za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím
 • Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu
 • Cena veřejnosti (s 30 189 hlasy v anketě na soutěžním webu)
 • Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
 • Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.
 • Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
 • Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
 • Investor: Město Kardašova Řečice
TITUL STAVBA ROKU 2017: Kotelna Park Radlice v Praze
 • Titul udělen za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Autor: Peter Sticzay-Gromski, interiéry: Michal Kunc, Mirka Gulbisová Tůmová, Michal Matějíček, Iveta Nekulová, Miroslava Padruňková, Filip Klozar
 • Projektant: AED project a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
 • Investor: Red Group s.r.o.
TITUL STAVBA ROKU 2017: Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • Titul udělen za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor
 • Projektant: 3Q PROJECT a.s.
 • Dodavatel: STAKO s.r.o.
 • Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
 • Investor: Královéhradecký kraj
ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017: VD Želiezovce, Slovenská republika
 • Titul udělen za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: MVE Želiezovce s.r.o.
ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017: Warsaw Spire, Polsko
 • Titul udělen za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem
 • Autor: Jaspers-Eyers architects, John Eyers
 • Projektant: Gilles Bollens
 • Dodavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Investor: Ghelamco Poland
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: GULLIVER v Praze
 • Tento druh objektu reprezentuje vizionářství staveb nejen svou architektonickou a konstrukční zajímavostí, ale i přístupem investora a současným způsobem využívání prostoru pro literární a kulturní účely. Celá stavba sama o sobě je povýšena na umělecký předmět, který je i běžně užíván. Je to znakem vysoké úrovně stavitelství i dobré ekonomické hladiny společnosti. Přípravné i realizační fáze výstavby přiměly všechny zúčastněné strany ke skutečnému inženýrskému hledání nových projekčních i konstrukčních cest. Autoři tak vytvořili originální stavební dílo, jehož vlastnosti byly ověřovány nejdříve experimentálně a následně i ročním provozem. Dokázali vytvořit stavbu, která důstojně reprezentuje naši zemi i ve světě.
 • Autor: Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
 • Spoluautor: Zbyněk Šrůtek
 • Projektant: Dvořák & partneři s.r.o.
 • Dodavatel: STYLBAU, s.r.o.
 • Přihlašovatel: STYLBAU, s.r.o.
 • Investor: BOX a.s.
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel: Smart byty Nové Butovice v Praze
 • Časopis STAVITEL oceňuje výstavbu bytového domu s vizionářským přístupem ke komfortnímu dlouhodobému užívání a s aplikováním znalostí stavebních profesionálů s důrazem na ekologii, energetickou úspornost a zdravé vnitřní prostředí. Ukázkový příklad spolupráce investora a všech zúčastněných stran, kteří si zvolili náročnější cestu výstavby domu ve prospěch dlouhodobých výhod jeho obyvatel.
 • Autor: Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
 • Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
 • Dodavatel: Trigema Building a.s.
 • Přihlašovatel: Trigema a.s.
 • Investor: Trigema a.s.
Cena Ministerstva kultury ČR: Příbram Svatá Hora - obnova poutního areálu
 • Rekonstrukce a restaurátorská obnova významného poutního místa byla jednou z největších modernizací areálu v jeho dlouhé historii. Ambicí revitalizačních prací bylo vytvořit modelový příklad pro rekonstrukce jiných historických objektů. Stavitelé dokázali v úzké spolupráci s památkáři kombinovat tradiční stavební postupy s novými technologiemi a materiály. Oprava areálu dokázala propojit historii, kulturní a duchovní význam místa se současnými potřebami a novými možnostmi využití objektu pro širokou veřejnost.
 • Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
 • Projektant: Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik
 • Dodavatel: Starkon a.s.
 • Přihlašovatel: Starkon a.s.
 • Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: Residence Garden Towers v Praze
 • Za využití zanedbávaného brownfieldu, zvládnutí architektonicky zdařile umístěného rekordního počtu 700 rezidenčních bytů do působivého komplexu a změnění tak doposud jednostranně zaměřeného charakteru Olšanské ulice na administrativní výstavbu.
 • Autor: CENTRAL GROUP a.s.
 • Projektant: CENTRAL GROUP a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: CENTRAL GROUP a.s.
 • Investor: CENTRAL GROUP a.s.
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury: Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
 • Jedná se o velice kvalitní silniční stavbu, jak vlastním návrhem projektového řešení, tak i technickým provedením v mimořádně krátké realizační době 19 měsíců ve složitých geologických podmínkách v údolí řeky Chomutovky. Stavba má i velký význam z hlediska napojení na dopravní síť severozápadních Čech s přímou vazbou na MUK Vysočany ležící dnes na významné dálnici č. 7 u jedné z největších průmyslových zón ČR. Vlastní stavbou bylo podstatně zlepšeno životní prostředí nejen v obci Vysočany, ale i v okolním území a také byly zásadně zkvalitněny provozní a technické parametry předmětné komunikace I/27. Jedná se o velice pěkně navrženou a realizovanou dopravní stavbu zasazenou do geologicky svážného území.
 • Autor: NOVÁK & PARTNER s.r.o., Lukáš Vráblík, Jakub Heřman, Petr Harazim
 • Projektant: NOVÁK & PARTNER s.r.o.
 • Dodavatel: SILNICE GROUP a.s.
 • Přihlašovatel: SILNICE GROUP a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM: Five v Praze
 • Stavba je dokladem toho, že pokud se metodiku BIM podaří zavést na úrovni všech účastníků stavebního procesu, je to příkladná myšlenka v cestě za implementací nových technologií a s tím spojenou vyšší efektivitou stavebnictví hodnou 21. století. Míra využití metodiky BIM je zcela jistě inspirativní. Dodavatel stavby úspěšně navázal na nabyté zkušenosti z předchozích projektů a nejen to, opět posunul své schopnosti a hranici svých BIM zkušeností o několik úrovní výš. Na příkladu stavby FIVE je jednoznačně vidět, že k ovládnutí metodiky BIM nestačí pouhé teoretizování, ale je potřeba nasadit metodiku BIM do reálného provozu v rámci celého životního cyklu budovy.
 • Autor: Qarta architektura s.r.o.
 • Projektant: Qarta architektura s.r.o.
 • Dodavatel: Skanska a.s.
 • Přihlašovatel: Skanska a.s.
 • Investor: Valentinka a.s.
Cena Státního fondu rozvoje bydlení: Dejvice house v Praze
 • Stavba je příkladem velice zdařilé rekonstrukce bytového domu na území městské památkové zóny. Ocenění si zasluhuje zejména za citlivé rozšíření obytné plochy do podkroví domu, které respektuje původní vzhled bytového domu. Rekonstrukce je ukázkou, jak lze nenásilným způsobem skloubit požadavky na moderní bydlení a rozšíření obytné plochy, a přitom v maximální míře zachovat autentický charakter domu.
 • Autor: Karel Poucha, Ing. arch. Petr Drexler, Štěpán Mančík
 • Projektant: Štěpán Mančík
 • Dodavatel: STRABAG a.s.
 • Přihlašovatel: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
 • Investor: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Cena poroty: Kampus Palace v Ostravě
 • Ocenění je uděleno za ojedinělou rekonstrukci historické stavby ke zcela novému účelu se zřetelem ke společenskému dopadu stavby.
 • Autor: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.
 • Projektant: di5 architekti inženýři s.r.o., ATELIER 38 s.r.o.
 • Dodavatel: S-O-D Holding s.r.o.
 • Přihlašovatel: Kampus Palace s.r.o.
 • Investor: Kampus Palace s.r.o.
Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017: Plzeň - centrum
 • Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017 udělen za kompletní zpracování územního plánu 4. největšího města Česká republiky včetně jeho schválení a uvedení do užívání za období čtyř let. Oceněn je inovativní přístup řešení „lokalit“ s respektem všech stávajících hodnot území i známých koncepčních záměrů do území kladených. Vyzdvihujeme péči o obraz města, jeho charakter i kompozici, která je doložena ve výkresu urbanistické koncepce. Územní plán má předpoklad stát se vhodným a využitelným nástrojem řízení územního rozvoje i regulace dílčích projektů s perspektivou návrhového období na příštích 15 let. Věříme, že budoucí změny nebudou narušovat stanovenou koncepci, která zakládá předpoklad pro dobře čitelné a uspořádané město.
 • Pořizovatel: Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
 • Zpracovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 • Autoři: Irena Králová, Irena Langová, Petr Raška, Josef Čihák, Pavlína Valentová, Jitka Hánová
 • Stupeň dokumentace: Územní plán
 • Přihlašovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 • Rozloha: 137,65 km2
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku